Katso myös

Euroopan tähti -materiaalit auttavat nuorisovaihtojen suunnittelussa: Materiaalit

Erasmus+ -ohjelman painopisteistä ja tavoitteista: Hakijalle

Nonformaali oppiminen ja Youthpass

Osallistu koulutukseen!

Hanki taidot hankkeen toteuttamiseksi osallistumalla koulutukseen. Tulevat koulutukset ja seminaarit löydät tapahtumakalenterista.

Muualla verkossa

Etsitkö hankekumppania? Sen voi löytää Otlas-tietokannasta:

Otlas Partner-Finding Tool

Satoja erilaisia menetelmiä, harjoitteita, infosessioita, käsikirjoja, esityksiä nuorisotoimintaan

Salton työkalupakki

Nuorisovaihdot

Nuorisovaihto on kansainvälinen nuorisoryhmien tapaaminen, jonka nuoret ovat itse suunnitelleet. Sen ideana on oppia nuoria kiinnostavasta aiheesta, joka liittyy Erasmus + -ohjelman nuorisosektorille asettamiin tavoitteisiin ja painopisteisiin. Yhteinen suunnittelu huipentuu vaihtoon, jossa suunnitelmat toteutetaan yhden ryhmän kotimaassa.

Suunnitteluvaiheessa eri maiden nuoret tekevät päätöksiä yhdessä: he päättävät hankkeen aiheen ja rakentavat toiminnallisen ohjelman, jonka kautta aiheesta opitaan. Päiväohjelmaan suunnitellaan toimintaa, jota nuoret vetävät kykyjensä mukaan itse. Aktiivinen toiminta herättää uusia ajatuksia ja nuoret oppivat toinen toisiltaan.

Oppimista tunnistetaan ja tunnustetaan

Nuoret arvioivat oppimistaan asettamiensa tavoitteiden suhteen. Toiminnan kautta saadut kokemukset puretaan joko ryhmässä tai aikuisten avustamana. Uudet taidot, tiedot ja asennemuutokset tunnistetaan keskusteluissa ja niiden merkitystä omaan elämään pohditaan yhdessä. Lopuksi ne voidaan kirjata ylös eurooppalaiseen Youthpass-todistukseen.

Suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa jokaisella ryhmällä on tukenaan aikuinen ryhmänvetäjä Hänen vastuullaan on johdattaa nuoria pidemmälle pohdiskeluissa ja auttaa heitä tunnistamaan oma oppimisensa.

Nuorisovaihdon osaksi voidaan suunnitella valmistelutapaaminen (APV), jonka aikana ryhmänvetäjät ja yksi kunkin osallistuvan ryhmän nuorista kokoontuvat pariksi päiväksi isäntäryhmän luo. Valmistelutapaaminen antaa tilaisuuden tutustua tapahtumapaikkaan ja kumppaneihin, luoda yhteiset pelisäännöt ja sopia yhteisistä käytännöistä.

Nuorisovaihtojen kelpoisuussäännöt lyhyesti

Kuka voi toimia hakijana?

 • voittoa tavoittelemattomat järjestöt, julkiset toimijat ja yhteiskunnalliset yritykset sekä nuorten ryhmät
 • alueelliset ja kansalliset julkisyhteisöt, yhteiskuntavastuuta kantavat yritykset ja alueiden yhteenliittymät ja verkostot (näillä hakijoilla tukisumma on 50 % hankkeen tuesta )

Kuinka monta osallistujamaata?

 • vähintään 2 maata
 • osallistujamaat voivat olla ohjelmamaita tai EU:n naapurimaita
 • hanke tapahtuu yhdessä osallistujamaassa

Kuka voi osallistua hankkeeseen?

 • kustakin maasta ryhmä 13–30-vuotiaita nuoria
 • jokaisen ryhmällä aikuiset ryhmänvetäjät

Kuinka monta osallistujaa?

 • hankkeessa vähintään 16 ja enintään 60 nuorta osallistujaa
 • joka osallistujamaasta vähintään 4 nuorta
 • aikuisia ryhmänvetäjiä vähintään 1 / ryhmä

Toiminnan kesto

 • hankekausi 3–24 kk (kausi, jonka aikana toiminnan täytyy tapahtua)
 • toimintakausi 5–21 ohjelmapäivää + matkustuspäivät

Valmistelutapaamisen kesto ja osallistujat

 • maksimissaan 2 ohjelmapäivää + matkustuspäivät
 • 1 osallistuja / ryhmä
 • jos vähintään toinen osallistujista on osallistuvan ryhmän nuori, osallistujia voi olla 2

Mistä nuorisovaihtojen rahoitustuki koostuu?

Hanketuki ei koskaan kata kaikkia hankkeen kuluja, vaan jokaisen ryhmän tulee kerätä omarahoitusta hankkeen kulujen kattamiseksi.

Tuki lasketaan yksikkökustannusten ja todellisten kulujen pohjalta. Yksikkökustannus tarkoittaa tiettyä summaa, joka annetaan esimerkiksi matkakuluihin. Riippuu matkalippujen hinnasta, kuinka paljon osallistujan omarahoitus on. Omarahoituksen kattamiseksi kannattaa kerätä matkakassaa yhdessä järjestämällä tempauksia ja toimintaa.

Todellisiin kustannuksiin perustuvat kulut arvioidaan hankkeen alussa ja todennetaan kuitein hankkeen lopussa.

Tuen tyyppi Mitä tuki kattaa?

Matkatuki

(Travel)

 • tukea voi käyttää matkoihin tapahtumapaikalle ja takaisin kotiin
 • ei kata nuorisovaihdon sisällä tapahtuvaa matkustamista
 • kertakorvaus maksetaan matkan pituuden mukaan
 • etäisyystaulukko kertoo matkan pituuden
 • tukisumma myönnetään kutakin matkustajaa kohden kerran
 • tukisummat on eritelty alla olevassa taulukossa
 • ks. erityisen kalliit matkakustannukset: Poikkeukselliset kustannukset

Organisointituki

(Organisational support)

 • kattaa hankkeen toteuttamiseen liittyvät kulut (majoitus, ruokailu, paikallisliikenne, tarvikkeet, hallinto)
 • 45 € / osallistujat + kouluttajat + fasilitaattorit / toimintapäivä (Suomessa)
 • kertakorvauksen summa riippuu toteutusmaasta
 • tuki maksetaan myös matkapäiville
 • alueellisille tai valtakunnallisille julkisyhteisöille, eurooppalaista alueellista yhteistyötä edistäville organisaatioille sekä yhteiskuntavastuuta kantaville yrityksille myönnettävä tukisumma on kuitenkin vain 50 % hankkeen organisointituesta

Erityistuki

(Special needs support)

 • kattaa 100 % todellisista suoraan hankkeeseen liittyvistä lisäkustannuksista, jotka koituvat vammaisen tai pitkäaikaissairaan osallistujan erityistarpeista (esim. avustava henkilö, erityistarpeet majoituksessa ja matkustamisessa, tarvittavat välineet, viittomakielen tulkit jne.)

Poikkeukselliset kustannukset

(Exceptional costs)

 • kattaa 100 % todellisista suoraan hankkeeseen liittyvistä lisäkustannuksista, jotka koituvat muita heikommassa asemassa olevien nuorten erityistarpeista johtuvat välttämättömät kulut
 • kattaa 100% viisumin hankintaan liittyvistä kustannuksista, oleskeluluvan kustannuksista, rokotuksista
 • kattaa 100% valmistelutapaamisen majoitus- ja ruokailukuluista
 • Poikkeuksellisiin kustannuksiin voidaan myös laskea erityisen kalliit matkakustannukset. Tukea matkakustannuksiin voi hakea poikkeuksellisina kustannuksina 80 % saakka todellisista kustannuksista, jos hakija pystyy hakemuksessa todistamaan, että etäisyyteen perustuva standardituki kattaisi alle 70 % todellisista matkakuluista.

Matkan pituus määrää matkakustannuksiin myönnettävän tuen määrän.

Välimatkalaskin (Distance calculator)

Matkan pituus km Tuki € / osallistuja
10–99 20
100– 499 180
500 –1999 275
2000 – 2999 360
3000 – 3999 530
4000 – 7999 820
8000– 1500

Lisätietoja