Kapasiteetinvahvistamishankkeet

Erasmus+ -ohjelman kapasiteetinvahvistamishankkeissa (Capacity building) rahoitetaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden korkeakoulujen välistä institutionaalista yhteistyötä, jonka tavoitteena on korkeakoulutuksen kehittäminen ja uudistaminen kumppanimaissa. Myös opettaja- ja opiskelijavaihtoa rahoitetaan jonkin verran.

Kapasiteetinvahvistamishankkeita on kahdenlaisia.

Yhteishankkeet (Joint projects) perustuvat korkeakoulujen yhteistyöhön. Niillä on vaikutusta erityisesti kumppaneina toimivien korkeakoulujen tasolla.

Rakennehankkeilla (Structural measures) tähdätään kansallisen tason vaikutuksiin kumppanimaissa. Rakennehankkeet toteutetaan yhteistyössä kumppanimaan kansallisten viranomaisten kanssa.

Erasmus+ -kapasiteetinvahvistamishankkeet ovat toimintona jatkoa Tempus-ohjelmalle (1990–2013).

Kuka voi osallistua?

Toimintoon voivat osallistua ohjelmamaat eli EU-maat, Turkki, Makedonia, Islanti, Liechtenstein ja Norja sekä kumppanimaat seuraavilta maantieteellisiltä alueilta: Länsi-Balkan, EU:n itäinen naapuruusalue, EU:n eteläinen naapuruusalue, Venäjä, Aasia ja Keski-Aasia, Afrikka sekä Karibian ja Tyynenmeren alueet, Latinalainen Amerikka, Iran, Irak, Jemen ja Etelä-Afrikka.

Kelpoiset kumppanimaat ja niille varattu budjetti määritellään tarkemmin hakukuulutuksessa.

Hankkeita toteuttavat korkeakoulujen verkostot.