jatko_op_ja_tutk_suomeen480x262pxSH.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Jatko-opiskelu- ja tutkimusapurahat Suomeen

Suomalaisten yliopistojen laitosten edustajat voivat hakea Opetushallituksesta apurahaa ulkomaisille jatko-opiskelijoille ja nuorille tutkijoille. Hakija toimii stipendiaatin isäntänä.

EDUFI Fellowship-ohjelman apurahat on tarkoitettu vähintään maisteritasoisen tutkinnon suorittaneille ulkomaalaisille jatko-opintoihin sekä tutkimus- ja opetusyhteistyöhön suomalaisissa yliopistoissa. Hakuaika on jatkuva.

EDUFI Winter School on Opetushallituksen ja suomalaisten yliopistojen tutkijoiden järjestämä tieteellinen seminaari nuorille venäläisille ja ukrainalaisille tutkijoille. Suomalaisten yliopistojen laitokset voivat hakea Fellowships-apurahaa talvikoulun käyneille tutkijoille.

Finnish Government Scholarship Pool -ohjelman apurahoja voivat hakea vähintään maisteritasoisen tutkinnon suorittaneet ulkomaalaiset itse oman maansa viranomaisten kautta. Apurahat on tarkoitettu jatko-opintoihin ja tutkimukseen suomalaisissa yliopistoissa ja valtion tutkimuslaitoksissa. Hakijoiden on oltava yhteydessä vastaanottaviin laitoksiin Suomessa ennen hakua.