Haku käynnissä,
hakuaika 27.3.2019:

Seminaari: "Communication and Dissemination: on the (right) use of tools and media in Erasmus+ projects"
Aika: 6.-7.5.2019
Paikka: Bryssel, Belgia

Opintovierailu: "Study Visit for School Leaders"
Aika: 14.-16.5.2019
Paikka: Tukholma, Ruotsi

Koulutus: "Professional Development Opportunity for Teachers: Creative methods for facilitating Learning II"
Aika: 16.-18.5.2019
Paikka: Dublin, Irlanti

Tarkemmat tiedot sivun keskipalstalla!

Valmistelevat vierailut ja kontaktiseminaarit

Valmistelevat vierailut

Päiväkodit, peruskoulut ja lukiot (ei koske valtion oppilaitoksia), jotka suunnittelevat uutta yleissivistävän koulutuksen eurooppalaista kumppanuushanketta (KA2), voivat hakea valmistelevan vierailun apurahaa. Apurahaa myönnetään matka- ja oleskelukuluihin. Vierailu tehdään aina ennen KA2-hankehakemuksen jättämistä.

Valmistelevan vierailun apuraha voidaan myöntää Erasmus+ -ohjelmamaassa sijaitsevaan partneriorganisaatioon. Yhteistyöorganisaatio on yleisimmin koulu, mutta se voi olla myös muu yleissivistävän koulutuksen organisaatio hanketyypistä riippuen. Vierailun aikana tavataan tulevia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa suunnitellaan hanketta sekä työstetään yhteistä hakemusta. Vierailu tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua yhteistyökumppanin kouluun, kumppanien koulutusjärjestelmiin ja kulttuuriin. Tehokkain vierailu on sellainen, jossa kaikki hankkeen partnerit tapaavat toisensa. Tavoitteena on, että valmistelevan vierailun lopputuloksena syntyy mahdollisimman valmis versio yhteisestä Erasmus+ -hankehakemuksesta.

Valmistelevaa vierailua voi hakea jos:

 • yhteistyökumppanit ovat jo tiedossa
 • vierailun kesto on 1–5 päivää (matkapäivät mukaan lukien)
 • vierailulla suunnitellaan hanketta, optimaalisesti kaikki tulevan yhteistyöhankkeen kumppanit ovat kokouksessa mukana

Hakeminen

Hakemus jätetään Valtionavustus-järjestelmän kautta. Syksyn haku aukeaa 9.8.2018 ja päättyy 10.10.2018 klo 13.

Linkki hakulomakkeeseen: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/164/?lang=fi

Valmistelevien vierailujen hakutiedote syksy 2018

Lisätietoja

Anna Miettinen, anna.miettinen(at)oph.fi, 0295 338 527

Erasmus+ TCA -toiminnot: Kontaktiseminaarit, temaattiset seminaarit, koulutukset, opintovierailut

Kontaktiseminaarit

Yleissivistävän koulutuksen eurooppalaista kumppanuushanketta (KA2) suunnittelevat koulut ja muut yleissivistävän koulutuksen organisaatiot sekä esim.kunnan sivistystoimi, joka suunnittelee alueellista kehittämishanketta, voivat hakea apurahaa kontaktiseminaariin osallistumiseen.

 • tavoitteena on käynnistää uuden Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen eurooppalaisen kehittämishankkeen valmistelu
 • keskittyvät tiettyyn aihepiiriin ja/tai hanketyyppiin
 • osallistujia yleensä 40–60 eri puolilta Eurooppaa: mahdollisuus tavata kollegoita, verkostoitua ja löytää uusia hankekumppaneita
 • tuki matkakuluihin ja seminaarin osallistumismaksuun (joka yleensä sisältää myös majoituksen). Kontaktiseminaarin kesto on yleensä 4–5 päivää (matkapäivät mukaan lukien)
 • sopii erityisesti uusille toimijoille
 • osallistujia valittaessa etusijalla ovat hakijat, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet Comenius- tai Erasmus+ -hankkeisiin.

