Vaihtojen järjestämisen tuki

Korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortioille voidaan myöntää erillistä tukea (Organisational support) vaihtojen järjestämistä ja erilaisia tukipalveluita varten. Korkeakoulu voi käyttää rahoitusta toimintoihin, joiden avulla varmistetaan Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavan liikkuvuuden korkea laatu ja Erasmus-peruskirjan velvoitteiden noudattaminen.

Vaihtojen tukipalveluita ovat esim.

  • kurssikatalogin päivittäminen ja kääntäminen saapuvia opiskelijoita varten
  • verkkosivujen ja muun informaatiomateriaalin tuottaminen ja ylläpito
  • vaihtojen esteettömyyden edistäminen
  • vaihtoon osallistuvien valinta, ohjaus ja tutorointi
  • kieli- ja kulttuurivalmennus saapuville tai lähteville opiskelijoille ja opettajille
  • lähtevien ja saapuvien orientaatio ja vaihdossa olleiden paluuorientaatio
  • toimenpiteet harjoittelijavaihdon laadun varmistamiseksi
  • seuranta- ja arviointivierailut yhteistyökorkeakouluihin tai valmisteleviin vierailut, joiden tarkoituksena on uuden yhteistyön käynnistäminen korkeakoulujen välillä.

Tukea voidaan käyttää myös Erasmus+ -liikkuvuutta hallinnoivien henkilöiden palkkakuluihin.