Hankkeiden arviointiperusteet

Hankkeen laadun arviointi

Arvioinnissa hankkeiden eri osa-alueita arvioidaan Euroopan komission antamien arviointikriteerien perusteella. Hankkeet asetetaan paremmuusjärjestykseen laatuarvioinnista saatujen pisteiden perusteella. Kaikissa hankemuodoissa arvioidaan seuraavat kolme eri osa-aluetta

  • millä tasolla hanke vastaa Erasmus+: Youth in Actionin yleisiin ja erityisiin tavoitteisiin
  • mikä on hankkeen suunnitelman ja toteutuksen laatu
  • kuinka hyvin hankkeen tuloksia levitetään

Eri osa-alueita painotetaan eri tavoin. Painavin pistemäärä on hankesuunnitelman laadulla (40 pistettä), kun taas hankkeen merkityksellisyys nuorisotyön kontekstissa sekä vaikuttavuus ja tulosten levittämissuunnitelma vastaavat molemmat 30 pistettä.

Kumppanuushankkeissa (avaintoimi 2) arvioidaan erityisen tarkasti myös sitä, miten työnjako on järjestetty osallistuvien kumppaneiden välillä ja miten hanke hyödyttää kaikkia osallistuvia tahoja. Suunnitelman laatu ja yhteistyön laatu voivat molemmat olla maksimissaan 20 pistettä.

Kaikkien hankemuotojen arviointikriteerit kuvaillaan Erasmus+ -ohjelmaoppaassa toimintomuodosta kertovassa kappaleessa.

Suhteellisuus

Arvioinnissa käytetään suhteellisuuden käsitettä. Hankkeen laatua verrataan hakijaorganisaation tai hanketta suunnitelleiden nuorten taustaa ja tilannetta vasten. Vaatimustaso nousee, mitä kyvykkäämpi organisaatio tai hankkeeseen osallistuvat nuoret ovat.

Läpinäkyvä arviointi

Jokaisen hankehakemuksen arvioi kaksi riippumatonta arvioijaa; toinen on kansallisen toimiston henkilökuntaa ja toinen on nuorisotyön kentällä toimiva ammattilainen. Arvioinnin tukena käytetään Euroopan komission tuottamaa opasta, jonka pisteidenantosääntöihin arvioivat nojaavat työssään.

Erasmus+ Guide for Experts on Quality Assessment -opas

Arvioijan tehtävänä on antaa hakemukselle pisteitä sen perusteella, kuinka hyvin hanke on suunniteltu ja kuvattu hakemuksessa. Keskeneräisen tai puutteellisen suunnitelman lisäksi niukka kerronta, kysymysten ohi vastaaminen tai yleisellä tasolla pysyvät vastaukset alentavat pisteitä. Kun vastaus kysymykseen on tuettu konkreettisella esimerkillä hankkeen suunnittelusta, sillä on paremmat mahdollisuudet saada enemmän pisteitä.

Hyväksymisrajat

Jotta hanketuki voidaan myöntää, hakemuksen tulee saada vähintään 60 pistettä sadasta. Alle 60 pistettä saaneet hankkeet hylätään.

Toisaalta, jos hankesuunnitelman jonkin osa-alueen pisteet ovat alle puolet osa-alueen täysistä pisteistä, koko hanke hylätään.