Avaintoimi_3

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki

Innovaatiopolitiikan hankkeilla edistetään koulutus- ja nuorisopolitiikan uudistamista. Ehdotuspyyntöjä, joilla hanketukea haetaan on kahta eri tyyppiä 1) eurooppalaisia kokeiluhankkeita, jotka edellyttävät ministeriön osallistumista (policy experimentations) ja 2) innovatiiviseen politiikan uudistamiseen tähtääviä yhteistyöhankkeita (forward looking cooperation projects), joissa esim. koulut voivat olla mukana. EACEA-virasto julkaisee vuosittain erillisiä ehdotuspyyntöjä, joista osa on suunnattu vain viranomaistahoille ja osa on avoinna myös sektorikohtaisille toimijoille.

Haku tapahtuu EACEA -viraston kautta. Erasmus+ KT tiedottaa ajankohtaisista hauista.

Ajankohtainen haku

Innovatiiviseen politiikan uudistamiseen tähtäävä 2019 EACEA/36/2018 -ehdotuspyyntö. Koulut voivat olla mukana tässä hankemuodossa.

Hankkeen tulee kohdistua yhteen ehdotuspyynnön aiheesta:

1. perustaitojen hankkiminen vähäisen ammattitaidon omaaville aikuisille
2. täydennyskoulutuksen suunnittelu ja sen tehokkuuden arviointi nykyisten ja tulevien taitotarpeiden täyttämiseksi
3. innovatiivisen tekniikan edistäminen uraohjauksessa
4. STE(A)M-opetusta koskevien innovatiivisten ja monitieteisten lähestymistapojen edistäminen koulutuksessa
5. itsearviointityökalujen käytön edistäminen innovoinnin ja systeemisen muutoksen tukemiseksi oppilaitoksissa
6. korkea-asteen koulutuksen osalta digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman tavoitteiden (muun muassa avoin tiede) saavuttaminen ja oppimistulosten arviointi korkeakoulujen vertailua varten.

Yläpuolella on nähtävillä erityyppisten keskitettyjen hankkeiden viimeisin ehdotuspyyntö. Erasmus+ KA3 -hankkeiden laajuus, teemoitus, aikataulutus ja haku tapahtuvat aina kulloisenkin ehdotuspyynnön mukaisesti.