jatko_op_maakohtaiset_apur560x262pxSH.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Maakohtaiset apurahat

Suomalaiset korkeakouluopiskelijat ja nuoret tutkijat voivat hakea Opetushallituksen kautta apurahoja opintoihin ja tutkimustyöhön Japanissa ja Kiinassa.

Hakuprosessi, apurahakausien pituudet ja hakuajat vaihtelevat maittain. Apurahaa haetaan Opetushallituksen kautta, mutta lopullisen päätöksen tekee aina kyseisen maan viranomainen.

Maakohtaiset apurahat perustuvat Suomen hallituksen solmimiin kulttuurisopimuksiin, kulttuurivaihto-ohjelmiin ja kahdenkeskisiin stipendivaihto-ohjelmiin.

Hakutiedot saadaan eri maista eri aikaan. Vuoden 2018 hakuajat ajoittuvat samoille kuukausille kuin vuonna 2017. Kunkin maan hakutiedot päivitetään viimeistään 2 viikkoa ennen hakuajan päättymistä.

Hakuehdot, aikataulut sekä hakulomakkeet

Hakuajat vuonna 2018 Maa
28.2.2018 Japani
3.4.2018 Kiina