Katso myös

Nonformaali oppiminen ja Youthpass

Ohjelmaan osallistuvat maat

Hakijalle

Mistä löydän hankekumppanin?

Yhteistyökumppani EVS-hankkeeseen voi löytyä omista verkostoista tai kansainvälisistä koulutuksista. Sitä voi hakea myös

EVS20v_tytto_ja_poika_M_fernandez547x262.jpg

Kuva: Marco Fernandez

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu EVS

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS) tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälisen vapaaehtoistyön toteuttamiseen. Vapaaehtoispalveluhankkeessa on aina mukana kolme osapuolta: vapaaehtoisen lähettävä organisaatio, vapaaehtoinen nuori ja vapaaehtoisen vastaanottava organisaatio.

Vapaaehtoispalvelu vaikuttaa sekä osallistuviin nuoriin että yhteisöihin, joissa vapaaehtoiset toimivat. Osallistuminen avartaa maailmankatsomusta, rikastuttaa paikallisyhteisöä ja kehittää osaamista. Yhdessä toimiessaan vapaaehtoiset ja yhteisö vaihtavat kokemuksia, oppivat uusia taitoja toisiltaan ja avartavat asenteitaan erilaisuutta kohtaan. Kansainvälisten kanssakäymisten myötä myös paikallisten nuorten näkemys maailmasta kasvaa. Nuoret oppivat niin omasta kuin toisestakin kulttuurista.

Yleishyödylliset organisaatiot pääsevät kehittämään omaa toimintaansa ja saavat kokemuksia kulttuurien välisestä vaihdosta työ- ja arkielämässä. Organisaatioita rohkaistaan käyttämään vapaaehtoispalvelua erityisesti sosiaalisen vahvistamisen välineenä nuorten elämäntaitojen parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Vapaaehtoispalvelu voi olla esimerkiksi

 • apuohjausta nuorten työpajalla
 • monikulttuuristen työpajojen toteuttamista
 • kansainvälisyyskasvatusta iltapäiväkerhossa
 • päihteiden vastaisen kampanjan suunnittelua ja toteutusta
 • kokkausiltojen koordinointia nuorisotalolla
 • vapaa-ajanohjausta liikuntajärjestössä
 • muuta nuoren osaamista kehittävää ja riittävän vaihtelevaa toimintaa.

Ydinasiat EVS:stä

EVS pähkinänkuoressa

Osallistujat

 • hankkeessa on aina 3 osapuolta: lähettävä taho, vastaanottava taho ja vapaaehtoinen nuori
 • hankkeessa voi olla 1–30 vapaaehtoista
 • osallistuvat organisaatiot ovat yleishyödyllisiä ja voittoa tavoittelemattomia, kuten järjestöjä, kunnallisia toimijoita, seurakuntia ja muita yhteisöjä
 • organisaation täytyy jo hakuvaiheessa olla akkreditoitu eli oman maansa kansallisen toimiston hyväksymä; Suomessa hyväksynnän tekee Opetushallitus
 • vapaaehtoinen on iältään 17–30 -vuotias; vaatimuksia esim. kielitaidon tai koulutuksen suhteen ei ole

Kesto

 • vapaaehtoisjakso kestää pääsääntöisesti 2–12 kuukautta
 • sosiaalisen vahvistamisen välineenä toimiva vapaaehtoispalvelu voi olla lyhyempi eli 2 viikkoa – 2 kuukautta
 • vähintään 10 vapaaehtoisen ryhmähankkeet kestävät 2 viikkoa – 2 kuukautta

Haku

 • nuori ei voi hakeutua vapaaehtoispalveluun itse, vaan tukea hakee organisaatio
 • yksi osallistuvista organisaatioista koordinoi hanketta ja toimittaa yhteisen hakemuksen oman maansa kansalliseen toimistoon
 • hakuvaiheessa nuoren ei tarvitse olla tiedossa; tarvitaan ainoastaan lähettävät ja vastaanottavat tahot.

