E+_nuorisotoimelle_KA1.jpg

Kuva: Heidi Jyrkkä / Youth in Action -nuorisovaihto Take a Pic / Ihminen ja kamera -ryhmä, 8/2013

Avaintoimi 1: Liikkuvuus

Nuorisotoimialalla Erasmus+ -ohjelman Avaintoimesta 1 rahoitetaan liikkuvuushankkeita, jotka sisältävät nuorisovaihtoja ja Eurooppalaista vapaaehtoispalvelua (EVS) tai nuorisotyöntekijöiden koulutusta ja verkostoitumista.

Yksittäinen nuori tai nuorisotyöntekijä ei voi olla hakija, vaan hakijana toimii organisaatio, yhteisö tai ryhmä, esimerkiksi

  • nuorisojärjestö ja -yhdistys
  • julkisyhteisö, kuten kunnallinen vapaa-ajantoimi tai maakuntaliitto
  • nuorten vapaa ryhmä
  • yhteiskunnallinen yritys tai yhteiskuntavastuuta kantava yritys.

Katso lisätietoa esitteistä: