PiiPoon tähdet loistavat Galwayssa

Pirkanmaanlaisen 18 henkisen perhesirkusryhmän toive toteutuu kesäkuussa 2015, kun se matkustaa Irlantiin kuusi päivää kestävään koulutukseen. Perhesirkusryhmä on pääroolissa viemässä sosiaalisen sirkuksen toimintatapoja ja Kulttuurikeskus PiiPoon kehittämää perhesirkuksen mallia Galway Community Circukseen, Irlannin länsirannikolle.

Suurin osa perheistä on harrastanut yhdessä sirkusta vuodesta 2007 lähtien, ja ryhmä koostuu erityistukea tarvitsevista nuorista sekä heidän vanhemmistaan ja sisaruksistaan. PiiPoon toiminnanjohtajan Pilvi Kuidun mukaan ryhmä on ”sekametelisoppaporukka”, jossa kaikki auttavat, avustavat ja tukevat toisiaan. Vanhemmat ja sisarukset ovat Kuidun mukaan maailman parhaita avustajina omille perheenjäsenilleen, joten erillisiä avustajia ei juurikaan tarvita.

Ryhmän toiveena oli lähteä ulkomaille

PiiPoo on ensimmäistä kertaa mukana Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -hankkeessa. ”Sosiaalisen sirkuksen työpajamallin jalkauttaminen Galway Community Circukseen” -hanke, johon Irlannin-matka kuuluu, on herättänyt kiinnostusta jo etukäteen, sillä se on yksi viidestä ehdolla olevasta hankkeesta Euroopan nuorisoviikon 2015 tunnustuksen saajaksi. ”Hanke lähti Galwayn tarpeesta saada tietoa ja osaamista sosiaalisen sirkuksen toimintaan, meidän organisaatiomme tarpeesta laajentaa kansainvälistä verkostoamme, ja arvokkaimpana erityisryhmämme oma toive päästä ulkomaille näyttämään osaamistaan ja mitä he tekevät”, Kuitu kertoo.

Ryhmän osaamista onkin hienoa esitellä ulkomailla. Päätä ei huimaa nuorella, sokealla tytöllä, joka tekee kolmen metrin korkeudessa ilma-akrobatiaa kankailla ja jonka äiti tekee samaa vieressä. Toinen nuori halusi olla tykinkuula The Kalevala -esityksessä, joka Irlannissa esitetään koulutukseen kuuluvassa miniseminaarissa ja jonka sisältöön nuoret pääsivät vaikuttamaan. ”Nuoret halusivat jotain synkkää ja goottia. Lähdimme työstämään mystiikan maailmaa ja otimme mukaan tarinankerrontaa ja draamaa. Päätettiin, että se on Kalevala”, Kuitu sanoo. Esityksessä tuodaan esille myös vammaisten oikeuksia olla ja tehdä samoja asioita kuin muut.

Kaikki tasavertaisia

PiiPoon perhesirkuksen mallia esitellään Irlannissa The Kalevala -esityksen kautta. Esityksen jälkeen perheet kertovat, mikä merkitys perhesirkuksella on ollut heidän elämässään ja hyvinvoinnin tukemisessa. Koulutuksessa käydään myös läpi, miten sosiaalisen sirkuksen toiminta rakentuu ja puhutaan vammaisuuden kohtaamisesta.

Perhesirkus on osa sosiaalista sirkusta. Sosiaalinen sirkus tukee yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä ja se sisältää esimerkiksi leikkiä, pelejä ja sirkuslajeihin tutustumista. Perhesirkuksessa pyritään siihen, että koko perhe harrastaa sirkusta yhdessä, tasavertaisesti ja omana itsenään. Perheenjäsenillä voi olla omia lempilajejaan sirkuksessa. Tasavertaisuus syntyy yhdessä esiintymisestä ja toimimisesta.

Sirkuksen taikaa

Perhesirkuksen toimintatapojen lisäksi Kuitu haluaa viedä koulutukseen rohkeutta ja luottamusta tehdä erilaisia asioita sirkuksessa, ammattitaitoa sekä sirkusvälineitä ja -menetelmiä unohtamatta. Irlantilaiset tulevat saamaan perhesirkuksen nuorista erinomaista esimerkkiä ja rohkeutta tehdä sirkusta. Kuitu kertoo, ettei elämä ole näille nuorille itsestään selvää, mutta kun he tulevat sirkukseen ja pääsevät lavalle, he loistavat. ”He ovat tavallisia äitejä ja isiä sekä nuoria, poikia ja tyttäriä. Sirkuksen taika tekee heistä ihan käsittämättömän porukan”, Kuitu toteaa.

Koulutukseen pyritään löytämään paikallisen vammaisjärjestön kautta irlantilaisia nuoria, jotka pääsisivät toimimaan ja harjoittelemaan perhesirkusryhmän kanssa. ”Tavoitteenamme on, että meidän perheemme ja paikalliset perheet pääsevät yhdessä tekemään toiminnallista sirkusta, joka keskittyy sirkukseen, ei vammaan. Tiedämme kuitenkin, että perheitä yhdistää se, että heillä on vaikeastivammainen perheenjäsen”.

”Sosiaalisen sirkuksen työpajamallin jalkauttaminen Galway Community Circukseen” -hankkeeseen kuuluva koulutus järjestettiin Irlannin Galwayssa 11.6.–16.6.2015. Osana koulutusta järjestettiin miniseminaari, johon oli kutsuttu paikallisia päättäjiä, rahoittajia ja hyvinvointialan toimijoita. Hanke on Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osion strateginen kumppanuushanke. Nuorisosektorilla strategiset kumppanuushankkeet kestävät kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen ja ne voivat olla esimerkiksi erilaista organisaatioiden välistä kehittämistoimintaa.

Teksti: Johanna Järviranta
Kuva: Markus Perko