Kuuleeko kirkko, täällä nuoret

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon päättäjien on kaikessa päätöksenteossa huomioitava alle 18 -vuotiaiden etu, ja lapsivaikutusten arviointi on tullut osaksi seurakuntien päätöksentekoa. Edellisissä kirkolliskokousvaaleissa valittiin kaksi alle 30 -vuotiasta edustajaa kirkolliskokoukseeen.

Erinomainen esimerkki nuorten huomioimisesta kirkossa oli myös ”Nuorten kuuleminen kirkolliskokouksessa” -tilaisuus, joka oli osa kirkolliskokoukseneli kirkon ylimmän päättävän elimen virallista ohjelmaa. Kaksikielinen tilaisuus oli ensimmäinen Youth in Action -hanke, jossa kirkon valtakunnallinen, kristillisen nuorisotyön palvelujärjestö, Nuorten Keskus on ollut mukana. Hanke on huomioitu kirkon ulkopuolellakin, sillä se on yksi viidestä ehdolla olevasta hankkeesta Euroopan nuorisoviikon 2015 tunnustuksen saajaksi.

Vaikka Nuorten Keskus koordinoi hanketta, sillä oli useita yhteistyökumppaneita, esimerkiksi Kirnu -järjestöt (Nuorten Keskus,Suomen Lähetysseura, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK ry ja Seurakuntien Lapsityön Keskus) ja Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI. Hankeidea lähti sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän että Kirnu -järjestöjen aloitteesta.

Kirkolliskokousedustajat vastasivat kiperiin kysymyksiin

Nuorten kuuleminen kirkolliskokouksessa -tilaisuus järjestettiin nuorten toiveesta heille tutussa ympäristössä, leirikeskuksessa. Hankkeessa projektisihteerinä toiminut Annika Koivula kertoo, että nuoret olivat toivoneet tilaisuuden olevan nuorten näköinen ja heidän toimintansa kaltaista. ”Nuoret halusivat tuoda ohjelmaan heille tuttuja elementtejä: musiikkia, yhteisiä pelejä ja leikkejä sekä iltahartauden”. Nuoret ja kirkolliskokousedustajat keskustelivat nuorten ennalta valitsemista teemoista, muun muassa kirkon imagosta, uskonnon opetuksesta, nuorista ja diakoniasta.

Tärkeä osa tilaisuutta ja koko hanketta oli Nuoren ääni -video, jossa eri puolilla Suomea asuvat nuoret ja lapset kertovat toiveistaan kirkkoa ja seurakuntia kohtaan ja mikä omassa seurakunnassa toimii ja mikä ei. Video lähetettiin kaikkiin Suomen yli 400 seurakuntaan osana hanketta.

Videolla nuoret kysyvät esimerkiksi, miksi kirkon päätöksentekojärjestelmä on niin jäykkä, miksei kirkko brändää itseään enemmän ja tuo esille, että kirkko on muutakin kuin kovia penkkejä ja virsikirjoista laulamista. Näistä asioista kokousedustajat ja nuoret keskustelivat tilaisuudessa. Lisäksi he pohtivat videon pohjalta, voisivatko lasten toiveet eläimistä, leikkinurkkauksesta, pääsiäismunien etsimisestä ja kahvilasta olla kirkon tulevaisuutta tai voisiko kirkossa järjestää nuorten toiveesta lisää dance-, gospel- ja draamamessuja.

Videon käsittely oli yksi neljästä rastista tilaisuudessa. Muissa rasteissa perehdyttiin esimerkiksi nuorten elämään ja heidän käyttämiin sanoihin tietovisan kautta. Turun tuomiokirkossa asuvat, fiktiiviset Naakka-lintu ja Kirkonrotta Rouskis -hahmot toivat ennalta kerättyjä lasten terveisiä kokousedustajille.

Konkreettisia työvälineitä nuorten kuulemiseen

Niin arkkipiispa Kari Mäkinen kuin muut kirkolliskokousedustajat olivat enemmän kuin tyytyväisiä tilaisuuteen ja iloisia mielipiteistä, joita nuorilla oli. He toivoivat, että seuraavan kirkolliskokouksen nelivuotiskauden aikana tällainen tilaisuus järjestettäisiin uudelleen. Osa edustajista haluaisi järjestää samanlaisen tilaisuuden omassa seurakunnassaan. Koivula kertoo, että esimerkiksi rastityöskentely on varmasti antanut konkreettisia työvälineitä siihen, miten nuoria voi kuulla. ”Käymällä keskustelua heidän kanssaan ja osallistumalla nuorten todellisuuteen ja toimintaan”.

Tilaisuuteen osallistuneelle nuorelle, Kajsa Karlssonille, hankkeessa mukana olo merkitsi paljon ja hän uskoo, että hanke sai kirkon miettimään, miten tärkeää on kuulla lapsia ja nuoria, mikä vaikuttaa päätöksentekoon tulevaisuudessa. Tilaisuudessa nuoret saivat uusia ideoita myös toisiltaan. ”Me vaihdoimme monia ideoita ja näimme, miten eri tavoin asioita tehdään eri puolella maata”, Karlsson sanoo.

”Tärkeintä koko hankkeessa oli se, että kokousedustajat ja nuoret kokivat tilanteen yhdessä. Tärkeää oli myös se, että tilaisuus järjestettiin osana kirkolliskokouksen virallista ohjelmaa, mikä toi painoarvoa”, Koivula kertoo.

”Nuorten kuuleminen kirkolliskokouksessa” -tilaisuus toteutettiin 16.–17.5.2013 osana Turussa järjestettyä kirkolliskokousta. Tilaisuuteen osallistui yli 80 kirkolliskokousedustajan lisäksi 30 15 –17 -vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea. Se oli nuorten ja päättäjien välisen vuoropuhelun hanke Youth in Action-ohjelmassa.

Teksti: Johanna Järviranta
Kuva: Emilia Mänttäri