Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

Julkiset organisaatiot ja muut ei-kaupalliset toimijat voivat hakea Erasmus+ -ohjelmasta tukea Euroopan laajuisten urheilutapahtumien järjestämiseen. Lisäksi tuetaan kansallisia, mutta samaan aikaan useassa Euroopan maassa järjestettäviä tapahtumia.

Tuettavilla tapahtumilla ei saa tavoitella taloudellista hyötyä. Ne eivät myöskään voi olla säännöllisesti järjestettäviä urheilukilpailuja tai ammattiurheilukilpailuja.

Tukea myönnetään vuosittain 1–3:lle tapahtumalle.

Tapahtumien tulee EU:n linjausten mukaisesti tukea sosiaalista inkluusiota ja tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia. Niiden avulla myös innostetaan ihmisiä urheilemaan ja liikkumaan sekä levitetään tietoa liikunnan vaikutuksista terveyteen.

Varsinaisen tapahtuman lisäksi tukea voi saada urheilijoiden, valmentajien, järjestäjien ja tapahtumassa työskentelevien vapaaehtoisten kouluttamiseen tai oheistapahtumien kuten konferenssien ja seminaarien järjestämiseen. Tukea voi hakea myös tapahtuman jälkipuintiin eli esimerkiksi arviointiin ja jatkosuunnitelmien tekemiseen.

Osallistujat

Kesto

Enimmäistuki

Hakuaika päättyy

Vähintään 10 eri ohjelmamaata Tapahtumat tulee toteuttaa 23.-30.9.2019 ja niiden tulee liittyä Euroopan urheiluviikkoon 300 000 euroa / enintään 80% 4.4.2019 klo 12.00

Vähintään 10 eri ohjelmamaata

Kokonaiskesto enintään 1 vuosi valmisteluista jälkitoimiin

500 000 euroa / enintään 80%

4.4.2019 klo 12.00