Aasia-ohjelma tuloksia 2015

Intia-hankkeet 2015

Aasia-ohjelmassa avattiin haku koulutushakkeille myös Intian kanssa. Hakemuksia vastaanotettiin kaikkiaan kymmenen kappaletta, joista viidelle myönnettiin hanketukea. Myönnetty tukisumma on yhteensä 250 000 euroa. Tuettujen hankkeiden teemoja ovat mm. uusiutuva energia, energiasuunnittelu, ilmastomuutos, koulutustutkimus, mediakoulutus ja digitaalinen tarinankerronta. Yhteistyö painottuu yhteisiin opintojaksoihin ja kursseihin sekä opetussuunnitelmayhteistyöhön. Yhteistyö tapahtuu verkostoissa, joihin kuuluu sekä korkeakouluja että muita toimijoita sekä Suomessa että Intiassa. Kaikki yhteistyöhakkeet sisältävät sekä henkilöstö- ja opiskelijaliikkuvuutta.

Yksittäisten hankkeiden tiedot:

Hankkeiden loppuraportissaan kirjoittamat yhteenvedot:

Kiina-hankkeet 2015

Aasia-ohjelmassa tuettiin 2015 Kiina-hankkeita 575 000 eurolla. Yksittäisen hankkeen tuki vaihtelee 26 000 eurosta 50 000 euroon. Hakemuksia vastaanotettiin 18, joista 13:lle myönnettiin tukea. Hankkeiden teemat vaihtelivat laidasta laitaan cleantechistä vanhusten hoitotyöhön ja siihen liittyvään terveysteknologiaan sekä tekniikan alalle rakentamiseen ja uusiutuvaan energiaan. Useissa hankkeissa yhdistellään eri toimintoja, esiin nousivat erityisesti opiskelijavaihdot ja työelämäyhteistyö.

Yksittäisten hankkeiden tiedot:

Hankkeiden loppuraportissaan kirjoittamat yhteenvedot: