Mobility Tool+ ja strategisten kumppanuushankkeiden raportointiohjeet

Kaikki edunsaajat raportoivat Erasmus+ -hankkeensa täysin sähköisesti Mobility Tool+ -raportointialustalla. Mobility Toolia käytetään hankkeen toteutuksen ja taloustietojen seurantaan ja raportoimiseen koko hankekauden ajan. Hankkeen tietoja ja toimintoja kannattaa täydentää hankkeen edetessä.

Mobility Tool+ -raportointialustalle kirjaudutaan EU Login -tunnuksella käyttäen hakemuksessa ilmoitettua sähköpostiosoitetta.

EU login

Aiemmin ECAS-nimellä tunnettu komission todennuspalvelu on nykyisin nimeltään EU Login. EU loginin avulla käyttävät voivat kirjautua erilaisiin komission tietojärjestelmiin yhden käyttäjätunnuksen (= sähköpostiosoitteen) ja salasanan avulla. Aiemmin tehdyt ECAS-tunnukset toimivat myös uudistetussa EU login -todennuspalvelussa.

EU login järjestelmään kirjautuminen (pdf)

Mobility Toolin verkko-osoite:

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/

Mobility Tool+ -oppaat

Kumppanuushankkeiden raportointi

Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden väli- ja loppuraportit tehdään ja lähetetään tarkastukseen Mobility Tool+ raportointialustalla. Kunkin hankkeen raportointivelvoitteet ja aikataulut käyvät ilmi rahoitussopimuksesta.

Väliraportti

Loppuraportti