Katso myös

Muualla verkossa

E+_korkeakoulutukselle_liikkuvuus.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 1: Eurooppalainen liikkuvuus

Korkeakoulutuksen liikkuvuustoiminnot Erasmus+ -ohjelmassa tukevat korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta ohjelmamaiden välillä.

Korkeakouluja koskevat liikkuvuuden toiminnot ovat

  • opiskelu ulkomailla
  • harjoittelu ulkomailla (opiskelijat sekä vastavalmistuneet)
  • opettaminen ulkomailla
  • henkilöstön kouluttautuminen ulkomailla.

Lisäksi korkeakouluille voidaan myöntää erillistä tukea (Organisational support) liikkuvuuden hallintoon ja tukipalveluihin kuten lähtö- ja saapumisorientaatioiden ja kielivalmennuksen järjestämiseen.

Opetushallitus myöntää tuen korkeakouluille

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut hakevat Opetushallitukselta rahoitusta liikkuvuustoimintoihin ja niiden järjestämiseen. Korkeakoulujen opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta hakevat apurahaa omasta korkeakoulustaan.

Kaikki alat ja tutkintotasot mukana

Ohjelma kattaa kaikki korkea-asteen koulutusalat ja tutkintotasot. Liikkuvuus suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen välillä perustuu henkilökunnan kouluttautumista lukuun ottamatta korkeakoulujen kahdenvälisiin sopimuksiin. Joihinkin toimintoihin voivat osallistua myös yritykset ja muut julkiset ja yksityisetorganisaatiot sekä näiden henkilökunta.

Myös liikkuvuuskonsortiot voivat järjestää vaihtoja

Erasmus+ -liikkuvuutta voi järjestää myös korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden muodostama liikkuvuuskonsortio. Liikkuvuuskonsortio hakee kansallisesta toimistosta konsortion akkreditointia, joka on edellytys tuen myöntämiselle. Kun konsortio on akkreditoitu, se voi hakea liikkuvuustukea samoin periaattein kuin yksittäinen korkeakoulu.

Globaali liikkuvuus

Erasmus+ -liikkuvuus laajeni vuoden 2015 hakukierroksella myös Euroopan ulkopuolisiin kumppanimaihin.