Mistä EVS-hankkeiden rahoitustuki koostuu?

Suomessa tukea maksetaan vapaaehtoisen sekä lähettävän ja vastaanottavan tahon kuluihin 630 € kuukaudessa kutakin vapaaehtoista kohti.

Tuen tyyppi Mitä se kattaa?

Matkatuki
(Travel)

 • kattaa matkat kotoa vapaaehtoispalvelupaikalle ja takaisin
 • valmistelutapaamisen matkakustannukset (organisaatio, vapaaehtoinen)
 • matkan pituus je sen mukainen tuki määritellään välimatkalaskimen mukaan
 • tuki myönnetään kullekin matkustajalle kerran
 • tukisummat on eritelty alla olevassa taulukossa

Lisämatkatuki
(Top-up for expensive domestic travel costs)

 • 180 € / matkustaja
 • myönnetään, jos edestakaisen matkan hinta lähtömaan ja/tai kohdemaan sisällä ylittää 225€
 • kuluiksi hyväksytään edestakaiset matkakulut kotimaassa lähtöpaikasta kansainväliselle lento-/juna-/linja-autoasemalle siirtymiseen JA edestakaiset matkakulut kohdemaan sisällä kansainväliseltä lento-/juna-/linja-autoasemalta varsinaiseen tapahtumapaikkaan siirtymiseen
 • lisätuen voi saada samaan toimintoon osallistumiseen korkeintaan kaksi kertaa edellyttäen, että maan sisäiset matkakulut ovat molemmissa päissä yli 225 €
 • HUOM! Lisämatkatuen saaminen vaikuttaa varsinaiseen matkatukeen. Jos haette lisämatkatukea, varsinaista matkatukea haetaan vain sille välimatkalle, jolle ei haeta lisätukea (esim. Helsingin lentoasemalta Barcelonan lentoasemalle).

Organisointituki
(Organisational support)

 • kattaa hankkeen toteuttamiseen liittyvät kulut (asuminen, ruokailu, paikallisliikenne, työhön ohjaus, mentorointi, hallinto)
 • 630€ / kk (Suomessa)
 • kertakorvauksen summa riippuu toteutusmaasta
 • alueellisille tai valtakunnallisille julkisyhteisöille, eurooppalaista alueellista yhteistyötä edistäville organisaatioille sekä yhteiskuntavastuuta kantaville yrityksille voidaan myöntää 50 % toimintatuesta organisaatioille

Yksilötuki
(Individual support)

 • Suomessa 125€ / kk taskuraha vapaaehtoiselle (summa vaihtelee maittain)
 • Suomessa taskurahasta saatetaan periä veroa
Kielivalmennustuki
(Linguistic support)
 • vapaaehtoiselle voidaan hakea 150€ tukea kohdemaan kielen opiskeluun kohdemaassa lukuunottamatta pitkäkestoisia (yli 2 kk) palvelujaksoja ns. OLS-kielten alueilla
 • mm. kaikille Suomeen saapuville haetaan 150€ kielivalmennustukea suomen tai ruotsin opiskeluun
OLS-kielituki
(Linguistic support)
 • OLS (Online Linguistic Support) on verkkopohjainen kielitaidon testaamiseen ja opiskeluun tehty ohjelma
 • OLS-kielet (12 kpl): espanja, englanti, hollanti, italia, ranska ja saksa sekä kreikka, portugali, puola, ruotsi, tanska ja tshekki
 • tarkoitettu vain pitkäkestoisiin vapaaehtoispalveluihin (yli 2 kk)
 • jos vapaaehtoinen aikoo opiskella kohdemaassa jotakin OLS-kielistä, hänelle haetaan OLS-lisenssi

Erityistuki
(Special needs support)

 • kattaa 100 % todellisista suoraan hankkeeseen liittyvistä lisäkustannuksista, jotka koituvat vammaisen tai pitkäaikaissairaan osallistujan erityistarpeista (esim. avustava henkilö, erityistarpeet majoituksessa ja matkustamisessa, tarvittavat välineet, viittomakielen tulkit jne.)

