Arviointiprosessi

Kelpoisuustarkastus

Hankkeet hyväksytään hakukierrokselle kelpoisuustarkastuksen kautta. Hakemukselta vaaditaan muodollisia seikkoja, jotka määrittävät sen kelpoisuuden. Esimerkiksi liian myöhään lähetetty hakemus ei pääse hakukierrokselle, vaan hylätään kelpoisuustarkastusvaiheessa.

Kelpoisuuskriteerit on lueteltu Erasmus+ -ohjelmaoppaassa.

Täydennyspyyntö

Mikäli hankehakemuksesta puuttuu teknisiä tietoja tai liitteitä, ne voidaan täydentää hakuajan jälkeen. Hakijalle lähetetään tieto hakemuksen puutteista sähköpostilla ja hankkeen yhteyshenkilöllä on viikko aikaa täydentää puuttuvat tiedot.

Täydennyksenä hyväksytään vain tietoja, jotka eivät muuta hankkeen sisältöä. Hankkeen sisältöä ei voi täydentää enää hakemuksen jättämisen jälkeen, eikä kansallinen toimisto voi neuvoa hakijaa hakuajan päätyttyä.

Arviointiprosessin kesto

Kansallisella toimistolla on 3 kuukautta aikaa valmistella kunkin hakukierroksen päätökset. Tavallisimmin päätökset saadaan valmiiksi noin kuuden viikon kuluessa hakuajasta. Ilmoitukset päätöksistä lähetetään viimeistään

  • helmikuun hakukierros: huhtikuussa
  • huhtikuun hakukierros: heinäkuussa
  • lokakuun hakukierros: joulukuussa

Ilmoitus päätöksestä lähetetään hankkeen lailliselle edustajalle. Loma- ja juhla-aikoina sähköpostin siirrot kannattaa suunnitella niin, että paikalla olevat työntekijät voivat myös saada viestin.

Tuettujen hankkeiden koulutus

Tuetuille hankkeille järjestetään koulutusta hankehallinnosta, tiedottamisesta ja hankkeen laadusta jokaisen hakukierroksen jälkeen.

Vuosien 2017-2018 koulutuspäivät ovat vasta osittain selvillä, ne täydennetään tälle sivulle pian.

  • 2.2.2017 päättyneen hakukierroksen tuettujen hankkeiden koulutus 25.4.2017

Koulutukset järjestetään Helsingissä ja niihin kutsutaan hankkeiden kontaktihenkilöt. Koulutuksessa käsitellään hankkeiden laatuun ja hallinnointiin liittyviä asioita, kuten hankkeen talousasioita, raportointia, Mobility Tool –raportointityökalua. Hankkeiden edustajat jakavat myös omia hyviä käytäntöjään.