Akkreditointi

Akkreditoinnin tarkoituksena on kannustaa oppilaitoksia kansainvälistymisen strategiseen suunnitteluun. Tavoitteena on pitkäjänteinen ja laadukas opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden suunnittelu ja toteutus.

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjaa (Erasmus+ VET Mobility Charter) voivat hakea organisaatiot, jotka toteuttavat opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuutta laadukkaasti organisaation kansainvälisyysstrategian mukaisesti. Akkreditointi mahdollistaa jatkorahoituksen kevennetyllä hakumenettelyllä.

Akkreditoinnin haku päättyy 17. toukokuuta 2017 klo 13 (klo 12 CET). Päätökset akkreditoinnista saadaan syyskuussa 2017. Tässä haussa peruskirjan saaneet voivat hakea liikkuvuustukea kevennetyllä hakumenettelyllä vuoden 2018 hakukierroksella. Akkreditointi on voimassa ohjelmakauden loppuun.

Akkreditoinnin hakeminen

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjaa voivat hakea organisaatiot, joilla on riittävä kokemus laadukkaasti läpiviedyistä ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeista Elinikäisen oppimisen (Leonardo da Vinci)- ja Erasmus+ -ohjelmassa, kansainvälisyysstrategia ja tulevaisuudensuunnitelmia kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi. Liikkuvuusperuskirjaa voivat hakea myös lähettävien organisaatioiden yhteenliittymät (konsortiot).

Tutustu akkreditoinnin tavoitteisiin ja hakijan ohjeisiin

Tutustu ehdotuspyyntöön ja lue hakijan ohjeet ja valintakriteerit huolellisesti läpi ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Rekisteröidy ja hanki PIC-koodi

Hakemuksen jättäminen edellyttää hakijaorganisaation rekisteröimistä komission hakujärjestelmään ja PIC-koodin (Participant identification code) hankkimista. Myös hakemuksessa mukana olevien partnerien tulee hankkia PIC-koodi. Ohje rekisteröitymiseen ja PIC-koodin hakemiseen löytyvät Erasmus+ hakuprosessi -verkkosivulta.

Täytä hakulomake ja lähetä määräaikaan mennessä

Hakulomake ja ohje pdf-lomakkeen käyttöön löytyy Erasmus+ -hakuprosessi -sivulta:

Haku- ja valintamenettely

Hakemusten arviointiprosessi kestää noin 4 kuukautta. Päätöslista myönnetyistä akkreditoinneista julkaistaan verkkosivullamme. Päätöksistä tiedotetaan suoraan hakijoille sähköpostitse hakemuksessa merkitylle yhteyshenkilölle ja kirjeitse sopijalle.

Hakukierroksen aikataulu 2017
Viikko
Hakuaika päättyy 17.5.2017 20
Hakemusten kelpoisuustarkistus 21
Hakemusten arviointi
Valintatoimikunta
Päätöslista myönnetyistä peruskirjoista

Hakijoiden neuvonta

Lisätietoja