Onko teillä hankeidea?

Täyttäkää alla oleva lomake ja lähettäkää se meille sähköpostiosoitteeseen nuoriso@oph.fi kommentoitavaksi!

Projekti-idealomake (docx, FI)

Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet

Strategisten kumppanuushankkeiden painopisteenä on edistää laadukasta nuorisotyötä ja tukea nuorten voimaannuttamista, osallistumista ja aktiivista kansalaisuutta.

Strategiset kumppanuushankkeet jaetaan kahteen eri hanketyyppiin:

 • Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet (mukaan lukien eurooppalaiset nuorisoaloitteet) ja
 • Innovaatioita tukevat strategiset kumppanuushankkeet.

Lue lisää

Kolme hakuaikaa

Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevia hankkeita voi hakea vuoden 2019 kaikilla kolmella hakukierroksella.

Strategiset kumppanuudet – tuen jakautuminen eri toimintojen välillä (%)
Vuoden 2019 kokonaisbudjetti 758 919 €


Hakukierros 1
(päättyy 5.2.2019)

 • Innovaatioita tukevat strategiset kumppanuushankkeet 70%
 • Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet ja eurooppalaiset nuorisoaloitteet 10%


Hakukierros 2
(päättyy 30.4.2019)

 • Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet ja eurooppalaiset nuorisoaloitteet 10%


Hakukierros 3

(päättyy 1.10.2019)

 • Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet ja eurooppalaiset nuorisoaloitteet 10%

Hankkeiden tavoitteet

Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevien hankkeiden päätavoitteena on antaa erityisesti nuorisoalan organisaatioille

 • mahdollisuus kehittää ja vahvistaa verkostoja,
 • parantaa niiden valmiuksia toimia kansainvälisesti,
 • jakaa ja saada ideoita, käytäntöjä ja menetelmiä.

Hankkeet voivat myös kehittää konkreettisia tuotteita ja niiden odotetaan levittävän toimintojen tuloksia, kuitenkin niin että nämä toiminnot ovat suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja laajuuteen. Näitä tuloksia ja toimintoja rahoitetaan hankkeiden hallinnon ja toteutuksen tuesta. Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukeviin strategisiin hankkeisiin ei voi saada tukeahenkilöstökuluihin.

Strategisissa kumppanuushankkeissa voidaan esimerkiksi:

 • kehittää oman organisaation käytäntöjä kumppaneilta saatujen vinkkien ja kokemusten perusteella;
 • kasvattaa hankkeeseen osallistuvien osaamista ja asiantuntemusta;
 • yhdistellä erilaisia liikkuvuus- ja kehittämistoimintoja;
 • luoda konkreettisia ja muidenkin käyttöön sopivia menetelmiä ja sovelluksia;
 • järjestää asiantuntijoiden ja nuorten liikkuvuutta, joka tukee hankkeen sisältöä.

Kuka voi osallistua?

Hankkeisiin voivat osallistua kaikki organisaatiot, jotka toimivat jollakin nuorisoalan tai koulutussektorilla tai muulla sosioekonomisella alalla, sekä organisaatiot, jotka toteuttavat eri aloille yhteisiä toimintoja (esimerkiksi paikallis- ja alueviranomaiset, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaavat keskukset, kauppakamarit, toimialajärjestöt, neuvontakeskukset ja kulttuurijärjestöt).

Hankkeissa tuleekin olla mukana hankkeen painopisteen ja tavoitteiden kannalta sopivimmat kumppanit, jotka edustavat monenlaisia aloja, jotta hankkeissa voitaisiin tuottaa merkityksellisiä ja laadukkaita tuloksia kumppaneiden erilaisia kokemuksia ja alakohtaista asiantuntemusta hyödyntäen.

Nuorisoalan strategisissa kumppanuushankkeissa (ts. hankkeissa, joihin osallistuu vain nuorisoalan organisaatioita) voi olla mukana vain 2 organisaatiota vähintään 2 eri ohjelmamaasta. Muussa tapauksessa edellytetään vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri ohjelmamaasta

Hankkeen kesto

6 kk - 3 v

Hanke-esimerkki

Sosiaalisen sirkuksen työpajamallin jalkauttaminen Galway Community Circukseen

Mistä hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevien hankkeiden rahoitustuki koostuu?

Tuen tyyppi Mitä se kattaa?

Hankkeen hallinto ja toteutus
(Management and implementation)

 • Koordinoiva taho 500 € / kuukausi
 • Partneri 250 € / kuukausi

Maidenväliset kokoukset
(Transnational project meetings)

Yksikkökustannus / henkilö (enintään. 40 matkaa / vuosi / hanke):
 • 100-1999 km = 575 € / osallistuja
 • 2000 km tai enemmän = 760 € / osallistuja

Erityistuki
(Special needs support)

 • kattaa 100 % todellisista suoraan hankkeeseen liittyvistä lisäkustannuksista, jotka koituvat vammaisen tai pitkäaikaissairaan osallistujan erityistarpeista (esim. avustava henkilö, erityistarpeet majoituksessa ja matkustamisessa, tarvittavat välineet, viittomakielen tulkit jne.)

Poikkeukselliset kustannukset
(Exceptional costs)

 • alihankinta: 75 % todellisista kuluista, enintään 50 000 €

Lisätietoja