Avaintoimi_3

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki

Innovaatiopolitiikan hankkeilla edistetään koulutus- ja nuorisopolitiikan uudistamista. Ehdotuspyyntöjä, joilla hanketukea haetaan on kahta eri tyyppiä 1) eurooppalaisia kokeiluhankkeita, jotka edellyttävät ministeriön osallistumista (policy experimentations) ja 2) innovatiiviseen politiikan uudistamiseen tähtääviä yhteistyöhankkeita (forward looking cooperation projects), joissa esim. koulut voivat olla mukana. EACEA-virasto julkaisee vuosittain erillisiä ehdotuspyyntöjä, joista osa on suunnattu vain viranomaistahoille ja osa on avoinna myös sektorikohtaisille toimijoille.

Haku tapahtuu EACEA -viraston kautta. Erasmus+ KT tiedottaa ajankohtaisista hauista.

Erasmus+ -ohjelman ehdotuspyyntö

European Policy Experimentations (eurooppalaiset kokeilut koulutus- ja nuorisotoimialalla) EACEA/28/2017

Ehdotuspyynnön tavoitteena on parantaa koulutusjärjestelmien ja nuorisotoiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta keräämällä ja arvioimalla tietoa innovatiivisten poliittisten toimenpiteiden vaikutuksesta järjestelmiin. Ehdotuspyyntö edellyttää tukikelpoisten maiden korkean tason viranomaisten osallistumista sekä kenttäkokeisiin (kokeilut) perustuvien arviointimenetelmien käyttöä. Viranomaiset voivat delegoida hankkeiden toteutuksen muille sopiville tahoille.

Hakeminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Alustavien hakemusten hakuaika päättyy 10.4.2018 klo 12 (CET).

Komissio järjesti hakijoille 29.1.2018 infotilaisuuden https://webcast.ec.europa.eu/information-meeting-for-high-level-public-authorities-on-the-call-for-proposals-on-european-policy-experimentations

Ehdotuspyyntö ja tarkemmat tiedot hausta komission verkkopalvelussa:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en