SALTO -resurssikeskukset

SALTO (Support for Advanced Learning and Training Opportunities) -resurssikeskukset (RC) tarjoavat koulutusta ja yhteistyömahdollisuuksia, joilla pyritään parantamaan koulun ulkopuolisen eli nonformaalin ja informaalin oppimisen laatua ja tunnustamista.

SALTO -resurssikeskusten yhteisellä verkkosivustolla on paljon erilaista materiaalia ja tietoa, joka liittyy Erasmus + Youth in Actionin tärkeimpiin painopisteisiin sekä oppimiseen ja naapuruusmaiden erityispiirteisiin. Sivustolla on myös tietokantoja, joista voi etsiä koulutusta, kumppaneita tai työmenetelmiä nuorisotyön aiheiden käsittelyyn.

Lisäksi sivuilla seurataan erilaisia eurooppalaisia prosesseja, kunten nonformaalin oppimisen tunnustamista tai erilaisten strategioiden kuten nuorisotyöntekijöiden perusosaamisen kartoittamisen täytäntöönpanoa.

SALTO-resurssikeskuksissa on paljon tietoa

SALTO Cultural Diversity (kulttuurisen monimuotoisuuden resurssikeskus) sijaitsee Iso-Britanniassa. Heidän verkkosivuillaan on paljon materiaalia, jota voi käyttää identiteetin, uskonnon, etnisyyden ja monikulttuurisuuden käsittelyssä nuorten kanssa. Oppaista saa apua laadukkaan kulttuurienvälisen oppimisen suunnittelussa.

SALTO Eastern Europe and Caucasus (EECA; Itä-Euroopan ja Kaukasuksen resurssikeskus) sijaitsee Puolassa. Se tukee yhteistyötä ohjelmamaiden ja Itä-Euroopan ja Kaukasuksen naapurimaiden kanssa Erasmus+ Youth in Actionissa. Sivustolla on ohjelmaan liittyvää materiaalia alueen kielillä sekä alueen maiden erityispiirteistä kertovaa tietoa.

SALTO Euro-Med (Euro-Med –resurssikeskus) sijaitsee Ranskassa. Se tukee yhteistyötä ohjelmamaiden ja Välimeren alueen naapurimaiden (MEDA) kanssa. Muiden alueellisten SALTOjen tavoin se jakaa erityistietoa yhteistyöstä naapurialueen kanssa ja hyviä toimintamalleja.

SALTO Inclusion (sosiaalisen vahvistamisen resurssikeskus) sijaitsee Belgiassa. Se kehittää koulutusta, julkaisuja ja resursseja kansainväliseen nuorisotyöhön muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistamiseksi. Sivustolla on mm. suuri määrä oppaita, joissa jaetaan ideoita ja hyviä toimintatapoja erilaisten erityisryhmien kanssa toimimiseen.

SALTO Participation (osallistumisen resurssikeskus) sijaitsee Belgiassa. Sen sivustolla on materiaalia nuorten osallisuuden tukemiseen aloitteellisuudessa, yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja demokratiassa

SALTO South East Europe (SEE; Kaakkois-Euroopan resurssikeskus) sijaitsee Sloveniassa. Se tukee yhteistyötä ohjelmamaiden ja Kaakkois-Euroopan naapurimaiden kanssa. Sivusto jakaa maatietoa Kaakkois-Euroopan maista ja antaa neuvoja hyviin toimintatapoihin.

SALTO Training and Cooperation (koulutuksen ja yhteistyön resurssikeskus) sijaitsee Saksassa. Se tukee eurooppalaisen koulutusstrategian (ETS) ja koulutusten laadun kehittämistä sekä eurooppalaisten koulutusorganisaatioiden ja kouluttajien yhteistyötä. Se myös koordinoi Youthpass-todistuksen kehittämistä ja toteutusta ja tukee koulun ulkopuolisen oppimisen tunnustamista sekä Euroopan että kansallisilla tasoilla. Se koordinoi osaa toistuvista eurooppalaisista koulutuksista sekä pitää yllä eurooppalaista koulutuskalenteria.

Lue lisää

Linkki SALTO –verkkopalveluun

Toolbox for Trainig on mittava valikoima harjoituksia ja toimintamentelmiä haettavana aihealueittain

Otlas -tietokannassa on tuhansia kumppaneita etsiviä ryhmiä

SALTOn Youthpass-sivulla on oppaita ja lisämateriaalia todistuksesta

Nuorisotyön ja nonformaalin oppimisen tunnustaminen on eurooppalaisittain tärkeää