Hakijalle

Oman hakemuksen lisäksi korkeakoulun on mahdollista olla mukana useamman korkeakoulun muodostamassa liikkuvuuskonsortiossa. Uuden liikkuvuuskonsortion on haettava liikkuvuuskonsortion akkreditointia erillisellä hakulomakkeella.

Suomalaiset liikkuvuuskonsortiot hakevat Erasmus+ liikkuvuuskonsortionsa akkreditointia (Mobility Consortium Accreditation) Erasmus+ kansalliselta toimistolta, joka on Opetushallituksessa.

Koordinaattori laatii hakemuksen konsortion puolesta. Konsortion koordinaattori voi olla mikä tahansa konsortion jäsenorganisaatio.

Hakukierroksista tiedotetaan tällä sivulla. Haun avaamisesta tiedotetaan myös campo- ja cimeoni-sähköpostilistojen kautta.

Liikkuvuuskonsortion akkreditointihakemuksen arviointikriteerit ovat

  • konsortion relevanssi
  • konsortion kokoonpanon ja yhteistyöjärjestelyjen laatu
  • konsortion toiminnan suunnittelun ja toimeenpanon laatu
  • vaikuttavuus ja tulosten levittäminen

Liikkuvuuskonsortion akkreditoinnin haku vuoden 2019 hakukierroksella päättyy 5.2.2019.

Hakukierros 2018 - Liikkuvuuskonsortion akkreditointi

Hakulomakkeet

Hakulomakkeet ja ohjeet sähköisten lomakkeiden käyttöön löytyvät Erasmus+ -hakuprosessi -sivulta:

Erasmus+ -hakuprosessi

  • KA108 - Korkeakoulujen liikkuvuuskonsortiot

Täytä hakulomake ja lähetä hakemus määräaikaan mennessä. Vain määräaikaan mennessä sähköisesti jätetyt hakulomakkeet etenevät käsittelyyn. Hakemuksia ei lähetetä postitse.

Hakukierroksen 2018 dokumentteja - yhteiset:
tiedosto
Erasmus+ Programme Guide (ohjelmaopas) verkkosivu
Välimatkalaskin (Distance calculator) verkkosivu

Hakukierroksen 2018 dokumentteja - Liikkuvuuskonsortiot
tiedosto
KA108 Hakukuulutus korkeakouluille - liikkuvuuskonsortiot .pdf
Mandate (mandaattikirje liikkuvuuskonsortion kotimaisilta partnereilta) .doc