Kontaktiseminaarin aikana

 • osallistujat voivat löytää samasta aiheesta kiinnostuneita kumppaneita ja/tai tutustua tuleviin hankekumppaneihin paremmin
 • määritellä hankkeen tavoitteet ja työskentelytavat yhdessä
 • sopia tehtävistä ja vastuualueista
 • työstää yhdessä hankehakemusta ja työsuunnitelmaa

Opintovierailut

Opintovierailut ovat tietyn aiheen ympärille rakennettuja 3-5 päivän pituisia vierailuja, joiden aikana tutustutaan kohdemaan koulutusjärjestelmään sekä keskitytään johonkin erityisteemaan. Ohjelma muodostuu luennoista, keskustelutilaisuuksista sekä vierailuista oppilaitoksiin, virastoihin ja yrityksiin. Osallistujia on eri puolilta Eurooppaa, mikä luo hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen. Koulut tai muut yleissivistävän koulutuksen sektorilla toimivat organisaatiot voivat hakea kansalliselta toimistolta apurahaa opintovierailuun osallistumiseen. Opintovierailuja järjestävät eri maiden Erasmus+ -ohjelman kansalliset toimistot yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja suomalaisille osallistujille on varattu paikkoja niihin osallistumiseen.

Temaattiset seminaarit, koulutukset, konferenssit

Toiminnossa järjestetään toisinaan myös tietyn aiheen ympärille rakennettuja seminaareja, koulutuksia ja konferensseja. Osallistujia on eri puolilta Eurooppaa, mikä luo hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen. Koulut tai muut yleissivistävän koulutuksen sektorilla toimivat organisaatiot voivat hakea kansallinen toimistolta apurahaa toimintoon osallistumiseen. Seminaareja ja koulutuksia järjestävät eri maiden Erasmus+ -ohjelman kansalliset toimistot ja suomalaisille osallistujille on varattu paikkoja niihin osallistumiseen.

Hakeminen

Erasmus+ TCA-toiminnoille ei ole yhtä tiettyä hakuaikaa ja tapahtumia ilmoitetaan hakuun pitkin vuotta silloin, kun kansallinen toimisto saa niistä tiedon. Tarkemmat tiedot tapahtumista sekä niiden hakuajoista ilmoitetaan tällä verkkosivulla sekä Comenius-sähköpostilistan kautta.

HAKUOHJE (pdf)

Tällä hetkellä haettavana olevat TCA-tilaisuudet:

Aihe (temaattinen seminaari) Communication and dissemination: on the (right) use of tools and media in Erasmus+ projects
Aika 6.-7.5.2019
Paikka Bryssel, Belgia
Hakuaika päättyy 27.3.2019
HakuilmoitusCimo.fi -tapahtumakalenterissa (linkki)

Aihe (opintovierailu) Study Visit for School Leaders
Aika 14.-16.5.2019
Paikka Tukholma, Ruotsi
Hakuaika päättyy 27.3.2019
HakuilmoitusCimo.fi -tapahtumakalenterissa (linkki)

Aihe (koulutus) Professional Development Opportunity for teachers: Creative methods for facilitating learning II
Aika 16.-18.5.2019
Paikka Dublin, Irlanti
Hakuaika päättyy 27.3.2019
HakuilmoitusCimo.fi -tapahtumakalenterissa (linkki)

Tulossa olevat TCA-tilaisuudet:

Aihe (temaattinen seminaari) Flexible Basic Education - new methods to tackle early school leaving (JOPO - joustava perusopetus)
Aika 23.-25.9.2019
Paikka Lahti, Suomi
Hakuaika päättyy 15.5.2019 - hakuilmoitus julkaistaan viikolla 12
Lisätietoa Suomen Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto (Opetushallitus) järjestää eurooppalaisen JOPO-seminaarin yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa. Seminaariin tulee osallistumaan yhteensä noin 50 opettajaa, joista 40 eri puolilta Eurooppaa. Avaamme hakuun seminaaripaikat 10 suomalaiselle opettajalle, joiden osallistumiskulut maksetaan Erasmus+ -ohjelmasta. Seminaarin verkkosivut

Aihe (kontaktiseminaari varhaiskasvatukselle) Exploring the wonders of science and nature (early childhood education and care)
Aika 29.9.-2.10.2019
Paikka Turku, Suomi
Hakuaika päättyy 15.5.2019 - hakuilmoitus julkaistaan viikolla 12
Lisätietoa Suomen Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto (Opetushallitus) järjestää eurooppalaisen varhaiskasvatukselle suunnatun kontaktiseminaarin yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Kontaktiseminaarin tavoitteena on tukea uusien varhaiskasvatuksen KA2-hankkeiden käynnistämistä ja hankekumppaneiden löytämistä. Seminaariin tulee osallistumaan noin 45 varhaiskasvatuksen ammattilaista, joista 40 eri puolilta Eurooppaa. Avaamme hakuun seminaaripaikat noin neljälle suomalaiselle osallistujalle, joiden osallistumiskulut maksetaan Erasmus+ -ohjelmasta.

Lisätietoja

Katariina Petäjäniemi, katariina.petajaniemi(at)oph.fi, 0295 338 506

*TCA, Transnational Cooperation Activities