Esteettömyystuki apurahoissa korkeakouluopintoihin ulkomailla

Vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve ei ole este kansainvälistymiselle.

Esteettömyystukea voi saada CIMOn apurahan tai muun taloudellisen tuen lisäksi useissa CIMOn hallinnoimissa ohjelmissa, myös CIMOn kautta saaduissa apurahoissa korkeakouluopintoihin ulkomailla.

Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan korkeakouluopinnot ulkomailla silloin, kun jokin erityistarve aiheuttaa ulkomailla opiskelun ajalle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea.

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviin erityisjärjestelyihin kuten oppimateriaaleihin.

Kenelle?

Tuen saannin ehtona on, että hakija on saanut CIMOn kautta apurahan korkeakouluopintoihin ulkomaille.

Miten esteettömyystukea haetaan?

Hakuaika on jatkuva, mutta tukea kannattaa hakea heti kun apuraha on varmistunut.

Hakijana on apurahan saaja itse.

Koska tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, myönnettävä tukisumma päätetään CIMOssa aina tapauskohtaisesti. Tuki maksetaan hakijalle.

Valmistautuminen

Valmistelut kannattaa aloittaa heti kun apuraha on varmistunut. Tiedonhankinta ja erityisjärjestelyiden varmistaminen voivat viedä aikaa.

Tarkistuslista apuna

CIMO on tuottanut Esteettömyyden ja kansainvälisen opiskelijavaihdon tarkistuslistan yhdessä Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK) -verkoston kanssa. Listasta voi olla hyötyä myös korkeakouluopintoja ulkomailla suorittavalle sekä tämän korkeakoululle.

Lisätietoa saa myös CIMOsta ohjelmista vastaavilta henkilöiltä.

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto – tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille (doc)

Accessibility and International Student Mobility – a Check List (pdf)

Esteettömyystuen hakulomake (doc)