#BeActive – Euroopan urheiluviikko

Euroopan urheiluviikko (European week of Sport EWoS) järjestetään 23. -30. syyskuuta 2019. Teemaviikko on Euroopan komission aloite urheilun ja liikunnan edistämiseksi kaikkialla Euroopassa. Sen avulla pyritään kannustamaan kansalaisia liikkumaan aktiivisesti sekä lisäämään tietoisuutta liikunnan monista hyödyllisistä vaikutuksista.Viikon tavoite on innostaa eurooppalaisia olemaan #BeActive säännöllisesti ja liikkumaan omassa arjessaan enemmän.

Taustaa viikolle

Urheilu ja liikunta edistävät merkittävästi Euroopan kansalaisten hyvinvointia.Liikunnan määrä on kuitenkin nykyisin jäänyt entiselle tasolleen, ja eräissä maissa se on jopa laskenut. Euroopan urheiluviikko on vastaus tähän haasteeseen. Urheilu on myös keino korostaa suvaitsevaisuuden sanomaa, lujittaa kansalaishenkeä kaikkialla Euroopassa ja edistää sosiaalista osallisuutta. Urheilun merkityksen korostaminen auttaa osaltaan ratkaisemaan Euroopan yhteiskuntaa nykyisin koettelevia haasteita. Euroopan urheiluviikon tarkoituksena on kehittää uutta toimintaa ja hyödyntää myös aikaisempia menestyksekkäitä aloitteita aina paikallistasosta eurooppalaiselle tasolle asti.

How active are Europeans?
Kuinka aktiivisia eurooppalaiset ovat? (Kuva isompana pdf-tiedostona.)

Mitä on tiedossa?

Euroopan urheiluviikko nostaa esille neljää teemaa, jotka ovat: koulutus (education), työpaikka (workplace), ulkoilu (outdoors) sekä urheiluseurat & kuntoilukeskukset (sport clubs & fitness centres).

Urheiluviikon puitteissa järjestetään runsaasti tapahtumia ja tempauksia ympäri Euroopan.

Suomen kansallisissa tapahtumissa keskitytään peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin. Tapahtumat järjestetään yhteistyössä Liikkuvan koulu -ohjelman ja alueellisten verkostojen kanssa.

Suomen päätapahtuma Let's #BeActive -School Action Day järjestetään pääkaupunkiseudun koululaisille 25.9.2018 Helsingissä. Liikunnallisia elämyksiä koululaisille tarjoavat pääkaupunkiseudun liikuntatoimet, lukuisat lajiliitot yhteistyöseuroineen, Kisakallion urheiluopisto ja monet muut.

Päätapahtuman lisäksi järjestetään 20 alueellista tapahtumaa ympäri Suomen sekä lukuisia paikallisia tapahtumia.

Viikko on suunnattu kaikille - iästä, taustasta tai kunnosta riippumatta. Sen tavoitteena on saattaa yhteen kansalaiset, urheiluliike, viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja yksityisen sektorin toimijat.

Lisätietoja Let's #BeActive Liikkuva koulu -tapahtumista

Where are Europeans active?
Missä eurooppalaiset ovat aktiivisia? (Kuva isompana pdf-tiedostona.)

Miten voi osallistua?

Viikon tunnuksena on #BeActive. Euroopan urheiluviikkoa promotaan erilaisilla oheistapahtumilla kuten kilpailulla, haasteilla, blogilla, twiiteillä yms, joihin toivotaan runsasta osanottoa.

EU:n urheiluviikon verkkosivut

#BeActive