Erasmus+ -hakuprosessi 2018

Erasmus+ -ohjelmassa hakijana voi toimia ainoastaan organisaatio, esimerkiksi oppilaitos tai järjestö. Poikkeuksena on nuorisosektori, jossa hakijana voi olla myös nuorten ryhmä. Yksittäinen henkilö ei siis kelpaa hakijaksi.

Rahoitusta saaneet organisaatiot valitsevat itse ulkomaille lähtijät. Tarkemmat tiedot hakukelpoisista organisaatioista löytyvät ohjelmaoppaasta.

Toimintokohtaista tietoa hakemisesta myös cimo.fi-palvelun Erasmus+ -ohjelman sektorikohtaisten osioiden Hakijalle-sivuilta. Ota tarvittaessa yhteyttä oman sektorisi Erasmus+ yhteyshenkilöihin.

Ohjelmaopas

Ohjelmaoppaasta (Erasmus+ Programme Guide) saa tietoa esimerkiksi ohjelmasta yleisesti, kohderyhmistä ja eri hanketyypeistä.

Ehdotuspyyntö

Vuoden 2018 hakukierroksen ehdotuspyyntö (Call for Proposals) on julkaistu 25.10.2017.

Hakemukset pääosin Opetushallitukseen

Suurin osa hakemuksista käsitellään kansallisesti, eli hakijat lähettävät hakemuksensa Erasmus+ -toimistoon siinä maassa, jossa hankkeen koordinaattori on. Suomen Erasmus+ -toimisto on Opetushallituksessa (OPH). (31.12.2016 saakka CIMO – vuoden 2017 alusta uusi Opetushallitus).

Osa hakemuksista (esim. urheilutoiminnot, tieto- ja osaamisyhteenliittymät, kapasiteetinvahvistamishankkeet sekä Jean Monnet -toiminto) käsitellään keskitetysti Brysselissä. Hakemukset lähetetään Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon EACEA:han (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Organisaatiot rekisteröityvät etukäteen (PIC)

Hankkeen koordinaattorin ja kumppaneiden tulee rekisteröityä URF-tietokantaan (Unique Registration Framework) komission Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston ylläpitämän osallistujaportaalin (Participant Portal) kautta. Vain rekisterissä olevat voivat lähettää ERASMUS+ -hakemuksen tai olla siinä kumppanina. Jos olet lähdössä mukaan hankkeeseen, rekisteröity URF-järjestelmään ja ilmoita PIC-koodisi (Participant Identification Code) hakemusta valmistelevalle koordinaattorille.

Käytössä vain sähköisiä hakulomakkeita

Hakulomake on web-pohjainen online-lomake. Vuoden 2018 hakulomakkeet julkaistaan marras-tammikuun aikana. Alla olevassa taulukossa edellisen hakukierroksen pdf-lomakkeet.


Joissakin toiminnoissa hakulomakkeena on käytössä vielä pdf-lomake, joka tarvitsee toimiakseen Adobe Reader –ohjelman version 9.3.3. tai sitä uudemman.

Suositeltavin versio on Adobe Reader DC 15.20.

Huom. lomake EI TOIMI Adobe Reader DC 15.8 –versiolla.

Suosittelemme, että tarkistatte ennen lomakkeen täyttöä Adobe Acrobat Readerin version. Tarkista, että kaikilla hakemusta täyttävillä on oikea versio Adobe Reader -ohjelmasta.


Huom. Lomake ei toimi Adobe Acrobat X PRO -ohjelmalla, Foxit –ohjelmalla, Macin omalla pdf-lukijalla (esim. Soda, Skim, Preview PDF) tai mobiililaitteilla (esim. iOS, Android, Microsoft Windows RT, Windows Phone tai BlackBerry).

Hakulomakkeen tekninen täyttöohje

Välimatkalaskin

Hakulomakkeen liitteet

Hakulomakkeen liitteet vaihtelevat jonkin verran toiminnon ja sektorin mukaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät Erasmus+ -ohjelman sektorikohtaisilta sivuilla olevista hakijan ohjeista.

