TCA kuva

Kansainvälisiä koulutuksia nuorten kanssa työskenteleville

Erasmus+ kansalliset toimistot järjestävät nuorisotyötä, kansainvälistymistä ja Erasmus+-rahoitusta käsitteleviä koulutuksia, joihin kaikki nuorisotyön parissa töitä tekevät voivat osallistua.

Nuorisotyön kenttä on laaja, ja työssä tarvitaan erilaisia työkaluja ja monipuolista osaamista. Erasmus+ kansallisten toimistojen koulutukset auttavat nuorisotyön parissa työskenteleviä kartuttamaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Koulutusten tavoitteena on edistää kansainvälistä nuorisotyötä, jossa nuori oppii uutta, kasvaa, kehittyy ja saa onnistumisen kokemuksia.

Koulutukset kulkevat nimellä TCA (Transnational Cooperation Activities) ja niitä järjestävät kaikki Erasmus+ kansalliset toimistot yhteistyössä.

Koulutusten kirjo on suurta ja niissä käsitellään nuorisotyötä eri näkökulmista. Erasmus+ kansalliset toimistot järjestävät muun muassa seminaareja, opintovierailuja, konferensseja ja tiettyihin tarpeisiin räätälöityjä täsmäkoulutuksia. Koulutukset auttavat Erasmus+-ohjelman tavoitteiden toteutumisessa tarjoamalla tukea Erasmus+-hankkeiden toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Suomen Erasmus+ kansallinen toimisto järjestää vuosittain noin 6–10 kansainvälistä koulutusta Suomessa. Kaiken kaikkiaan Erasmus+ kansalliset toimistot järjestävät yhteensä pari sataa koulutusta vuodessa. Suomen Erasmus+ kansallinen toimisto päättää, mihin koulutuksiin Suomesta lähetetään osallistujia. Koulutukset, joihin suomalaiset voivat osallistua, on koottu Suomen Erasmus+ kansallisen toimiston kalenteriin. Kalenterissa on jokaisen koulutuksen kohdalla tarkemmat ilmoittautumisohjeet.

Koska nuorisotyön kenttä on laaja ja monimuotoinen, pyritään koulutustarjonnalla vastaamaan erilaisiin tarpeisiin. Suomen Erasmus+ kansallinen toimisto painottaa kuitenkin koulutusvalinnoissaan seuraavia osa-alueita: maaseutukuntien nuorisotyö, inkluusio ja osallisuuden tukeminen.

Kaikki Erasmus+ kansallisten toimistojen koulutukset löytyvät EU:n ylläpitämästä Salto-Youth Training -kalenterista.

Miksi koulutuksiin kannattaa osallistua?

  • Ne antavat neuvoja kansainvälisen nuorisotoiminnan aloittamiseen
  • Ne kehittävät ammattitaitoa ja syventävät tietoja nuorisotyöstä
  • Niistä saa uusia näkökulmia ja ideoita omaan työhön sekä oppii uusia työmenetelmiä.
  • Ne antavat tietoja ja taitoja hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • Niiden kautta on mahdollista löytää kumppaneita, joiden kanssa voi lähteä toteuttamaan kansainvälisiä hankkeita
  • Ne ovat maksuttomia. Matkakulut korvataan kotiovelta tapahtumapaikalle, ja myös majoitus- ja ruokailukustannukset katetaan

Kokemuksia koulutuksista

Sain taas uusia hyviä kontakteja ympäri Eurooppaa, joita pyrinkin käyttämään työssäni aktiivisesti. Uudet projektit syntyvät juuri tällaisten kontaktien kautta. Paljon tuli myös uutta tietoa eri maiden tavoista toimia.
Tiina Hämäläinen, projektipäällikkö, Kokemäen kaupunki

Opin miten nuoria voi ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun: esimerkiksi, miten voi kuulla heidän ääntään ja tarpeitaan sekä miten aktivoida ja auttaa heitä toteuttamaan heidän tarpeisiinsa vastaavia, haasteellisiakin projekteja.
Sanela Pehlivanovic, monikulttuurisen tyttötyön vastaava ohjaaja, Helsingin Tyttöjen Talo

  • Valtaosa koulutuksiin osallistuneista kertoo, että koulutus on parantanut heidän ymmärrystään ja osaamistaan nuorisovaihdoista ja nuorten osallisuudesta ja että koulutuksen jälkeen he osaavat tukea paremmin epävirallista ja kulttuurien välistä oppimista. (Advanced Training on Quality 2017)
  • Valtaosa koulutuksiin osallistuneista kertoo saaneensa koulutuksista uusia työkaluja ja kontakteja. (TCA-koulutusten raporttien koonti 2016)
  • Lähes kaikki koulutuksiin osallistuneet kertovat, että koulutuksesta on hyötyä nuorten kanssa toimimiseen ja Erasmus+ Youth in Action -ohjelman hankkeen järjestämiseen. (TCA-koulutusten 10/2016-11/2017 raporttien koonti)

Ketkä voivat osallistua koulutuksiin?

Koulutuksiin voivat osallistua kaikki, jotka tekevät töitä nuorisotyön parissa. Koulutusten osallistujaprofiilit ovat erilaisia: osaan koulutuksista voidaan vaatia esimerkiksi hankeidea tai nuorten ryhmä, osa on suunnattu vasta-alkajille, jotka vasta pohtivat ensimmäistä kansainvälistä hankettaan ja osa koulutuksista on tarkoitettu nuorisotyön suunnittelijoille ja hallinnossa työskenteleville. Koulutuksiin toivotaankin osallistujia monipuolisesti erilaisista nuorten parissa töitä tekevistä organisaatioista ja erilaisista taustoista!

Tiedot siitä, mitkä ovat koulutuksen tavoitteet ja keille koulutus on suunnattu, löytyvät koulutusten tiedoista Suomen Erasmus+ kansallisen toimiston kalenterista. Tutustu niihin, ennen kuin haet koulutukseen.

Koska Erasmus+ Youth in Action -hankkeet on tarkoitettu kaikille nuorille, taustoista riippumatta, myös koulutuksiin toivotaan osallistujia kaikenlaisista taustoista ja erilaisista nuorten parissa töitä tekevistä organisaatioista.

Lisätietoja

Haluatko ajantasaista tietoa TCA-koulutuksista? Tilaa noin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, jossa kerrotaan suomalaisille avoimista TCA-koulutuksista. Uutiskirjeen saat laittamalla sähköpostia osoitteeseen paavo.pyykkonen(at)oph.fi

Paavo Pyykkönen
Ohjelma-asiantuntija
Puh. +358 295 338 547
etunimi.sukunimi@oph.fi