E+_nuorisotoimelle_KA1.jpg

Kuva: Heidi Jyrkkä / Youth in Action -nuorisovaihto Take a Pic / Ihminen ja kamera -ryhmä, 8/2013

Avaintoimi 1: Liikkuvuus

Nuorisotoimialalla Erasmus+ -ohjelman Avaintoimesta 1 rahoitetaan liikkuvuushankkeita, jotka sisältävät nuorisovaihtoja, eurooppalaista vapaaehtoispalvelua (EVS) tai nuorisotyöntekijöiden koulutusta ja verkostoitumista. Hankkeissa on myös mahdollista yhdistää eri toimintotyyppejä.

Vuonna 2017 hankkeiden arvioinnissa painotetaan positiivisesti seuraavia asioita:

  • syrjäytyneiden nuorten tukeminen
  • moniarvoisuuden edistäminen
  • kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelun mahdollistaminen
  • vapauden, suvaitsevuuden ja ihmisoikeuksien käsittely
  • medialukutaidon ja kriittisen ajattelun edistäminen
  • nuorten oma-aloitteisuuden tukeminen
  • nuorisotyöntekijöiden ammatillisen osaamisen parantaminen mitä tulee yhteiskunnan perusarvojen välittämiseen erityisesti vaikeasti tavoitettaville nuorisoryhmille sekä nuorten väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyyn
  • pakolaisten/turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien mukaan ottaminen tai aiheen käsittely

Avaintoimen 1 esitteet: