Rahoituksen hakemisen vaihtoehdot

Vapaaehtoispalvelun rahoituksen hakemisessa on 2 vaihtoehtoa riippuen siitä, onko hankekumppaneita ja toimintajaksoja jo hakuvaiheessa sovittu vai ei. Samassa hankkeessa voi olla sekä määritettyjä että määrittämättömiä kumppanuuksia.

1. Määritetyt kumppanuudet

 • käytetään, kun kumppaniorganisaatioita ja toimintoja on jo sovittu
 • liikkuvuusjaksojen rahoitus määräytyy maakohtaisesti

2. Määrittämättömat kumppanuudet

 • käytetään, kun kumppaniorganisaatioita ja toimintoja ei ole vielä sovittu
 • hakemukseen merkitään vain 1) vapaaehtoisjaksojen kesto ja 2) vapaaehtoisten määrä
 • hakemusvaiheessa tukisummiksi tulee komission määrittelemät laskennalliset keskiarvosummat
 • lopulliset tukisummat määräytyvät loppuraportissa raportoitujen todellisten liikkuvuuksien mukaisesti (mutta tuki ei voi olla kasvaa alkuperäisestä myöntösummasta)

Vapaaehtoispalveluhankkeiden kelpoisuussäännöt lyhyesti

Millainen organisaatio voi toimia hakijana ja hankekumppanina?

 • jokaisen hankkeeseen osallistuvan organisaation on oltava akkreditoitu
 • akkreditointia voivat hakea voittoa tavoittelemattomat, yleishyödylliset toimijat kuten yhdistykset ja järjestöt, julkisyhteisöt, seurakunnat ja yhteiskunnalliset yritykset
 • hakijatahon on oltava akkreditoitu koordinoivaksi tahoksi
 • tukea haetaan siitä maasta, johon hakijataho on rekisteröity
 • jotta hakemuksissa olisi selvä yhteys rahoittavaan kansalliseen toimistoon, tulee jokaisen toiminnossa joko lähettävän tai vastaanottavan organisaation olla rekisteröity siinä maassa, jonka kansallisesta toimistosta tuki haetaan

Hankkeen kesto

 • 3 –24 kuukautta
 • jokaisen hankkeen täytyy kuitenkin päättyä viimeistään 31.8.2021

Vapaaehtoispalvelujakson kesto

 • yksilökohtainen vapaaehtoispalvelu: 2 –12 kuukautta (pl. matkustuspäivät)
 • poikkeus: sosiaalista vahvistamista kaipaavan nuoren yksilökohtainen vapaaehtoispalvelu voi olla lyhyimmillään 14 päivää
 • ryhmämuotoinen vapaaehtoispalvelu: 14 –59 päivää (pl. matkustuspäivät)

Osallistujien määrä

 • ryhmämuotoisessa vapaaehtoispalvelussa 10 –40 osallistujaa / toiminto

Kuka voi osallistua?

 • 17 –30-vuotias lähettävässä maassa laillisesti asuva nuori, joka ei ole aiemmin osallistunut EVS- tai Erasmus+ -vapaaehtoispalveluun
 • poikkeus: alle 60 päivän vapaaehtoispalvelun suorittaneet voivat osallistua toiseen vapaaehtoispalveluun
 • ohjelmamaiden välillä liikkuvien vapaaehtoisten tulee rekisteröityä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin ja heidät on myös valittava solidaarisuusjoukkojen PASS-tietokannasta

Missä vapaaehtoispalvelu toteutetaan?

 • vapaaehtoispalvelu toteutetaan siinä maassa, johon vapaaehtoisen vastaanottava kumppaniorganisaatio on rekisteröity
 • ohjelmamaasta tuleva vapaaehtoinen voi tehdä palvelunsa joko toisessa ohjelmamaassa tai EU:n naapuruusalueilla
 • EU:n naapuruusalueelta tuleva vapaaehtoinen voi tehdä palvelunsa ainostaan ohjelmamaassa

Valmistelutapaaminen (Advance Planning Visit)

 • mahdollista vain hankkeissa, joihin osallistuu muita heikommassa asemassa olevia vapaaehtoisia
 • kesto korkeintaan 2 päivää (pl. matkustuspäivät)
 • osallistujamäärä: korkeintaan 1 osallistuja kustakin lähettävästä organisaatiosta (osallistujamäärää voi tarvittaessa kasvattaa, kun lisäosallistujat ovat sosiaalista vahvistamista kaipaavia vapaaehtoiseksi lähdössä olevia nuoria)
 • ei voida toteuttaa hankkeessa, jossa kumppanuuksia ei ole määritetty

Miten vapaaehtoispalveluhankkeiden rahoitustuki muodostuu?

