Nimi Ohjelma Aihepiiri
Nordplus ja muut pohjoismaiset ohjelmatNordplus
aikuiskoulutus
ammatillinen koulutus
hankkeet
henkilökuntavaihto
korkeakoulutus
opettajavaihto
oppilasvaihto
verkostoituminen
yleissivistävä koulutus
Tutkimus- ja selvitystoiminta
aikuiskoulutus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
nuorisotoiminta
yleissivistävä koulutus

Nordplus. Koulutusyhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltian maissa 2012–2016Nordplus
aikuiskoulutus
korkeakoulutus
yleissivistävä koulutus
Faktaa 1/2011: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2010 ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
Faktaa Express 2/2014: Mitä tilastot kertovat oppilaitoksissa työskentelevien ulkomaanjaksoista?ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
Faktaa Express 4/2012: Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2011ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
opiskelijavaihto
työssäoppiminen
EDUFI FellowshipsCIMO Fellowships
apurahat
korkeakoulutus
EDUFI Winter SchoolCIMOn talvikoulu
apurahat
seminaarit
verkostoituminen
korkeakoulutus
Finnish Government Scholarship PoolFinnish Government Scholarship Pool
apurahat
tohtoriopinnot
korkeakoulutus
Finnish Government Scholarship PoolFinnish Government Scholarship Pool
apurahat
tohtoriopinnot
korkeakoulutus
(ei otsikkoa)Erasmus
Bolognan prosessi
korkeakoulutus
Erasmus MundusErasmus Mundus
hankkeet
kehitysyhteistyö
korkeakoulutus
opettajavaihto
opiskelijavaihto
maisteriopinnot
tohtoriopinnot
verkostoituminen
Tempus IVTempus IV
hankkeet
työelämäyhteistyö
verkostoituminen
korkeakoulutus
Euroopan unioni (EU)
Hanke- ja verkostoyhteistyö Nordplus Pohjoismaiset kielet
hankkeet
verkostoituminen
yleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissaErasmus
FIRST
Nordplus
North-South-South
intensiivikurssit
korkeakoulutus
FIRSTFIRST
intensiivikurssit
korkeakoulutus
opiskelijavaihto
opettajavaihto
North-South-South North-South-South
kehitysyhteistyö
hankkeet
korkeakoulutus
opettajavaihto
opiskelijavaihto
verkostoituminen
intensiivikurssit
EsteettömyystukiFIRST
korkeakoulutus
CIMO korkeakoulutuksen kansainvälistäjänä 2010korkeakoulutus
Facts Express 6B/2018: What brought students to Finland, how do they find studying here?korkeakoulutus
Tietoa ja tilastoja -raportit 1/2012: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintojakorkeakoulutus
Verkostot ja hankkeetNordplus Korkeakoulutus
korkeakoulutus
Tietoa ja tilastoja -raportti 5/2012: Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011 korkeakoulutus
Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus ja työelämä. Työnantajien näkemyksiä ulkomailla opiskelun ja harjoittelun merkityksestäkorkeakoulutus
Tietoa ja tilastoja -raportit 2/2011: Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2010korkeakoulutus
Faktaa 1A/2012: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintojakorkeakoulutus
Tietoa ja tilastoja -raportit 3/2013: Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2012korkeakoulutus
CIMO korkeakoulutuksen kansainvälistäjänä 2011
korkeakoulutus
CIMO korkeakoulutuksen kansainvälistäjänä 2012korkeakoulutus
CIMO korkeakoulutuksen kansainvälistäjänä 2010korkeakoulutus
apurahat
työharjoittelu
Suomen kieli ja kulttuuri
Uusi kehitysyhteistyöohjelma korkeakouluilleEritrea-yhteistyö
korkeakoulutus
hankkeet
verkostoituminen
kehitysyhteistyö
HEI ICI -ohjelmaHEI ICI
korkeakoulutus
hankkeet
verkostoituminen
kehitysyhteistyö
Eritrea-ohjelmaEritrea-yhteistyö
korkeakoulutus
hankkeet
verkostoituminen
kehitysyhteistyö
Nordplus KorkeakoulutusNordplus Korkeakoulutus
korkeakoulutus
hankkeet
verkostoituminen
opettajavaihto
opiskelijavaihto
Intensiivikurssit – kokemuksia ja hyviä käytäntöjäErasmus
FIRST
Nordplus
North-South-South
korkeakoulutus
intensiivikurssit
Erasmus+ korkeakoulutukselleErasmus+
Erasmus
korkeakoulutus
intensiivikurssit
henkilökuntavaihto
hankkeet
opiskelijavaihto
opettajavaihto
kielikurssit
kansainvälinen harjoittelu
Euroopan unioni (EU)
Faktaa Express 6A/2018: Mikä toi Suomeen, millaista opiskelu täällä on? International Student Barometer -kysely korkeakoulujen ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoillekorkeakoulutus
korkeakouluopinnot
Matkalla kansainvälisyyteenkorkeakoulutus
korkeakouluopinnot
opiskelijavaihto
neuvonta
seminaarit
perusopetus
lukio
Faktaa Express 1/ 2012: Miten suomalainen korkeakoulutus tukee Suomeen integroitumista?korkeakoulutus
korkeakouluopiskelijat
EsteettömyystukiNordplus
korkeakoulutus
opiskelijavaihto
opettajavaihto
henkilökuntavaihto
Esteettömyystuki korkeakoulujen kansainvälisissä vaihto-ohjelmissakorkeakoulutus
opiskelijavaihto
opettajavaihto
henkilökuntavaihto
FIRST-ohjelma korkeakoulujen Venäjä-yhteistyötä tukemassa 2000–2012korkeakoulutus
opiskelijavaihto
opettajavaihto
intensiivikurssit
vaihto-ohjelmat

