brexit547x262px.png

Tietoa Brexitin vaikutuksista

Kesän 2016 kansanäänestyksen tuloksen perusteella Britannia on aloittanut eroneuvottelut EU:sta.

Brexit-neuvottelut eivät vaikuta vuoden 2018 hakukierrokseen. Hankkeiden valinnat tehdään edellisvuosien tapaan ja UK yhteistyökumppanien status on hakukierroksella aivan sama kuin aiempina vuosina.

Hakijoiden on kuitenkin hyvä tiedostaa, että täyttä varmuutta tästä ei voida antaa. Kahden vuoden määräaika eroneuvotteluille päättyy maaliskuun lopussa 2019, jolloin vielä monet vuonna 2018 valitut hankkeet ovat käynnissä. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, ettei minkäänlaista sopimusta erosta tai mistään siirtymäajan järjestelyistä saada siihen mennessä sovittua, voi Britannia tällöin lakata olemasta Erasmus+ -ohjelmamaa. Teoreettisesti tällä saattaisi olla vaikutuksia siihen, millä ehdolla britannialaiset organisaatiot voisivat olla mukana käynnissä olevissa hankkeissa maaliskuun 2019 jälkeen.

Suomen Erasmus+ -kansallinen toimisto suosittelee, että yhteistyötä Britannian kanssa jatketaan normaalisti vuoden 2018 hakukierroksella.

Jokaisen hakijan on kuitenkin syytä tehdä oma arvionsa tilanteesta. Esimerkiksi KA2-hankkeissa voi olla hyvä muodostaa partneriryhmä niin, että hanke täyttää osallistujamaiden minimilukumäärää koskevat ehdot myös maaliskuun 2019 jälkeen, siis myös siinä hyvin epätodennäköisessä tilanteessa, että UK partnereita ei enää siitä eteenpäin huomioitaisi kelpoisia maita laskettaessa.

Suosittelemme seuraamaan UK:n Erasmus+ -kansallisen toimiston sivuja: Brexit update