Instagram #kvosaaja

OPH: Uutisia ammatillisen koulutuksen kansainvälisyydestä

Ammatillisen koulutuksen uutiskirjeet

OPH ja OKM:n yhteiset uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje

Tapahtumia

Podcast

Vinkkejä vaihto-opiskelusta kiinnostuneille antaa opetusneuvos Mika Saarinen Opetushallituksesta, ja omista kokemuksistaan kertoo vaihdossa ollut kosmetologi, yrittäjä Hanna Nurmi.

Kuuntele juttu

E+_ammatillinen_ohjelman_esittely

Kuva: Satu Haavisto

Ohjelman esittely

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle tukee hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä. Erasmus+ -ohjelmassa on mahdollisuus tehdä myös eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden välistä yhteistyötä.

Kuka voi hakea?

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle -ohjelmaan voivat osallistua kaikki ammatillisen perus-, aikuis- ja täydennyskoulutuksen kanssa tekemisissä olevat organisaatiot. Erasmus+ tarjoaa tukea opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuteen ja yhteistyöhankkeisiin.

Yksityiset henkilöt eivät voi hakea rahoitusta suoraan Erasmus+ -ohjelmasta, vaan rahoitusta haetaan aina jonkin organisaation kautta. Esimerkiksi liikkuvuushankkeissa opiskelijat hakevat apurahoja oman oppilaitoksensa kautta.

Ohjelmasta tuettavia toimintoja ovat

 • Liikkuvuushankkeet (Avaintoimi 1)
  Tukea opiskelijoiden opiskelu-, työssäoppimis- tai harjoittelujaksohin ulkomailla sekä opettajien ja henkilöstön ulkomaanjaksoihin.
 • Strategiset kumppanuushankkeet (Avaintoimi 2)
  Tukee ammatillisen koulutuksen kehittämistä kansainvälisessä yhteistyössä sekä vertaisoppimista ja verkostoitumista.
 • Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät (Avaintoimi 2)
  Tukee hankkeita, joissa tarkastellaan osaamistarpeita tietyllä alalla ja vahvistetaan ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta

Ohjelman keskeisiä tavoitteita

 • parantaa työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen ja ammattitaidon tasoa
 • kehittää elinikäisen oppimisen avaintaitoja (esimerkiksi yrittäjyys, kielitaito ja digitaidot)
 • ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön edistäminen Euroopassa
 • ammatillisen koulutuksen laatua parantavien uusien toimintatapojen kehittäminen
 • kansainvälisten vaihtojaksojen määrän ja laadun lisääminen
 • oppimistuloksiin perustuvien hyväksilukumenetelmien kehittäminen ja opintojen siirtovälineiden yhteensopivuuden lisääminen Euroopassa
 • lisätä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa sekä edistää avoimien oppimismateriaalien kehittämistä ja niiden saatavuutta ja käyttöä

Ohjelmassa mukana olevat maat

 • EU-maat
 • Islanti, Liechtenstein, Norja
 • Turkki, Makedonia

Kumppanuushankkeissa ja alakohtaisissa osaamisyhteenliittymissä voi olla partnereina myös kumppanimaiden organisaatioita, jos ne tuovat hankkeeseen lisäarvoa. Kumppanimaat ovat Erasmus+ -ohjelman ulkopuolisia maita. Lisätietoja kumppanimaista saa Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

Huom. Sveitsi ei ole Erasmus+ -ohjelmamaa, vaan lukeutuu kumppanimaiden joukkoon. Lisätietoa yhteistyöstä Sveitsin kanssa