Jean Monnet

Jo vuonna 1989 käynnistynyt Jean Monnet -ohjelma on osa Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmaa. Jean Monnet tukee Euroopan unioniin kohdistuvaa opetusta ja tutkimusta, ja siihen voivat osallistua korkeakoulut ja korkeakoulutuksen parissa toimivat organisaatiot ja järjestöt pääsääntöisesti kaikkialta maailmasta.

Tähtäimessä pysyvät vaikutukset ja Eurooppa-opintojen monipuolistuminen

Jean Monnet -ohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja nuorille tutkijoille Eurooppaan liittyvää osaamista, jonka on relevanttia heidän akateemisella urallaan ja muulla työuralla. Lisäksi tavoitteena on edistää innovatiivista useiden oppiaineiden ja sektorien välistä opetusta ja tutkimusta ja lisätä organisaatioiden verkostoitumista.

Ohjelman pyrkimyksenä on parantaa osallistujien, erityisesti nuorten tutkijoiden työllistymistä ja urakehitystä. Sisällöllisenä tavoitteena on edistää Euroopan unionin tuntemusta ja kiinnostusta sen toimintaan.