evs_rajattu.jpg

Kuva: Davide Pavone

Kansainvälisen nuorisotyön vaikuttavuus

EU:n nuoriso-ohjelma pyrkii kehittämään nuorisotyön laatua ja vahvistamaan nuorten osallisuutta. Tässä keskeisessä roolissa on niin nuorten kuin nuorten kanssa töitä tekevien oppimiskokemukset ja oivallukset siitä, mitä kaikkea he pystyvät tekemään ja saavuttamaan.

Jotta ohjelman tavoitteet eivät jäisi vain puheiden tasolle, seurataan ohjelman vaikuttavuutta sekä kehitetään uudenlaisia tapoja ja menetelmiä, joilla nuorisotyötä voisi ohjelman puitteissa entisestään parantaa ja vahvistaa.

Tälle sivustolle on kerätty tietoa erilaisista tutkimuksista ja hankkeista, jotka kuvaavat EU:n nuoriso-ohjelman vaikuttavuutta.

Kansainvälisiä koulutuksia nuorten kanssa työskenteleville kertoo, kuinka EU:n nuoriso-ohjelmaan liittyvillä kursseilla ja koulutuksissa tavoitellaan entistä laadukkaampaa ja monipuolisempaa eurooppalaista ja globaalia nuorisotyötä.

Tutkimuksia luo katsauksen siihen, miten EU:n nuoriso-ohjelman vaikuttavuutta tutkitaan.

Kansallisten toimistojen nuorisoalan yhteistyöhankkeita esittelee projekteja, jotka pyrkivät vahvistamaan ja tukemaan EU:n nuoriso-ohjelman tavoitteita, kuten elinikäistä oppimista, inkluusiota, sosiaalista vahvistamista ja aktiivista kansalaisuutta.