Soittolistalla Vaihdosta duuniin -tapahtuman 4.3.2016 haastatteluja.

Venäjän valtion apurahat

CIMOn kautta haettavat Venäjän valtion apurahat on tarkoitettu

 • Suomen kansalaisille tai Suomessa pysyvästi asuville Venäjän kansalaisille
 • koko tutkinnon suorittamiseen eri aloilla
 • venäläisissä valtion yliopistoissa ja korkeakouluissa
 • eri alueiden kaupungeissa Venäjällä.

Huom! Suomessa pysyvästi asuvat Venäjän kansalaiset voivat hakea apurahaa Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksesta.

Lisäapurahapaikat haettavissa 15.8.2016 asti

Lukuvuodelle 2016-17 suomalaisille myönnetään 17 lisäapurahapaikkaa. Hakuaika päättyy maanantaina 15.8.2016. Ks. lisätietoja kohdasta Hakijalle.

Opiskelu Venäjän valtion apurahalla

Lukukaudet Venäläisissä yliopistoissa alkavat syyskuun ja helmikuun alkupäivinä.

Apuraha tarkoittaa

 • opiskelupaikkaa;
 • vapautusta lukukausimaksusta;
 • kuukausittaista apurahaa, joka on samansuuruinen kuin venäläisillä opiskelijoilla;
 • majoituksen opiskelija-asuntolassa venäläisille opiskelijoille määrätyin ehdoin;
 • CIMOsta maksettavaa matka-avustusta ja mahdollisesti harkinnanvaraista tukiapurahaa (jos hakija ei ole oikeutettu valtion opintotukeen).

Apurahan avulla voi

Suorittaa koko tutkinnon Venäjällä: Bachelor-tutkinto (Bakalavriat, alempi korkeakoulutukinto), Specialist-tutkinnon (Spetsialitet, ylempi korkeakoulututkinto), Master-tason tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) sekä myös ns. lyhytaikaisen harjoittelujakson – Stazhirovkan (taidealat).

 • Joillakin aloilla voi olla rajoituksia apurahojen määrässä. Lopullisen päätöksen tekee Venäjän opetus- ja tiedeministeriö.
 • Jos hakija ei osaa venäjää, opiskellaan kieltä yliopiston valmistavassa tiedekunnassa ensimmäinen lukuvuosi. Samalla perehdytään alaan, jolla tutkinto aiotaan suorittaa. Menestyksekkäästi suoritetun valmistavan vuoden jälkeen on mahdollisuus jatkaa alan tutkinto-opintoja.
 • Toivomukset sopivasta korkeakoulusta pyritään ottamaan huomioon. Lopullisen päätöksen tekevät kuitenkin Venäjän viranomaiset.
 • Myös abiturientit voivat hakea apurahapaikkaa.