Hallinnointi ja raportointi

Kaikki edunsaajat hallinnoivat ja raportoivat päättyneet Erasmus+ -nuorisoalan hankkeensa verkossa Mobility Tool+ (MT+) -työkalun avulla. Verkossa raportoidaan seuraavat kokonaisuudet:

 • toteutuneet toiminnot ("List Mobilities"): osallistujien tiedot, kohdemaat, kestot, ajankohdat

 • taloustiedot: käytetty tuki
 • toteutus, tulokset ja vaikuttavuus: mm. asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointi, hankkeen vaikutukset eri osapuolille, hankkeen tulokset

Mobility Tool+ ohjevideo (5 min)

Mobility Tool+ -osoite

Mobility Tool+ -oppaat

Näin Mobility Tool+ toimii

1. Kansallinen toimisto siirtää hyväksytyn hakemuksen tiedot Mobility Tooliin+ sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Hankkeen yhteyshenkilö saa automaattisen sähköpostiviestin, jossa on linkki MT+ kirjautumiseen. Huom! Jos viestiä ei tule, tarkista roskapostisi.

2. Hankkeen yhteyshenkilö kirjautuu MT+ -järjestelmään ECAS-tunnuksin (kts. hakemusvaihe). Hän täyttää osallistujien tiedot ("List Mobilities"), ja MT+ laskee automaattisesti "Bugdet"-osion.

3. Toiminnon päätyttyä EVS-vapaaehtoiset/ryhmänvetäjät/koulutukseen osallistuneet saavat kohdassa "List Mobilities" ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen automaattisen pyynnön täyttää kyselyn (EU Participant Survey).

4. Yhteyshenkilö luo loppuraportin ("Generate beneficiary report").

5. Yhteyshenkilö tekee loppuraportin valmiiksi ja tarkastaa talousosion (exceptional costs ja/tai special needs support) . Tämän jälkeen liitetään järjestelmään:

 • allekirjoitetut osallistujalistat (APV ja toiminnot)
 • toiminnon ohjelma (nuorisovaihto, koulutukset)
 • esimerkki vapaaehtoisen työviikosta (EVS)
 • tositteet seuraavista:
  • poikkeukselliset kustannukset (expectional costs)
  • erityistuki (special needs support)
 • allekirjoitettu valaehtoinen vakuus (declaration of honour)
 • mediaseurannan liitteet (mm. lehtileikkeet)

Liitteiden tallennustila on rajallinen. Jos kaikki liitteet eivät mahdu, lähetä sähköpostitse osoitteeseen yiasopimus@oph.fi. Mainitse hankenumero ja nimi.

Näin kirjaudut MT+ -ohjelmaan

MT+ järjestelmään kirjautuminen
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/

Hakemuksessa ilmoitettu yhteyshenkilö kayttää omaa henkilökohtaista ECAS-tunnusta.

ECAS-järjestelmään kirjautuminen (pdf)

Tunnuksen luomisessa tulee käyttää samaa sähköpostiosoitetta, jonka yhteyshenkilö on ilmoittanut hakemuksessa.

Yhteyshenkilö voi lisätä sivuilla raportointioikeuksia muille oman organisaationsa henkilöille (mm. joku toinen henkilö vastaa raportoinnista).

Lisätietoja

MT+ -kysymykset: nuoriso@oph.fi

Kirjoittakaa aihekenttään Mobility Tool+ ja hankenumero.