Nimi Ohjelma Aihepiiri
Nordplus AikuiskoulutusNordplus Aikuiskoulutus
aikuiskoulutus
hankkeet
opiskelijavaihto
verkostoituminen
täydennyskoulutus
opetusvierailut
opintovierailut
Aikuiskoulutusaikuiskoulutus
henkilökuntavaihto
opettajavaihto
opiskelijavaihto

Liikkuvuus Nordplus Aikuiskoulutus
aikuiskoulutus
opiskelijavaihto
opettajavaihto
opetusvierailut
Erasmus+ ammatilliselle koulutukselleLeonardo da Vinci
Erasmus+
Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
ammatillinen koulutus
ammatillinen oppilaitos
Euroopan unioni (EU)
hankkeet
työssäoppiminen
opiskelijavaihto
opettajavaihto
verkostoituminen
työharjoittelu
Tietoa ja tilastoja -raportti 2/2009: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisissa oppilaitoksissa 2008 ammatillinen koulutus
ammatillinen oppilaitos
kansainvälinen harjoittelu
opiskelijavaihto
opettajavaihto
tutkinto-opiskelu
vaihto-ohjelmat
Faktaa 3/2009: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 2008ammatillinen koulutus
kansainvälinen harjoittelu
korkeakouluopinnot
opiskelijavaihto
vaihto-ohjelmat
vaihto-opiskelijat
opiskelu
tutkinto-opiskelu
Tietoa ja tilastoja -raportit 1/2010: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2009ammatillinen koulutus
kansainvälinen harjoittelu
opiskelijavaihto
vaihto-ohjelmat
vaihto-opiskelijat
tutkinto-opiskelu
Faktaa Express 4/2012: Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2011ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
opiskelijavaihto
työssäoppiminen
Tietoa ja tilastoja -raportti 2/2016: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2015ammatillinen koulutus
opiskelijavaihto
opettajavaihto
henkilökuntavaihto
kansainvälinen harjoittelu
työssäoppiminen

Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2017ammatillinen koulutus
opiskelijavaihto
työssäoppiminen
Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2016ammatillinen oppilaitos
työssäoppiminen
opiskelijavaihto
Erasmus MundusErasmus Mundus
hankkeet
kehitysyhteistyö
korkeakoulutus
opettajavaihto
opiskelijavaihto
maisteriopinnot
tohtoriopinnot
verkostoituminen
FIRSTFIRST
intensiivikurssit
korkeakoulutus
opiskelijavaihto
opettajavaihto
Tietoa ja tilastoja -raportit 2/2010: Kansaivälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2009kansainvälinen harjoittelu
korkeakouluopinnot
opettajavaihto
opiskelijavaihto
asiantuntijavaihto
vaihto-ohjelmat
Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007kansainvälinen harjoittelu
korkeakouluopinnot
opettajavaihto
opiskelijavaihto
vaihto-ohjelmat
North-South-South North-South-South
kehitysyhteistyö
hankkeet
korkeakoulutus
opettajavaihto
opiskelijavaihto
verkostoituminen
intensiivikurssit
Erasmus Suomessa. Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan 2007-2010Erasmus
EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma
korkeakouluopinnot
opettajavaihto
opiskelijavaihto
henkilökuntavaihto
intensiivikurssit
International Student Barometer -kyselykorkeakouluopinnot
opiskelijavaihto
tutkinto-opiskelu
Tietoa ja tilastoja -raportti 1/2009: Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa korkeakoulut
korkeakouluopinnot
opiskelijavaihto
opettajavaihto
tutkinto-opiskelu
vaihto-opiskelijat
Vietnam korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana korkeakoulut
korkeakouluopinnot
opiskelijavaihto
opettajavaihto
tutkinto-opiskelu
vaihto-opiskelijat
Nordplus KorkeakoulutusNordplus Korkeakoulutus
korkeakoulutus
hankkeet
verkostoituminen
opettajavaihto
opiskelijavaihto
Erasmus+ korkeakoulutukselleErasmus+
Erasmus
korkeakoulutus
intensiivikurssit
henkilökuntavaihto
hankkeet
opiskelijavaihto
opettajavaihto
kielikurssit
kansainvälinen harjoittelu
Euroopan unioni (EU)
Matkalla kansainvälisyyteenkorkeakoulutus
korkeakouluopinnot
opiskelijavaihto
neuvonta
seminaarit
perusopetus
lukio
Esteettömyystuki korkeakoulujen kansainvälisissä vaihto-ohjelmissakorkeakoulutus
opiskelijavaihto
opettajavaihto
henkilökuntavaihto
EsteettömyystukiNordplus
korkeakoulutus
opiskelijavaihto
opettajavaihto
henkilökuntavaihto
FIRST-ohjelma korkeakoulujen Venäjä-yhteistyötä tukemassa 2000–2012korkeakoulutus
opiskelijavaihto
opettajavaihto
intensiivikurssit
vaihto-ohjelmat

LiikkuvuusNordplus Korkeakoulutus
opettajavaihto
opiskelijavaihto
Faktaa Express 4A/2017: Tilastoja koulujen kansainvälisestä toiminnasta lukuvuonna 2016─2017opettajavaihto
opiskelijavaihto
vaihto-oppilaat
yleissivistävä koulutus
Global Mindedness -kyselyopiskelijavaihto

EWP-työryhmän materiaalitErasmus+ korkeakoulutukselle
opiskelijavaihto
Faktaa Express 2A/2017: Ulkomaille lähtee joustava ja erilaisia näkökulmia ymmärtävä opiskelija. Tuloksia Global Mindedness -kyselystäopiskelijavaihto
kansainvälinen harjoittelu
korkeakouluopinnot
north2northnorth2north
opiskelijavaihto
korkeakoulut
korkeakoulutus
Hakijalle north2north
opiskelijavaihto
korkeakoulut
korkeakoulutus
Osallistujallenorth2north
opiskelijavaihto
korkeakoulut
korkeakoulutus
Tuloksianorth2north
opiskelijavaihto
korkeakoulut
korkeakoulutus
Opiskelijallenorth2north
opiskelijavaihto
korkeakoulut
korkeakoulutus
Ota yhteyttänorth2north
opiskelijavaihto
korkeakoulut
korkeakoulutus

Muu yhteistyö

Yrityksille, yhteisöille ja järjestöille

Jos olet työnantaja, voit osallistua Opetushallituksen rahoittamiin henkilöstön kehittämishankkeisiin tai tarjota harjoittelupaikkoja nuorille osaajille:

Hanke-, verkosto- ja työelämäyhteistyö

Vapaaehtoisen lähettäminen tai vastaanottaminen

Muita toimintamahdollisuuksia

Lisätietoa ja virikkeitä

Tuottamamme esitteet, oppaat ja selvitykset avaavat
kansainvälisen yhteistyön ulottuvuuksia
havainnollisesti ja asiantuntevasti.

Piilotettu osaaminen

Demos Helsinki ja CIMO kysyivät tuhansilta suomalaisilta
työnantajilta ja opiskelijoilta kansainvälisen osaamisen
merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa ja tulevaisuuden
työelämässä. Tutustu Piilotettu osaaminen -selvitykseen.