Faktaa Express 2/2012: Jäävätkö ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat Suomeen valmistuttuaan?
korkeakoulutus
työskentely
Ota yhteyttänorth2north
opiskelijavaihto
korkeakoulut
korkeakoulutus
Hakijalle north2north
opiskelijavaihto
korkeakoulut
korkeakoulutus
north2northnorth2north
opiskelijavaihto
korkeakoulut
korkeakoulutus
Opiskelijallenorth2north
opiskelijavaihto
korkeakoulut
korkeakoulutus
Tuloksianorth2north
opiskelijavaihto
korkeakoulut
korkeakoulutus
Osallistujallenorth2north
opiskelijavaihto
korkeakoulut
korkeakoulutus
Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessaperusopetus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
aikuiskoulutus
Pohjoismaiden ja Venäjän välinen koulutus- ja tutkimusyhteistyöpohjoismainen yhteistyö
verkostoituminen
korkeakoulutus
ammatillinen koulutus
yleissivistävä koulutus
Nordplus Pohjolan kieletNordplus Pohjoismaiset kielet
verkostoituminen
hankkeet
kielikurssit
opettajavaihto
oppilasvaihto
aikuiskoulutus
yleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
Nordplus HorisontalNordplus Horisontal
verkostoituminen
hankkeet
korkeakoulutus
aikuiskoulutus
yleissivistävä koulutus
Aasia-toiminnotAasia-verkostoyhteistyöohjelma
verkostoituminen
opettajavaihto
korkeakoulutus
Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissayleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
aikuiskoulutus

Muu yhteistyö

Yrityksille, yhteisöille ja järjestöille

Jos olet työnantaja, voit osallistua Opetushallituksen rahoittamiin henkilöstön kehittämishankkeisiin tai tarjota harjoittelupaikkoja nuorille osaajille:

Hanke-, verkosto- ja työelämäyhteistyö

Vapaaehtoisen lähettäminen tai vastaanottaminen

Muita toimintamahdollisuuksia

Lisätietoa ja virikkeitä

Tuottamamme esitteet, oppaat ja selvitykset avaavat
kansainvälisen yhteistyön ulottuvuuksia
havainnollisesti ja asiantuntevasti.

Piilotettu osaaminen

Demos Helsinki ja CIMO kysyivät tuhansilta suomalaisilta
työnantajilta ja opiskelijoilta kansainvälisen osaamisen
merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa ja tulevaisuuden
työelämässä. Tutustu Piilotettu osaaminen -selvitykseen.