Akkreditointi

Akkreditoinnin tarkoituksena on kannustaa oppilaitoksia kansainvälistymisen strategiseen suunnitteluun. Tavoitteena on pitkäjänteinen ja laadukas opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden suunnittelu ja toteutus.

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjaa (Erasmus+ VET Mobility Charter) voivat hakea organisaatiot, jotka toteuttavat opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuutta laadukkaasti organisaation kansainvälisyysstrategian mukaisesti. Akkreditointi mahdollistaa jatkorahoituksen kevennetyllä hakumenettelyllä.

Akkreditoinnin haku päättyy 16. toukokuuta 2019 klo 13 (klo 12 CET). Päätökset akkreditoinnista saadaan syyskuussa 2019. Tässä haussa peruskirjan saaneet voivat hakea liikkuvuustukea kevennetyllä hakumenettelyllä vuoden 2020 hakukierroksella. Akkreditointi on voimassa ohjelmakauden loppuun.

Akkreditoinnin hakeminen

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjaa voivat hakea organisaatiot, joilla on riittävä kokemus laadukkaasti läpiviedyistä ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeista Elinikäisen oppimisen (Leonardo da Vinci)- ja Erasmus+ -ohjelmassa, kansainvälisyysstrategia ja tulevaisuudensuunnitelmia kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi. Liikkuvuusperuskirjaa voivat hakea myös lähettävien organisaatioiden yhteenliittymät (konsortiot).

Tutustu akkreditoinnin tavoitteisiin ja hakijan ohjeisiin

Tutustu ehdotuspyyntöön ja lue hakijan ohjeet ja valintakriteerit huolellisesti läpi ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Rekisteröidy ja hanki PIC-koodi

Hakemuksen jättäminen edellyttää hakijaorganisaation rekisteröimistä komission hakujärjestelmään ja PIC-koodin (Participant identification code) hankkimista. Myös hakemuksessa mukana olevien partnerien tulee hankkia PIC-koodi. Ohje rekisteröitymiseen ja PIC-koodin hakemiseen löytyvät Erasmus+ hakuprosessi -verkkosivulta.

Täytä hakulomake ja lähetä määräaikaan mennessä

Hakulomake ja ohje pdf-lomakkeen käyttöön löytyy Erasmus+ -hakuprosessi -sivulta:

Haku- ja valintamenettely

Hakemusten arviointiprosessi kestää noin 4 kuukautta. Päätöslista myönnetyistä akkreditoinneista julkaistaan verkkosivullamme. Päätöksistä tiedotetaan suoraan hakijoille sähköpostitse hakemuksessa merkitylle yhteyshenkilölle ja kirjeitse sopijalle.

Hakukierroksen aikataulu 2019
Viikko
Hakuaika päättyy 16.5.2019 20
Hakemusten kelpoisuustarkistus 21
Hakemusten arviointi 21-24
Valintatoimikunta
Päätöslista myönnetyistä peruskirjoista 39 mennessä

Hakijoiden neuvonta

Opetushallitus järjestää neuvontaa hakijoille verkossa kevään 2019 aikana. Infoista ilmoitetaan tapahtumakalenterissa ja cami-sähköpostilistalla.

Lisätietoja

  • Sari Huttunen, etunimi.sukunimi(at)oph.fi