Hakuneuvonta

Aloita hankesuunnittelu ajoissa

Hankesuunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Näin hankekumppaneille jää aikaa tehdä perusteellisen suunnitelma ja itse hankkeen toteuttaminen helpottuu merkittävästi.

Kun hankkeen nuoret ja ulkomaiset kumppanit osallistuvat aktiivisesti hankkeen suunnitteluun, he tuntevat hankkeeseensa omistajuutta. Se lisää sitoutumista ja motivaatiota. Tietyissä hanketyypeissä nuorten osallistuminen jo suunnitteluvaiheessa on tuen saannin edellytys.

Erasmus+ Youth in Action -tiimi avustaa ja neuvoo hakuprosessin kaikissa vaiheissa. Ole yhteydessä hankeideasi kanssa heti suunnittelun alussa.

Youth in Action –tiimin yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivulta.

Neuvontaa verkkoklinikalta

Ennen jokaisen hakukierroksen päättymistä järjestämme verkkokoulutusta hakemuksen tekemiseen Skype for Business –ympäristössä. Koulutusta voi seurata miltä tahansa tietokoneelta, jossa on verkkoyhteys ja kaiuttimet. Tarkemmat tiedot verkkoklinikoista löytyvät tapahtumakalenterista.

Vuoden 2019 hakuihin liittyvät verkkoneuvontaklinikat järjestetään noin kuukausi ennen hakupäivämäärää. Kyselytunti järjestetään pari viikkoa ennen hakupäivämäärää. Tulevan vuoden hakupäivämääriä ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta tieto niistä tulee tälle sivulle.

Erasmus+ Youth in Action -ohjelmaan liittyvää tietoa ja neuvontaa voi saada tilauksesta myös muille ryhmille esimerkiksi erilaisten nuorisoalan verkostojen kehittämispäivien yhteyteen.

Palautetta hakemusluonnoksesta

Kommentoimme hakemusluonnoksia ennen hakuajan päättymistä. Kysymme teiltä selventäviä kysymyksiä ja annamme neuvoja hakemuksen täydentämiseen. Selvästi vaillinaisia hakemuksia on vaikea kommentoida laatunäkökulmasta. Kannattaa ottaa huomioon seuraavat asiat, kun hakemus lähetetään kommentoitavaksi:

  • hakemus on täytetty viralliselle hakulomakkeelle
  • hakemus tulee kommentoitavaksi viimeistään 3 viikkoa ennen hakuajan päättymistä
  • hakulomake on mahdollisimman pitkälle täytetty
  • hankkeen päiväohjelma tai työsuunnitelma on hakemuksen liitteenä

Palvelu tarjotaan kerran kutakin hakemusta kohti. Kommentointi ei takaa positiivista tukipäätöstä, mutta se ohjaa kertomaan hakemuksessa oikeista asioista ja toimimaan oikein hakuprosessissa.

Temaattista koulutusta, kansainvälisiä kontakteja

Hyvä tapa kehittää omaa osaamistaan ja hankkeensa onnistumisen edellytyksiä, on osallistua koulutukseen. Niitä järjestävät Erasmus+ -ohjelman kansalliset toimistot eri puolilla Eurooppaa, ja ne on tarkoitettu kaikille nuorten parissa toimiville ja hankkeita tekeville.

Koulutuksiin osallistuminen on maksutonta, sillä niitä rahoitetaan Erasmus+ -ohjelmasta. Kaikki avoinna olevat koulutushaut löydät tapahtumakalenterista. Nuorisosektoria koskevat koulutukset tunnistat Erasmus+ Youth in Action –etuliitteestä.