Kuva: norden.org

Esteettömyystuki korkeakoulujen kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa

Vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve ei ole este kansainvälistymiselle.

Esteettömyystukea voi saada Opetushallituksen apurahan tai muun taloudellisen tuen lisäksi useissa Opetushallituksen ohjelmissa. Opiskelija tai korkeakoulun henkilökuntaan kuuluva voi saada vaihtoapurahan lisäksi ylimääräistä taloudellista tukea osallistuakseen kansainväliseen vaihtoon.

Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan vaihto silloin kun jokin erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea.

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviin erityisjärjestelyihin kuten oppimateriaaleihin.

Kenelle?

Esteettömyystukea voi hakea

  • opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon
  • opettaja- ja henkilökuntavaihtoon
  • intensiivikursseille
  • verkostotapaamisiin

Tukea on mahdollista hakea Erasmus+ -, FIRST+ - ja Nordplus -ohjelmissa. Hakuehtona on osallistuminen joihinkin näistä ohjelmista.

Tuen hakeminen

Hakuaika on jatkuva. Tukea haetaan hakulomakkeella. Opiskelija tai korkeakoulun henkilökuntaan kuuluva hakija täyttää oman osuutensa lomakkeesta ja korkeakoulu oman osuutensa. Korkeakoulu toimittaa hakemuksen Opetushallitukseen.

Tuki anotaan Opetushallituksesta sekä lähteville että saapuville FIRST+ -, Nordplus Korkeakoulutus -, north2north- ja HEI ICI -ohjelmissa.

Erasmus+ -ohjelmassa lähtevien tuki sekä globaalissa liikkuvuudessa myös saapuvien tuki anotaan Opetushallituksesta, mutta muut saapuvat anovat esteettömyystukea oman maansa kansallisesta Erasmus+ -toimistosta. Koska tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, myönnettävä tukisumma päätetään Opetushallituksessa aina tapauskohtaisesti.

Opetushallitus myöntää tuen korkeakoululle, joka maksaa sen edelleen vaihtoon lähtijälle/saapuvalle.

Valmistautuminen vaihtoon

Vaihtoon lähtijän ja kotikorkeakoulun kannattaa aloittaa valmistelut hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 6 kuukautta ennen lähtöä. Tuen hakemisen lisäksi tiedonhankinta ja erityisjärjestelyiden varmistaminen vaihtokohteessa voivat viedä aikaa.

Tarkistuslista apuna

Tarjoamme korkeakoulujen käyttöön Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK) -verkoston kanssa työstetyn Esteettömyyden ja kansainvälisen opiskelijavaihdon tarkistuslistan, joka on suunnattu sekä vaihtoon lähtevälle opiskelijalle että lähettävälle ja vastaanottavalle korkeakoululle. Oheista tarkistuslistaa voi käyttää pohjana korkeakoulujen omille ohjeistuksille.

Lisätietoa saat myös Opetushallituksesta ohjelmista vastaavilta henkilöiltä.

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto – tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille (doc)

Suosituksia korkeakouluille

Erasmus+ -ohjelmassa on koottu korkeakoulujen avuksi suosituksia ja ohjeita, joiden avulla korkeakoulut voivat edistää liikkuvuutta opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta, joilla on vamma, sairaus tai muu erityistarve.

Komission suosituksia erityistarpeisten opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseksi.

Esteettömyystuen hakulomakkeet eri ohjelmiin

Erasmus+korkeakoulutukselle -liikkuvuus

tiedosto
Esteettömyystuen korkeakoulun saatelomake Erasmus+ liikkuvuusjaksoille .doc
Esteettömyystuen hakulomake liikkujalle .doc
Englanninkielinen esteettömyystuen korkeakoulun saatelomake Erasmus+ liikkuvuusjaksoille .doc
Englanninkielinen esteettömyystuen hakulomake liikkujalle .doc

Nordplus Korkeakoulutus -liikkuvuus

tiedosto
Esteettömyystuen korkeakoulun saatelomake Nordplus-liikkuvuusjaksolle .doc
Esteettömyystuen hakulomake liikkujalle .doc
Ruotsinkielinen esteettömyystuen korkeakoulun saatelomake Nordplus-liikkuvuusjaksolle .doc
Ruotsinkielinen esteettömyystuen hakulomake liikkujalle .doc
Englanninkielinen esteettömyystuen korkeakoulun saatelomake Nordplus-liikkuvuusjaksolle .doc
Englanninkielinen esteettömyystuen hakulomake liikkujalle .doc

FIRST+ ja HEI ICI -ohjelmat

tiedosto
Esteettömyystuen hakulomake: First+ -, HEI ICI .doc
Esteettömyystuen hakulomake englanniksi: First+ -, HEI ICI

.doc