Hakuajat ja hakulomakkeet

Vuoden 2018 hakulomakkeet julkaistaan marras-tammikuun aikana. Vuoden 2016/2017 hakulomaketta ei voi käyttää vuoden 2018 haussa, vaikka suurin osa kysymyksistä on samoja. Tarkista, että hakulomakkeessa lukee "Call 2018".

Avaintoimi 1: Liikkuvuus
(Learning Mobility of Individuals)
Hakuaika päättyy Suomen aikaa klo 13.00 (12.00 CET)
Hakemusten käsittely
KA101: School education staff mobility (lukittu pdf-lomake) 1.2.2018 OPH
KA102: VET learner and staff mobility (lukittu pdf-lomake) 1.2.2018 OPH
KA103: Higher education student and staff mobility (lukittu pdf-lomake) 1.2.2018 OPH
KA104: Adult education staff mobility (lukittu pdf-lomake) 1.2.2018 OPH
KA105: Mobility for young people and youth workers (lukittu pdf-lomake) 1.2.2018
26.4.2018
4.10.2018
OPH
KA125: Volunteering projects for young people 1.2.2018
26.4.2018
4.10.2018
OPH
KA107: Higher education student and staff mobility between Programme and Partner countries (lukittu pdf-lomake) 1.2.2018 OPH
KA108: Accreditation of Higher Education Mobility Consortia (lukittu pdf-lomake) 1.2.2018 OPH
KA109: Accreditation of VET organisations (lukittu pdf-lomake) julkaistaan myöhemmin OPH
KA110: Accreditation of youth volunteering organisations (pdf-lomake 2017, voimassa 31.12.2017 asti)jatkuva haku OPH
KA116: VET learner and staff mobility with VET mobility charter (lukittu pdf-lomake) 1.2.2018 OPH
Erasmus Mundus Joint Master Degrees (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 15.2.2018 EACEA

Avaintoimi 2: Yhteistyöhankkeet
(Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)
Hakuaika päättyy Suomen aikaa klo 13.00
(12.00 CET)
Hakemusten käsittely
KA229: School Exchange Partnerships 21.3.2018 OPH
KA201: Strategic Partnerships for school education (lukittu pdf-lomake) 21.3.2018 OPH
KA202: Strategic Partnerships for vocational education and training (lukittu pdf-lomake) 21.3.2018 OPH
KA203: Strategic Partnerships for higher education (lukittu pdf-lomake) 21.3.2018 OPH
KA204: Strategic Partnerships for adult education (lukittu pdf-lomake) 21.3.2018 OPH
KA205: Strategic Partnerships for youth (lukittu pdf-lomake) 1.2.2018
26.4.2018
4.10.2018
OPH
Knowledge Alliances (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 28.2.2018 EACEA
Sector Skills Alliances (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 28.2.2018 EACEA
Capacity Building in the field of higher education (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 8.2.2018 EACEA
Capacity Building in the field of youth (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 8.3.2018 EACEA

Avaintoimi 3: Tuki toimintapolitiikan uudistamiselle
(Support for Policy Reform)
Hakuaika päättyy
Suomen aikaa klo 13.00
(12.00 CET)
Hakemusten käsittely

KA347: Structured meetings between young people and decision-makers in the field of youth (lukittu pdf-lomake)
(Nuorten ja nuorisoalan päättäjien tapaaminen)

1.2.2018
26.4.2018
4.10.2018

OPH

KA3 - Civil Society Cooperation in the Field of Education and Training and Youth (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 14.12.2017 EACEA
KA3 - Joint Qualifications in Vocational Education and Training (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 31.1.2018 EACEA

Jean Monnet -toiminnot
(Jean Monnet actions: Chairs, Centres of Excellence, Support to Institution and Associations, Networks, Projects)
Hakuaika päättyy
Suomen aikaa klo 13.00
(12.00 CET)
Hakemusten käsittely
Jean Monnet (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 22.2.2018 EACEA

Urheilualan toimet
(Sport actions)
Hakuaika päättyy
Suomen aikaa klo 13.00
(12.00 CET)
Hakemusten käsittely
Collaborative partnerships (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 5.4.2018 EACEA
Small collaborative partnerships (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 5.4.2018 EACEA
Not-for-profit European sport events (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 5.4.2018 EACEA