Poikkeukselliset kustannukset
(Exceptional costs)

 • kattaa 100 % todellisista suoraan hankkeeseen liittyvistä lisäkustannuksista, esimerkiksi:
 • viisumin hankintaan liittyvät kulut
 • rokotukset
 • rekisteröintikulut
 • valmistelutapaamisen majoitus- ja ruokailukulut.

Lisäksi tukea voi saada vapaaehtoisen tehostettuun tukemiseen.

Välimatkalaskin (Distance calculator)

Matkan pituus km Tuki € / osallistuja
100– 499 180
500 –1999 275
2000 – 2999 360
3000 – 3999 530
4000 – 7999 820
8000– 1100

Valmistelutapaaminen

Valmistelutapaamisia tuetaan vain silloin, kun

 • hankkeessa on mukana muita heikommassa asemassa olevia nuoria tai
 • vapaaehtoispalvelua käytetään sosiaalisen vahvistamisen välineenä

Valmistelutapaamisessa voidaan sopia tarkemmin jakson toteuttamiseen liittyvistä käytännön asioista, nuoren tarvitsemasta tuesta ja yhteisistä säännöistä.

Tapaamisessa nuori saa ensikosketuksen vapaaehtoisjaksoonsa: hän voi jo etukäteen tavata hankkeen osapuolet ja tulevat työkaverinsa sekä tutustua palvelun toteutuspaikkaan.

Valmistelutapaaminen tukee myös uutta yhteistyökumppanuutta. Se on hyvä järjestää myös silloin, kun vapaaehtoispalvelua käytetään sosiaalisen vahvistamisen välineenä.

Valmistelutapaaminen järjestetään aina vastaanottavassa maassa. Tukea voi saada 2 henkilöä jokaisesta lähettävästä organisaatiosta ja toisen henkilön pitää olla vapaaehtoinen nuori.

Valmistelutapaamiseen tukea saa matka-, majoitus- ja ruokailukuluihin.

EVS oppimiskokemuksena – Youthpass

Vapaaehtoiset suunnittelevat, seuraavat ja arvioivat omaa oppimistaan yhdessä mentorin kanssa. Youthpass-todistuksen avulla vapaaehtoinen voi kuvata EVS-hankkeen aikana saatuja oppimistuloksia ja avaintaitoja tuleville työnantajille tai oppilaitoksille.

EVS-vapaaehtoisten valmennukset

Erasmus+ -ohjelman uusien hakulomakkeiden myötä kansallinen toimisto ei tiedä koska vapaaehtoisia saapuu Suomeen. Tästä johtuen kutsut valmennuksiin voivat jäädä joltakin vastaanottavilta taholta saamatta.

Mikäli ette ole saaneet kutsua valmennukseen, ottakaa yhteyttä Opetushallitukseen Jutta Kivimäkeen tai sähköpostitse osoitteeseen nuoriso(at)oph.fi viimeistään kuukautta ennen valmennuksen alkua, jotta kaikki ilmoittautumiset saadaan perille.

Tulovalmennukset on tarkoitettu nuorille, joiden jakso kestää yli 2kk ja välitapaamiset 6-12kk jaksoille.

Tulovalmennukset vuonna 2018

AikaViimeinen ilmoittautumispäivä

Paikka

19.-24.2. 18.1.2018

Villa Elba, Kokkola, ilmoittautumislomake

28.5.-2.6.
24.-29.9.
29.10.-3.11.

Välitapaamiset vuonna 2018

AikaViimeinen ilmoittautumispäiväPaikka
12.-14.1. 15.12.2017Sopukka, Sipoo, ilmoittautumislomake
21.-23.2 18.1.2018Sopukka, Sipoo, ilmoittautumislomake
6.-8.6.Sopukka, Sipoo
31.10.-2.11.Sopukka, Sipoo

Lisätietoja