Mobility Tool+ ja hankkeiden raportointi

EU login

ECAS on nyt EU login. Aiemmin tehdyt ECAS-tunnukset toimivat myös uudistetussa EU login -todennuspalvelussa. EU loginin avulla käyttävät voivat kirjautua erilaisiin komission tietojärjestelmiin yhden käyttäjätunnuksen (= sähköpostiosoitteen) ja salasanan avulla.

Mobility Tool+ -raportointialustalle kirjaudutaan EU login -tunnuksella.

Mobility Toolin verkko-osoite:

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/

Ammatillisen koulutuksen MT+ helpdesk. Lähetä raportointialustaa koskevat kysymykset osoitteella:

mailto:mobtool-ldv@cimo.fi

Mobility Tool+ oppaat löydät Mobility Tool+ -järjestelmästä Documentation- palkin alta.

Liikkuvuushankkeiden raportointi

Liikkuvuushankkeesta raportoidaan kahdessa eri vaiheessa: Hankkeen puolivälissä mennessä (väliraportti) sekä hankkeen lopussa (loppuraportti), viimeistään 60 päivän kuluessa hankkeen toimintakauden päättymisestä.

Väliraportti

Väliraportin sisältö ja toimittaminen

Väliraportointivaiheessa edunsaajan tulee varmistaa, että Mobility Toolin tiedot ovat ajan tasalla ts. että raportointialustalle on syötetty tiedot väliraportointiin mennessä toteutuneista liikkuvuusjaksoista ja käytetystä tuesta. Hankkeen koordinaattori merkitsee väliraporttiin tiedot hankkeen liikkuvuustoimintojen toteutumisesta, OLS -kielivalmennuksesta ja vastaa hankkeen sisältöä koskeviin kysymyksiin hankkeen etenemisestä ja teemoista.

Väliraportti on Word-muotoinen dokumentti (eli raporttia ei täytetä Mobility Toolissa). Vuonna 2017 hyväksytyt liikkuvuushankkeet jättävät väliraportin kansalliseen toimistoon 1.6.2018 mennessä.

Väliraporttiohje- ja lomake:

Loppuraportointi

Erasmus+ liikkuvuushankkeiden loppuraportti täytetään Mobility Tool+ raportointialustalla. Raportointialustaa käytetään kaikkien toteutuneiden liikkuvuustoimien raportoimiseen koko hankekauden ajan. Hankkeiden loppuraportti tulee jättää kansalliseen toimistoon viimeistään 60 päivän kuluessa hankekauden päättymisestä.

Loppuraportointikoulutus verkossa järjestettiin 21.5.2018 klo 14.00-16.00.

Loppuraportin tekninen ohje:

Loppuraporttikoulutuksen 21.5.2018 materiaali:

Loppuraportti lähetetään kansalliseen toimistoon vain sähköisesti. Loppuraportin pakolliset liitteet ovat: a) allekirjoitussivu 'Declaration of Honor' ja b) poikkeuksellisten kulujen 'Exceptional Costs' kuittikopiot (jos tätä tukea on myönnetty hankkeelle).

Apurahansaajien raportointi (EU -Survey)

Osallistujat täyttävät verkossa osallistujaraportin (EU Survey -raporttilomake) liikkuvuusjakson jälkeen. Raportointipyyntö lähtee osallistujalle automaattisesti liikkuvuusjakson päättymisen jälkeen. Kun opiskelija avaa lomakkeen (sähköpostin linkistä), hän voi valita suomenkielisen lomakkeen sivun oikeanpuoleisesta palkista valikosta "Languages".

Apurahansaajien raporttimallit:

Raporttimalli 2017 2018
Participant Report Form - Learners mobilitypdfpdf
Participant Report Form - Staff mobilitypdfpdf
Osallistujan raportointilomake - Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden liikkuvuuspdfpdf
Osallistujan raportointilomake - Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuuspdfpdf
Deltagarens rapporteringsblankett - Mobilitet bland studerande och nyutexamineradepdf
Deltagarens rapporteringsblankett - Mobilitet bland lärare och personalpdf