Nimi Ohjelma Aihepiiri
Erasmus kouluissaErasmus kouluissa
Euroopan unioni (EU)
täydennyskoulutus
yleissivistävä koulutus
Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselleErasmus+
Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
hankkeet
oppilasvaihto
opettajavaihto
täydennyskoulutus
yleissivistävä koulutus
verkostoituminen
Euroopan unioni (EU)
Faktaa 1/2009: Teemaviikoista kehittämishankkeisiin. Selvitys koulujen kansainvälisestä toiminnastahankkeet
kehitysyhteistyö
opettajavaihto
oppilasvaihto
yleissivistävä koulutus
Faktaa Express 1A/2017: Uusia asioita ja perspektiiviä koulutyöhön. Kokemuksia opettajien Erasmus+ -täydennyskoulutusjaksojen vaikutuksista suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissaErasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
opettajavaihto
opetusvierailut
kollegan työn seuraaminen
yleissivistävä koulutus
Faktaa Express 3A/2016: Kouluissa on yhä enemmän kansainvälistä toimintaa. Tilastoja peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyydestä lukuvuonna 2015-2016yleissivistävä koulutus
oppilasvaihto
henkilökuntavaihto
Faktaa Express 4A/2017: Tilastoja koulujen kansainvälisestä toiminnasta lukuvuonna 2016─2017opettajavaihto
opiskelijavaihto
vaihto-oppilaat
yleissivistävä koulutus
Faktaa Express 5/2013: Koulujen kansainvälinen toiminta on monimuotoista ja laajaaEU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma
yleissivistävä koulutus
GlobeOpeyleissivistävä koulutus
Hanke- ja verkostoyhteistyöNordplus Junior
hankkeet
verkostoituminen
yleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
Hanke- ja verkostoyhteistyö Nordplus Pohjoismaiset kielet
hankkeet
verkostoituminen
yleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
Härkävehmaan koulun kolme Comenius-hankettaComenius
yleissivistävä koulutus
Kansainvälisyyttä pienestä pitäen - Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselleErasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
yleissivistävä koulutus
KokemuksiaEU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma
yleissivistävä koulutus
Koulu Euroopassa – Eurooppa koulussa. Eurooppalaisia näkökulmia kouluopetukseenErasmus kouluissa
yleissivistävä koulutus
Koulualan pohjoismaisen yhteistyon kehittaminenNordplus
yleissivistävä koulutus
Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissayleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
aikuiskoulutus
LuokkavaihdotNordplus Junior
oppilasvaihto
yleissivistävä koulutus
Nordplus HorisontalNordplus Horisontal
verkostoituminen
hankkeet
korkeakoulutus
aikuiskoulutus
yleissivistävä koulutus
Nordplus ja muut pohjoismaiset ohjelmatNordplus
aikuiskoulutus
ammatillinen koulutus
hankkeet
henkilökuntavaihto
korkeakoulutus
opettajavaihto
oppilasvaihto
verkostoituminen
yleissivistävä koulutus
Nordplus JuniorNordplus Junior
yleissivistävä koulutus
verkostoituminen
hankkeet
ammatillinen koulutus
opettajavaihto
oppilasvaihto
Nordplus Junior. Aktiivista oppimista Pohjolassa ja Baltiassa.Nordplus Junior
esiopetus
hankkeet
henkilökuntavaihto
lukio
oppilasvaihto
valmistelevat vierailut
verkostoituminen
yleissivistävä koulutus
Nordplus Pohjoismaiset Kielet. Kieliyhteistyötä yli rajojenNordplus Pohjoismaiset kielet
ammatillinen koulutus
hankkeet
kulttuuri
verkostoituminen
yleissivistävä koulutus
Nordplus Pohjolan kieletNordplus Pohjoismaiset kielet
verkostoituminen
hankkeet
kielikurssit
opettajavaihto
oppilasvaihto
aikuiskoulutus
yleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
Nordplus. Koulutusyhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltian maissa 2012–2016Nordplus
aikuiskoulutus
korkeakoulutus
yleissivistävä koulutus
OpettajavaihdotNordplus Junior
opettajavaihto
yleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
Opettajien Erasmus+ -täydennyskoulutusjaksojen vaikutukset kouluissaErasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
kollegan työn seuraaminen
opettajavaihto
opetusvierailut
yleissivistävä koulutus
Pohjoismaiden ja Venäjän välinen koulutus- ja tutkimusyhteistyöpohjoismainen yhteistyö
verkostoituminen
korkeakoulutus
ammatillinen koulutus
yleissivistävä koulutus
Tietoa lastentarhanopettajilleEU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma
yleissivistävä koulutus
Tutkimus- ja selvitystoiminta
aikuiskoulutus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
nuorisotoiminta
yleissivistävä koulutus

Valmistelevat vierailutNordplus Junior
valmistelevat vierailut
yleissivistävä koulutus
Valmistelevat vierailut ja kontaktiseminaarityleissivistävä koulutus
Yhteisiä oppitunteja halki EuroopanComenius
yleissivistävä koulutus
Yleissivistävä koulutusyleissivistävä koulutus

Muu yhteistyö

Yrityksille, yhteisöille ja järjestöille

Jos olet työnantaja, voit osallistua Opetushallituksen rahoittamiin henkilöstön kehittämishankkeisiin tai tarjota harjoittelupaikkoja nuorille osaajille:

Hanke-, verkosto- ja työelämäyhteistyö

Vapaaehtoisen lähettäminen tai vastaanottaminen

Muita toimintamahdollisuuksia

Lisätietoa ja virikkeitä

Tuottamamme esitteet, oppaat ja selvitykset avaavat
kansainvälisen yhteistyön ulottuvuuksia
havainnollisesti ja asiantuntevasti.

Piilotettu osaaminen

Demos Helsinki ja CIMO kysyivät tuhansilta suomalaisilta
työnantajilta ja opiskelijoilta kansainvälisen osaamisen
merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa ja tulevaisuuden
työelämässä. Tutustu Piilotettu osaaminen -selvitykseen.