Lapua kansainvälistyy Euroopan unionin nuorisohankkeiden avulla

”Kun työskentelee nuorten kanssa, joitakin asioita tulee saada eteenpäin jujuttamalla, muun muassa taidetta tai liikuntaa apuna käyttäen”, Lapuan kaupungin nuorisotoimenjohtaja Maritta Sipilä kertoo. Taide ja liikunta ovat esimerkkejä menetelmistä, joita Lapuan kaupungin nuorisotoimi on alkanut hyödyntää Euroopan Unionin Erasmus + -ohjelman Youth in Action -hankkeiden myötä.

Lapua on noin 15 000 asukkaan kaupunki Etelä-Pohjanmaalla, jossa kansainvälisyys näkyy ja kuuluu, sillä se osallistuu vuosittain Youth in Action -hankkeisiin. ”Olemme pyrkineet siihen, että meillä on joka vuosi kaksi hanketta kotimaassa, ja ulkomaille lähetämme noin kolmeen-neljään projektiin osallistujia”, Sipilä kertoo.

Lapuan seminaari ehdolla Euroopan nuorisoviikon 2015 tunnustuksen saajaksi

Lapuan kaupungin erinomainen työ kansainvälistymisen hyväksi on huomattu laajemminkin. Lapuan järjestämä Youth work – You @ work -seminaari on yksi viidestä ehdolla olevasta hankkeesta Euroopan nuorisoviikon 2015 tunnustuksen saajaksi.

Youth work – You @ work -seminaarin tavoitteena oli pohtia formaalin ja nonformaalin oppimisen eroja. Lisäksi siinä käsiteltiin muun muassa nuorisotyön menetelmiä ja selvitettiin, miten EU:n nuorisostrategia näkyy Lapuan katukuvassa. Osallistujat saivat selville, että nuorisostrategiaan viittasi muun muassa EU-lippu ja kaupungitalolla käynnissä ollut EU-projekti.

Niin Sipilä kuin Lapuan kaupungin nuoriso-ohjaaja Jari Lehto muistelevat seminaaria ilolla. Seminaariosallistujat ymmärsivät, mitä nuorisotyö on toisessa maassa ja miten siinä voi hyödyntää esimerkiksi taidetta ja liikuntaa. Niin Sipilälle kuin Lehdolle seminaari toi uusia näkökulmia omaan työhön. Lehto kertoo, että jotkut osallistujista saivat hyviä uusia ystäviä. ”Jotkut pitävät yhteyttä varmasti edelleen”. Lehdolle mieleenpainuvinta oli se, kuinka hyvin erilaisista kulttuureista tulleet ihmiset pystyivät toimimaan yhdessä.

Hankkeet avartavat lapualaisten maailmankuvaa

”Oli todella hienoa kuulla, kuinka samanlaisia asioita voi hoitaa eri tavoin”, Lehto sanoo Youth work – You @ work -seminaarista. Lehto pohtii, että sen jälkeen osallistujat ymmärtävät kulttuurien eroja paremmin. ”Suurin osa osallistujista sai varmasti rohkeutta puhua englantia aivan eri tavalla kuin ennen”.

”Seminaarissa ymmärsimme, mitä nuorisotyö on, kun sitä tehdään vapaaehtoisesti, ei vaan palkalla”, Sipilä kertoo. Valtaosa seminaariosallistujista olikin vapaaehtoisia, jotka työskentelivät kouluissa tai organisaatioissa.

Niin seminaari kuin monet muut Youth in Action -hankkeet, joissa Lapua on ollut mukana, ovat avartaneet lapualaisten maailmankuvaa ja näkökulmia sekä edistäneet suvaitsevaisuutta. Lapualle hankkeet eivät merkitse ainoastaan esimerkiksi ryhmätapaamisia tai EVS -vaihtoja, vaan kansainvälisyys on otettu yhdeksi nuorisotyön prioriteeteista.

Hankkeista on saatu konkreettisia ideoita nuorisotyöhön. ”Kun työskentelee nuorten kanssa, joitakin asioita tulee saada eteenpäin jujuttamalla, esimerkiksi taidetta tai liikuntaa apuna käyttäen”, Sipilä kertoo.

Lapuaa kysytään usein hankkeisiin mukaan

Hankkeiden hyödyt ovat ilmeiset ja ne sekoittuvat positiivisesti keskenään. ”Hyötyjä ei välttämättä heti muista, vaan ovat jossain taustalla. Jälkikäteen miettii, että tämähän tuli juuri tästä”, Sipilä sanoo.

Lapualla on laaja kansainvälinen verkosto, joka laajenee koko ajan. Sipilä kertoo, että heitä pyydetään usein hankepartneriksi. ”Youth work – You @ work -seminaarissa jäi eniten mieleen Göteborgin esimerkki, koska myös he ovat nuorisotalotyössä, ja työ on lähimpänä omaamme. Lapuan nuorisotoimen työntekijä on ollut seminaarin jälkeen Göteborgissa ryhmätapaamisessa, ja yhteistyö jatkunee tulevaisuudessakin”, Sipilä toteaa.

Lapuan kaupungin nuorisotoimi järjesti 12.–18.8.2013 Euroopan nuorisostrategiaa käsittelevän seminaarin, johon osallistui nuorisotyöntekijöitä ja vapaaehtoisia 10 eri maasta. Youth work – You @ work -seminaari oli Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osion nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke. Liikkuvuushankkeiden kautta tuetaan muun muassa nuorten parissa toimivien yhdessä järjestämiä koulutuksia ja seminaareja.

Teksti: Johanna Järviranta