Opettaminen ja kouluttautuminen ulkomailla

Korkeakoulujen henkilökunta voi lähteä ulkomaanjaksolle opettamaan tai kouluttautumaan. Ulkomaisista korkeakouluista voi vastaavasti tulla henkilökuntaa opettamaan suomalaisiin korkeakouluihin. Liikkuvuusapuraha myönnetään omasta korkeakoulusta.

Opettaja- ja henkilökuntavaihtojen tulee olla tavoitteellisia ja linkittyä korkeakoulujen omiin strategioihin. Korkeakoulut valitsevat itse opettaja- ja henkilökuntavaihtoon lähtevät henkilöt. Vaihtoa varten voidaan myöntää Erasmus+ -apuraha, joka kattaa osan vaihdon aiheuttamista kustannuksista.

Opettajalle tai henkilökunnan edustajalle, jolla on erityistarpeita, voi hakea esteettömyystukea. Lisätuen tarkoitus on mahdollistaa esteetön osallistuminen Erasmus-ohjelmaan, mikä ei ilman ylimääräistä tukea olisi mahdollista henkilön vamman, sairauden, oppimisvaikeuden tai muun erityistarpeen vuoksi.

Opettaminen ulkomailla

Opettajavaihdot suuntautuvat ulkomaisiin korkeakouluihin ja ne perustuvat korkeakoulujen solmimiin kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin. Lisäksi ulkomaisen yrityksen edustaja voidaan kutsua opettamaan suomalaiseen korkeakouluun. Tällöin kahdenvälistä sopimusta ei tarvita, vaan jokaisesta vaihdosta sovitaan erikseen. Apurahan yrityksestä kutsuttavalle henkilölle maksaa vastaanottava korkeakoulu.

Opettajavaihdon edellytykset

  • Opetusvierailun minimikesto on 2 työpäivää ja maksimi 2 kuukautta.
  • Opettajavaihdon aikana tulee opettaa vähintään 8 tuntia viikossa. 8 tunnin vaatimus koskee myös alle viikon mittaisia vaihtoja.
  • Annettava opetus kuuluu kohdekorkeakoulun normaaliin opetusohjelmaan.
  • Ennakkoon laaditaan työsuunnitelma, josta ilmenevät vierailun sisältö ja tavoitteet.

Kouluttautuminen ulkomailla

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa korkeakoulun henkilöstölle mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Kuka tahansa korkeakoulun henkilökuntaan kuuluva voi lähteä työssäoppimisjaksolle tai kouluttautumaan toisessa ohjelmamaassa sijaitsevaan korkeakouluun tai muuhun yksityiseen tai julkiseen organisaatioon.

Vaihto voi olla luonteeltaan esimerkiksi opintovierailu, workshop tai työssäoppimisjakso. Konferensseihin osallistumista ei tueta Erasmus+ -ohjelmasta.

Henkilökuntavaihdon perusperiaatteet

  • Henkilökuntavaihdon minimikesto on 2 työpäivää ja maksimi 2 kuukautta.
  • Vaihto on luonteeltaan kouluttautumista, oman organisaation kehittämistä ja kokemusten vaihtoa.
  • Ennakkoon laaditaan työsuunnitelma, josta ilmenee kouluttautumisen sisältö ja tavoitteet.
  • Korkeakoulujen välistä yhteistyösopimusta ei vaadita (toisin kuin opettajavaihdossa).