Erasmus kouluissa -logo

Ajankohtaista

luokassa

Kuva: Satu Haavisto

Erasmus kouluissa | Erasmus in Schools

Erasmus in Schools programme continues also in 2017. Further information and instructions for registration will be announced on this website during January 2017.

Information for students - Your chance to visit Finnish schools!

Tietoa opettajille - Kutsu kansainvälisiä vieraita kouluusi!

Erasmus kouluissa -ohjelma tarjoaa suomalaisille päiväkodeille, peruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille mahdollisuuden kutsua ulkomaalainen Erasmus-, vaihto- tai tutkinto-opiskelija oppitunneille tuomaan kansainvälisyyttä opetukseen. Nämä kouluvierailut tarjoavat suomalaisten koulujen oppilaille tilaisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan.

Kansainväliset opiskelijat tekevät mm. EU:n vaihto-ohjelmia tunnetuksi ja rohkaisevat paikallisia oppilaita osallistumaan niihin myöhemmin opinnoissaan. Opiskelijoille hanke antaa mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja koulumaailmaan.

Opiskelijat voivat kouluvierailuillaan osallistua kielten- ja aineenopetukseen, kertoa opiskelustaan opinto-ohjaustunnilla, toteuttaa kansainvälisyyteen liittyvän projektin yksittäisen luokan kanssa tai osallistua koulun kansainvälisyyspäivän ohjelmaan.

Opiskelijat vierailevat kouluissa opettajien esittämien toivomusten ja kunkin opiskelijan oman erityisosaamisen mukaan. Espanjankielisiä opiskelijoita pyritään saamaan vierailulle oman opiskelupaikkakuntansa koululle, jossa opetetaan espanjaa. Englantilainen historianopiskelija voi vierailla lukion historiantunnilla ja maansa keittiön tunteva italialainen kotitalouden tunnilla.

Vierailun sisältöä ei ole rajattu tiukasti, ja viime kädessä sekä sen suunnittelu että toteutus jäävät opettajan ja vierailevan opiskelijan kesken sovittavaksi. Yksi vierailija osallistuu lähtökohtaisesti 2-3 oppituntiin, jotka voivat olla kaikki samana tai eri päivinä. Vierailun kesto on kuitenkin opettajan ja opiskelijan välillä sovittavissa.

Koulu, jossa kansainvälinen opiskelija vierailee, pyritään pääsääntöisesti löytämään läheltä opiskelijan asuinpaikkakuntaa.

Toimintaan osallistuminen on kouluille täysin maksutonta. Vaihto-opiskelijoiden matkakustannukset korvataan ohjelman puolesta. Halutessaan koulut voivat tarjota vierailijalle esimerkiksi lounaan tai avustaa koululle pääsemisessä, jos julkiset kulkuyhteydet ovat heikot.

Ilmoittaudu mukaan!

Opettajien ja vaihto-oppilaiden on mahdollista ilmoittautua mukaan toimintaan sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan tällä verkkosivulla tammikuun 2017 aikana.

Olemme myös Facebookissa!

Erasmus in Schools

Lisätietoja

Katariina Petäjäniemi