EBBD diplomin saaneet Helsinki Business Collegen opiskelijat Satomi Laatikainen, Riina Kuukso ja Yuki Sugiyama keväällä 2017.

Erasmus+ -hankkeessa kehitetty EBBD-diplomi tarjoaa työkalun liiketalouden opetuksen kehittämiseen

European Business Baccalaureate Diploma for All (EBBD+) -hankkeessa jatkokehitettiin aiemmassa hankkeessa tuotettua eurooppalaista liiketalouden alan diplomia erityisesti aikuisopiskelijoille soveltuvaksi huomioiden epävirallisen ja arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Diplomin opetussuunnitelman rakennetta virtaviivaistettiin ja työnantajien arvostamien ”pehmeiden taitojen” kuten ongelmanratkaisun, tiimityön ja viestinnän tärkeys nostettiin esille. Hankkeessa tehtiin myös opetusmateriaalia EBBD-kouluille sekä yksinkertaistettiin koulujen akkreditointiprosessia rakentamalla nettipohjainen järjestelmä.

Hankkeen menestys perustuu projektipäällikkö Kaisu Luukan mukaan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön partneriverkoston kanssa.Yhteistyö aloitettiin joidenkin partnereiden kanssa yli 15 vuotta sitten EIBE-opiskelijavaihdolla.Hanketyössä innovaatiot ovat tärkeitä, mutta myös pitkäjänteistä kehittämistä tarvitaan. Tulosten integroiminen osaksi perustoimintaa on olennaista ja tämä vaatii aikaa. Myös yhteisymmärryksen luominen vaatii pitkäaikaista yhteistyötä partnereiden kanssa”, painottaa Luukka.

Hankkeen loppukokouksessa sovittiin opettajavaihdosta. Markkinoinnin ja taloushallinnon opettajat Suomesta, Hollannista ja Saksasta osallistuivat käytännön opetustyöhön kahden viikon ajan vastaanottavassa oppilaitoksessa. Opettajavaihdot vaativat paljon etukäteisvalmistautumista ja opetusmateriaalien jakamista, mutta se osoittautui erittäin onnistuneeksi toimintamalliksi, koska opettajat pystyivät vertaamaan opetusmenetelmiä sekä oppimaan miten toisen maan koulutusjärjestelmä toimii.

Avaintaidot ovat työnantajille tärkeitä

Opetussuunnitelman kehittämisessä avaintaitojen, kuten ongelmanratkaisun ja tiimityön, merkitys korostui. Niiden tärkeys nousi vahvasti esiin työnantajille suunnatuissa haastatteluissa ja kyselyissä.

”Suomessa liiketalouden tutkinnon perusteet vastaavat varsin hyvin kehitetyn EBBD-diplomin opetussuunnitelman sisältöjä ja kriteerejä. Monissa muissa maissa sen sijaan oppilaitokset ovat joutuneet lisäämään opetukseen paljon enemmän EBBD-diplomin edellyttämiä sisältöjä. Suomessa opetukseen kuuluu Business College Helsingissä paikallisena tutkinnon osana 15 osp:n kokonaisuus, joka sisältää esimerkiksi tietoa EU:n maista, lainsäädännöstä ja instituutioista. Tarjoamme tämän opintokokonaisuuden sekä koko merkonomitutkinnon englanninkielisenä, joten sen voivat suorittaa myös meille tulevat ulkomaiset opiskelijat. Haaveenamme onkin kehittää jatkossa opiskelijavaihtoa niin, että mennessään EBBD-kouluun vaihtoon opiskelija voi opiskella täysin samat sisällöt kuin kotimaassaan. Näin vaihto hyödyttää opiskelijaa yhä enemmän ja eurooppalaisten tutkintojen kriteerit pikkuhiljaa yhdenmukaistuvat.”, kertoo Kaisu Luukka.

Partneriryhmän tavoitteena on myös markkinoida diplomia edelleen Euroopassa. Tällä hetkellä EBBD-akkreditoinnin saaneita oppilaitoksia on noin 30 seitsemässä eri maassa ja kiinnostusta diplomin käyttöönottoon löytyy. Diplomi tarjoaa oppilaitokselle hyvän työkalun liiketalouden opetuksen ja sen sisältöjen kehittämiseen. EBBD akkreditointi kertoo koulutuksen laadusta ja siitä, että se vastaa työelämän tarpeisiin. ”EBBD koulu on entistä kansainvälisempi, koska opetusta pitää tarjota myös englanninkielisenä. Tämä puolestaan lisää koulun mahdollisuuksia ottaa vastaan ulkomaisia opiskelijoita ja opettajia”, kertoo Kaisu Luukka oman oppilaitoksensa kokemuksien perusteella. ”Mutta tärkeintä on tietenkin se, että erinomaisiin suorituksiin tähtääville opiskelijoille tarjotaan korkeatasoista ja kansainvälistä koulutusta, jonka avulla opiskelijan työllistymisen ja jatko-opintojen mahdollisuudet paranevat”.

Hanke on ehdokkaana komission European Funding for Excellence -palkinnon saajaksi. Tutustu hankkeeseen tarkemmin verkkosivuilla:

https://eurobacdiploma.eu/about-ebbd/

Teksti: Hannele Nevalampi ja Kaisu Luukka
Kuva: Kaisu Luukka