Katso myös

Erasmus+: Hakuprosessi

Muualla verkossa

Erasmus+ urheilulle EACEAn verkkosivuilla: Sport

Erasmus+ -ohjelma EACEAn verkkosivuilla: Erasmus+

Ohjelman esittely

Erasmus+ (2014–2020) on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jonka urheilutoiminnot kannustavat urheilu- ja liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ohjelma tukee hankkeita, joilla luodaan innovatiivisia käytäntöjä toimintaan koko Euroopan tasolla, mutta myös kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Tukea myönnetään erityisesti ruohonjuuritason toimijoille, jotka tekevät erilaisia kehittämishankkeita muiden jäsenmaiden kumppaneiden kanssa. Näiden hankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi syrjinnän estäminen, sosiaalisen osallisuuden edistäminen, terveyttä edistävän liikunnan lisääminen tai antidoping-työ.

Ohjelma tarjoaa osallistujille mahdollisuuksia ruohonjuuritason verkostoitumiseen, uusien toimintamallien ja työtapojen testaamiseen sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen eurooppalaisessa yhteistyössä.

Ohjelman tavoitteet

Erasmus+ -ohjelman päämääränä on torjua urheilun riippumattomuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten dopingia ja urheilutulosten manipulointia sekä väkivaltaa, suvaitsemattomuutta ja syrjintää. Lisäksi halutaan edistää urheilutoiminnan hyvää hallintoa ja urheilijoiden kaksoisuria.

Ohjelman avulla pyritään myös kasvattamaan urheilutoimintaan osallistuvien määrää ja varmistamaan se, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet urheilla. Ohjelma edistää vapaaehtoistoimintaa, sosiaalista osallisuutta ja tasavertaisuutta sekä levittää tietoa terveyttä edistävän liikunnan merkityksestä.

Kuka voi osallistua?

Erasmus+ urheilulle -toimintoihin voivat osallistua esimerkiksi erilaiset urheilu- ja liikuntasektorilla toimivat organisaatiot, kuten

  • julkisyhteisöt, esimerkiksi kaupunkien ja kuntien liikuntatoimet
  • pelaajayhdistykset
  • kansalliset olympiakomiteat
  • urheiluseurat.

Osallistuja voi olla myös muullakin alalla toimiva organisaatio, joka toimii ohjelman tavoitteiden mukaisesti: vaikkapa oppilaitos, kunnan ja kaupungin sivistystoimi tai kuntoliikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi työskentelevä järjestö.

Ohjelmassa ovat mukana EU-maat sekä Norja, Islanti, Liechtenstein, Sveitsi, Turkki ja Makedonia.

Tukimuodot ja tuen hakeminen

Erasmus+ -ohjelmasta myönnetään tukea

  • urheilu- ja liikunta-alalla toimivien organisaatioiden yhteistyökumppanuuksille
  • voittoa tavoittelemattomille eurooppalaisille urheilutapahtumille.

Ohjelman koko rahoituksesta on varattu urheilutoiminnoille 265 miljoonaa euroa vuosille 2014 - 2020. Vuonna 2016 on jaossa noin 26 miljoonaa euroa.

Ohjelman tuki haetaan keskitetysti Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta EACEAsta, joka myös tiedottaa hauista ja neuvoo hakijoita.

EACEAn verkkosivuilta löydät voimassaolevan ohjelmaoppaan sekä hakuun liittyvät lomakkeet ja ohjeet.