cimo_fellowships560_262pxSH.jpg

Kuva: Satu Haavisto

CIMO Fellowships

CIMO Fellowships -apurahaohjelman tarkoituksena on lisätä sekä tukea tutkimuksen ja opetuksen kansainvälistymistä ja yhteyksien rakentamista suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen välillä.

Apurahat on tarkoitettu

  • maisteritasoisen tutkinnon suorittaneille ulkomaisille jatko-opiskelijoille ja nuorille tutkijoillepääsääntöisesti väitöskirjan alkuvaiheeseen
  • jatko-opintoihin sekä tutkimus- ja opetusyhteistyöhön suomalaisissa yliopistoissa
  • ensisijaisesti sellaisille Suomeen kutsuttaville jatko-opiskelijoille, jotka tulevat tekemään suomalaiseen yliopistoon koko väitöskirjaa tai kaksoistutkintoa. Muualle kuin suomalaiseen yliopistoon väitöskirjaa tekevien jatko-opiskelijoiden vierailuille voidaan myöntää rahoitusta vain mikäli yhteistyölle on erityisen hyvät perustelut (ks. tarkemmin hakuohje).
  • Suomessa ennen apurahan hakuhetkeä korkeintaan 1 vuoden olleille
  • Huom. Väitöskirjatyön jälkeistä tutkimusta ei rahoiteta.

Apurahaa voivat hakea suomalaisten yliopistojen laitosten edustajat, jotka toimivat stipendiaatin isäntinä ja sitoutuvat hänen kanssaan yhteisiin tavoitteisiin. Isäntä tarjoaa työskentelytilat ja -välineet nuoren tutkijan käyttöön ja valvoo tutkimustyötä.

Apurahaa voidaan hakea kaikkien ulkomaiden kansalaisille ja kaikille tieteenaloille. Apurahapäätöksiä tehtäessä painottuvat alueellisesti CIMOn strategian mukaisesti Venäjä, Kiina, Intia, Chile, Brasilia ja Pohjois-Amerikka.

Apurahan hakuaika on jatkuva. Apurahan suuruus on 1 500 €/kk ja apurahakauden kesto on 3–12 kk.

Isäntälaitos vastaa kaikista käytännön järjestelyistä, kuten stipendiaatin maahantuloon liittyvistä asioista ja majoituksen järjestämisestä.

Apurahan saaneen laitoksen edustaja laatii CIMOlle raportin, jossa selvitetään apurahakauden keskeiset tulokset ja arvioidaan, kuinka hyvin kaudelle asetetut tavoitteet on saavutettu.

Hakijalle

CIMO Fellowships -apuraha myönnetään suomalaisen yliopiston laitokselle. Yliopisto maksaa apurahan stipendiaatille henkilökohtaisena apurahana ja laskuttaa CIMOa viimeistään yhden kuukauden kuluttua apurahakauden päättymisestä.

Apurahahakemus jätetään vähintään viisi kuukautta ennen suunnitellun apurahakauden alkua. CIMO tekee päätöksen noin kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Stipendiaatti tarvitsee viisumi-/oleskelulupahakemuksen liitteeksi isäntälaitoksen kutsukirjeen sekä kopion apurahapäätöksestä, jonka CIMO lähettää laitokselle.

Apuraha on tarkoitettu stipendiaatin elinkustannuksiin Suomessa. CIMO ei maksa erillistä asumislisää tai osallistu matkoista, viisumista/oleskeluluvasta tai vakuutuksista syntyviin kuluihin.

Apurahakaudelle (3–12 kk) voidaan myöntää jatkoaikaa vain poikkeustapauksissa. Alle 3 kuukauden mittaisia vierailuja ei avusteta.

Hakuohje ja -lomake

Apurahaa haetaan CIMO Fellowships -hakulomakkeella, jonka voi täyttää suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Hakulomakkeessa on mukana täyttöohje sekä lista tarvittavista liitteistä.

Hakulomake postitetaan CIMOon kahtena kappaleena osoitteella

CIMO
CIMO Fellowships
PL 343
00531 HELSINKI

CIMO Fellowships -apurahojen hakuohje ja -lomake (doc)

Lisätietoja

Päivi Jokinen

Marjaana Kopperi

Tarja Mäkelä