Hakuinfot 2018

Webinaarien ohjeet

Hanketyypit KA229 ja KA201:
1 yleistä tietoa 31.1. ja 8.2.
2 allmän information 15.2.
3 hankkeen budjetti 21.2.
4 UKK 7.3.

Kaikki koulutussektorit (KA201): 17.1. ja 13.2.

Katso myös

Erasmus+ -hakuprosessi

Erasmus+ Programme Guide

Euroopan komission Erasmus+ -sivu

Hakemisen tueksi

eTwinning-portaali

Opetushallitus: eTwinning

School Education Gateway

Välimatkalaskin (Distance Calculator)

Hakijalle: Yleissivistävän koulutuksen strategiset kumppanuushankkeet

Hankehakemuksen tekeminen

Strategista kumppanuushanketta koordinoiva organisaatio jättää yhteisesti partnereiden kanssa laaditun hakemuksen koko hankkeen puolesta oman maansa kansalliseen Erasmus+ -toimistoon, Suomessa Erasmus+ kansalliseen toimistoon Opetushallituksessa. Hakukierros järjestetään vuosittain keväällä. Vuonna 2018 hakuaika päättyi 21.3.

Sivun sisällysluettelo

1. Aloita hankesuunnittelu ajoissa

2. Tutustu Erasmus+ -ohjelman ohjelmaoppaaseen

3. Lue hakijan ohjeet huolellisesti

4. Hakeminen

4.1. PIC-koodi

4.2. Täytä ja lähetä hakulomake määräaikaan mennessä

4.3 Hakukierroksen 2018 lomakkeet ja linkit

5. Tukea hakijoille

6. Arviointi

7. Päätöksistä tiedottaminen

1. Aloita hankesuunnittelu ajoissa

Hyvän hankkeen ideointi, suunnittelu ja partneriryhmän muodostaminen vie aikaa. Jos tarvitsette uusia hankekumppaneita, voi niitä etsiä EU-komission eTwinning ja School Education Gateway -verkkopalvelujen kautta. Erasmus+ -ohjelman kautta voi myös hakea osallistujaksi kontaktiseminaariin, jossa on mahdollisuus tavata kollegoita, verkostoitua ja löytää uusia hankekumppaneita. Kun hankekumppanit ovat tiedossa, on peruskoulujen ja lukioiden (ei koske valtion oppilaitoksia) mahdollista hakea tukea valmistelevaan vierailuun osallistumiseen.

2. Tutustu Erasmus+ -ohjelman ohjelmaoppaaseen

Tutustu ohjelman tavoitteisiin ja kumppanuushankkeiden kuvaukseen ohjelmaoppaassa (Erasmus+ Programme Guide).

Englanninkielinen versio on aina viimeiseksi päivitetty versio - suosittelemme sen käyttämistä. Strategisia kumppanuushankkeita koskettavat erityisesti sivut 106-127 ja 289-300.

Ohjelmaopas
Erasmus+ Programme Guide 2018
Programme Guide Version 2 (2018): 15/12/2017


3. Lue hakijan ohjeet huolellisesti

Hakijan ohjeet

Yleinen hakuohje KA2, 2018 (pdf)
KA229: Yksityiskohtainen hakuohje 2018 (pdf)
KA201: Yksityiskohtainen hakuohje 2018 (pdf)
KA201: Technical guidelines for completing electronic PDF Forms 2018 (pdf) (komission laatima PDF-hakulomakkeen tekninen täyttöohje)

Hakuinfojen materiaalit 2018
KA229 ja KA201: yleistä hakemisesta 2018 (pdf) (hakuinfot 31.1. ja 8.2.18)
KA229: kumppanuushankkeen budjetti 2018 (pdf) (hakuinfo 21.2.18)
KA229: Usein kysytyt kysymykset 2018 (pdf) (hakuinfo 7.3.18)
KA2 (KA201, yleissivistävä) kaikki koulutussektorit: tavoitteet, innovatiivisuus, tulokset, levitys, vaikuttavuusja budjetti (hakuinfot 17.1. ja 12.2.18)

4. Hakeminen

Hakuaika 2018

Vuoden 2018 hakukierroksen hakuaika päättyi 21.3.2018 klo 12 CET (Suomen aikaa klo 13).

Koulujenväliset hankkeet
School Exchange Partnerships KA229 korvaa aiemmin Schools Only KA219 nimellä kulkeneen hanketyypin. Ks. Erasmus+ Programme Guide 2018.

Erasmus+ ja Brexit
Jos EU:n ja UK:n jatkoneuvotteluissa päästään sopuun Brexitistä, tarkoittaa se UK:n täyttä osallistumista 2020 loppuun kaikkissa EU-ohjelmissa. UK-partnerit voivat siis olla mukana hankkeissa kuten ennenkin, tutustu kuitenkin miten UK:n kansallinen toimisto informoi asiasta:
www.erasmusplus.org.uk/brexit-update
Tietoa Brexitin vaikutuksista

Yleissivistävän koulutuksen hanketyypit 2018:

1) School Exchange Partnerships KA229
(2017 hakukierrokseen asti nimellä KA219 Strategic Partnerships for Schools Only). Hankkeille, joissa on mukana vain kouluja. Suomen Erasmus+ kansallinen toimisto tekee sopimuksen kaikkien suomalaisten koulujen kanssa, myös partnereiden.

