evs_rajattu.jpg

Kuva: Davide Pavone

Vaikuttavuus

Osana Youth in Action -ohjelman seurantaa mitataan ohjelman vaikuttavuutta, joka ilmenee hankkeisiin osallistuneiden parissa erityisesti asennemuutoksina sekä henkilökohtaisena kehittymisenä. Keskeisimpiä tutkimustuloksia Youth in Action -ohjelman vaikuttavuudesta ovat seuraavat:

  • Youth in Action -ohjelman vaikuttavuus näkyy erityisesti siihen osallistuneiden asennemuutoksena sekä henkilökohtaisena kehittymisenä.
  • Osallistuminen ohjelmaan on naisvaltaista.
  • Sosiaalisten verkostojen merkitys on suuri toimintaan rekrytoitumisen kannalta.
  • Hankeosallistumisen myötä erityisesti heikommassa asemassa olevien tukemiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.
  • Osallistujien itseluottamus ja itsetuntemus ovat vahvistuneet hankkeiden myötä.
  • Osallistujien ammatinvalinta- ja koulutussuunnitelmat selkiintyivät.
  • Ohjelmaan osallistuneiden organisaatioiden monikulttuurisuustaidot vahvistuivat.
  • Alaohjelmakohtaiset erot tuloksissa ovat harvoin merkittäviä.
  • Pitkäkestoisilla EVS -hankkeilla näyttäisi kuitenkin olevan eniten vaikutusta osallistujien asenteisiin ja henkilökohtaiseen kehitykseen.

Tulokset perustuvat Innsbruckin yliopiston kasvatustieteiden laitoksen yhteistyössä CIMOn (v. 2017 alkaen Opetushallitus) ja 11 muun Euroopan maan tutkimuskumppanin kanssa toteuttamaan kyselytutkimuksen.Tuloksia esitellään Suomen osalta tarkemmin oheisella sivulla.

Lisätietoa RAY-verkostosta, tutkimuksesta ja sen tuloksista löydät tämän sivun oikeasta palstasta.