Tuen tyyppi Myöntoperusteet

Matkatuki
(Travel)

 • määritetyt kumppanuudet: välimatkaan perustuen 20 –1500 € / matkustaja
 • määrittämättömät kumppanuudet: 302 € / matkustaja
 • korvaa vapaaehtoisen ja mahdollisen saattajan (accompanying person) matkakustannuksia kotoa vapaaehtoispalvelupaikalle ja takaisin
 • voidaan hakea myös korvaamaan valmistelutapaamisen matkakustannuksia
 • tuki määräytyy matkustettavien kilometrien mukaisesti
 • matkan laskemiseen käytetään Euroopan komission välimatkalskuria
 • kilometrikohtaiset tukisummat on eritelty alempana taulukossa

Organisointituki
(Organisational support)

 • Suomessa 26 € / päivä / vapaaehtoinen (780 € / kk)
 • määrittämättömät kumppanuudet: 20,50 € / päivä / vapaaehtoinen (615 € / kk)
 • kattaa hankkeen toteuttamiseen liittyviä kuluja (asuminen, ruokailu, paikallisliikenne, työhön ohjaus, mentorointi, hallinto)
 • tuen määrä vaihtelee maittain
 • alueellisille tai valtakunnallisille julkisyhteisöille, eurooppalaista alueellista yhteistyötä edistäville organisaatioille sekä yhteiskuntavastuuta kantaville yrityksille voidaan myöntää 50 % toimintatuesta organisaatioille

Yksilötuki
(Individual support)

 • Suomessa 5 € / päivä / vapaaehtoinen (150 € / kk)
 • määrittämättömät kumppanuudet: 4,5 € / päivä / vapaaehtoinen (135 € / kk)
Kielivalmennustuki
(Linguistic support)
 • Suomeen saapuville 150 € / vapaaehtoinen suomen tai ruotsin kielen opiskeluun
 • Suomesta lähetettäville 150 € / vapaaehtoinen lukuunottamatta espanjan, englannin, hollannin, italian, ranskan ja saksan kielten alueilla
 • määrittämättömät kumppanuudet: 150 € / vapaaehtoinen
 • myönnetään kielen opiskeluun kohdemaassa pitkäkestoisissa yli 2 kk:n palvelujaksoissa; tukea ei myönnetä espanjan, englannin, hollannin, italian, ranskan ja saksan kielten alueilla (vapaaehtoiselle myönnetään lisenssi opiskella näitä kieliä OLS-alustalla verkossa)
OLS-kielituki
(Linguistic support)
 • OLS (Online Linguistic Support) on verkkopohjainen a) kielitaidon arvioimiseen ja b) kielen opiskeluun tehty ohjelma
 • OLS-kielet (18 kpl): espanja, englanti, hollanti, italia, ranska ja saksa sekä bulgaria, kreikka, kroaatti, portugali, puola, romania, ruotsi, slovakki, suomi, tanska,ekki ja unkari
 • tarkoitettu vain pitkäkestoisiin vapaaehtoisjaksoihin (yli 2 kk)
 • jos vapaaehtoinen aikoo opiskella kohdemaassa jotakin OLS-kielistä, hänelle myönnetään OLS-lisenssi

Erityistuki
(Special needs support)

 • kattaa 100 % todellisista suoraan hankkeeseen liittyvistä lisäkustannuksista, jotka koituvat vammaisen tai pitkäaikaissairaan osallistujan erityistarpeista (esim. avustava henkilö, erityistarpeet majoituksessa ja matkustamisessa, tarvittavat välineet, viittomakielen tulkit jne.)

Poikkeukselliset kustannukset
(Exceptional costs)

 • kattaa 100 % todellisista suoraan hankkeeseen liittyvistä lisäkustannuksista, esimerkiksi:
 • viisumin hankintaan liittyvät kulut
 • rokotukset ja pakolliset terveystarkastukset
 • rekisteröintikulut
 • muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistumisesta syntyvät lisäkustannukset
 • valmistelutapaamisen majoitus- ja ruokailukulut

Lisäksi tukea voi saada sosiaalista vahvistamisesta tarvitsevien vapaaehtoisten tehostettuun tukemiseen sillä edellytyksellä, että lisätuen tarve on perusteltu ja sen toteutus kuvattu hankehakemuksessa.

Poikkeuksellisiin kustannuksiin voidaan myös laskea erityisen kalliit matkakustannukset. Tukea matkakustannuksiin voi hakea poikkeuksellisina kustannuksina 80 % saakka todellisista kustannuksista, jos hakija pystyy hakemuksessa todistamaan, että etäisyyteen perustuva standardituki kattaisi alle 70 % todellisista matkakuluista. Tällöin matkatukea ei haeta lainkaan matkatuen alta, vaan koko 80 % poikkeuksellisina kustannuksina.

Etäisyyteen perustuvat matkatuet

Matkan pituus km Tuki € / osallistuja
10 – 99 20
100 – 499 180
500 –1999 275
2000 – 2999 360
3000 – 3999 530
4000 – 7999 820
8000 – 1500

Lisätiedot

 • Jutta Kivimäki, puh. 0295 338 568, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi
 • Hilma Ruokolainen, puh. 0295 338 505, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi