Kumppanuushankkeiden tuen määräytyminen

Tuki vaihtelee hankkeen toimintojen mukaan ja perustuu yksikkökustannuksiin (unit cost). Pienempien hankkeiden tuki on alle 100 000 euroa, isompien hankkeiden tuen enimmäismäärä 150 000 euroa/vuosi.

Tuki lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti. Rahoitusta myönnetään enintään 10 osallistuvan organisaation mukaan.

Omarahoitusta ei kysytä hakulomakkeessa eikä vaadita EU-tuen hankehallinnon yhteydessä. Hankkeelle myönnettävä tuki ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia kuluja.

KULU TUEN MÄÄRÄYTYMINEN
Hankkeen hallinto (Management and Implementation) Koordinaattori 500 €/kk
Partnerit 250 €/kk
Partnerikokoukset (Transnational Project Meetings) Laskentaperusteena matkojen pituus:
575 € (100-1999km)
760 € (2000 km - )
(max. 40 matkaa/vuosi)
Workshopit/koulutustilaisuudet opettajille/opiskelijoille, pitkäkestoinen henkilöstöliikkuvuus
(Transnational learning/teaching/training activities)
Matkakulut, oleskelukulut ja kielivalmennustuki (ks. ohjelmaopas)
Tulosten työstäminen (Intellectual outputs) Käytössä 4 palkkakategoriaa ja 4 maaryhmää (esim. Suomessa reseacher/teacher 214 €/pv)
Tulosten levittäminen (Multiplier events) – vain jos hanke hakee tukea tulosten työstämiseen Tilaisuuksien järjestämiskuluihin
100 €/kotimainen osallistuja
200 €/ulkomainen osallistuja
(max. 30 000 €/hanke)
Muut erityiset kulut hankkeessa (Exceptional costs)
(esim. perustellut alihankinnat)
75 % todellisista kustannuksista (max. 50 000 €)
Tuki erityistarpeisiin (Special needs support) Todelliset kustannukset 100 %:sti

Ks. tarkemmat tiedot ohjelmaoppaasta.