2) Strategic Partnerships for School Education KA201
Hankkeille, joissa on mukana kouluja, yleissivistävän alan, toisen koulutussektorin tai muita toimijoita. Hankkeen koordinaattori vastaa tässä hanketyypissä kaikesta rahaliikenteestä partnereiden välillä.

Useampaa kohderyhmää koskevissa hankkeissa tavoitteet ja sisältö määrittelevät mille sektorille (korkeakoulutus, aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, yleissivistävä koulutus tai nuoriso) hakemus osoitetaan.

4.1. PIC-koodi
Hakemuksen jättäminen edellyttää kaikkien hakijaorganisaatioiden rekisteröitymistä komission hakujärjestelmään ja PIC-koodin (Participant Identification Code) hankkimista. Kaikkien hakemuksessa mukana olevien partnereiden tulee hankkia oma PIC-koodi. Myös jokaisen suomalaisen osallistuvan päiväkodin, peruskoulun, lukion ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksen tulee hankkia oma PIC-koodi. PIC-ohjeet ja -lomakkeet löytyvät valikosta tämän sivun oikeassa laidassa.

4.2. Täytä ja lähetä hakulomake määräaikaan mennessä

 • Kumppanuushankkeen hakemus valmistellaan yhdessä partnereiden kanssa.
 • Hankkeen koordinaattori täyttää ja lähettää sähköisen hakemuksen koko partneriryhmän puolesta oman maansa kansalliseen toimistoon. Partnerit eivät siis lähetä hakemusta omaan kansalliseen toimistoonsa.
 • Hakuprosessi on kuvattu ohjelmaoppaan (Programme guide) osassa C Information for applicants.
 • Vain määräaikaan mennessä sähköisesti jätetyt lomakkeet huomioidaan arvioinnissa.
 • Hakemuksia ei lähetetä postitse eikä niitä hyväksytä.
 • Hakemuksen jättämistä ei kannata jättää viimeiseen päivään.
4.3 Hakukierroksen 2018 lomakkeet ja linkit
Hakulomakkeet Erasmus+ -hakuprosessisivulla
Välimatkalaskin (Distance Calculator)
Letter of Intent KA219/229 (doc)
Mandaattikirje (Mandate) KA201 (doc)
Esimerkki hankkeen aikataulusta (pdf)
Template for the timetable of activities (GANTT Chart) (xls)
Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships (Key Action 2) (pdf)

5. Tukea hakijoille

Katso yleissivistävän koulutuksen 2018 Erasmus+ hakuinfojen päivämäärät tästä

Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto järjestää hakuneuvontatilaisuuksia verkon kautta. Toivomme, että jokainen hakija osallistuisi ainakin yhteen tilaisuuteen ennen hakukierroksen päättymistä. Hakuneuvonnassa käymme läpi hankkeen suunnitteluun ja hakemiseen keskeisesti liittyviä asioita sekä hakulomakkeen täyttämistä ja vastaamme osallistujien kysymyksiin.

Hakijoita neuvotaan myös sähköpostitse ja puhelimitse: comenius(a)oph.fi. Puhelinnumerot löytyvät Ota yhteyttä -sivulta.

6. Arviointi

Hankkeet arvioidaan koordinaattorina toimivan organisaation kansallisessa toimistossa ja päätökset tehdään ulkopuolisten arvioijien tekemien arviointien perusteella. Mikäli hanke hyväksytään, koko partneriryhmä saa hanketuen.

Arviointikriteerit:

 • Hankkeen merkitys (Relevance of the project)
 • Hankesuunnitelman ja toimeenpanon laatu (Quality of the project design and implementation)
 • Hankkeen toteuttajien kokoonpanon ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (Quality of the project team and the cooperation arrangements)
 • Vaikuttavuus, tulosten levittäminen ja jatkuvuus (Impact and dissemination)

Arviointikriteereihin kannattaa tutustua hanketta suunniteltaessa ja hankehakemusta kirjoittaessa. Tarkat kuvaukset kriteereistä ohjelmaoppaassa (Programme Guide s. 115-116) ja arvioijan ohjeissa.

Arvioijan ohje (sisältää arviointikriteerit):
Erasmus+ Guide for Experts on Quality Assessment 2018 (pdf) Huom. KA229 omat arviointikriteerit

Tuki yleissivistävälle koulutukselle jaetaan parhaiten arvioinnissa menestyneiden hakemusten kesken. Suomen 2018 budjetti on n. 4,8 M€. 70 % tuesta varataan koulujen välisille hankkeille

7. Päätöksistä tiedottaminen

 • Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto tekee päätökset hakemuksista ulkopuolisten arvioijien tekemien arviointien perusteella (yleiseurooppalaiset arviointikriteerit)
 • Päätöksistä tiedotetaan heinä-elokuussa hakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle.
 • Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto tekee sopimuksen suomalaisten koordinaattoreiden kanssa sekä koulujen välisissä hankkeissa myös suomalaisten partnereiden kanssa
 • Hyväksyttyjen hankkeiden toimintakausi voi alkaa 1.9.-31.12.

Lisätietoja: