Nimi Ohjelma Aihepiiri
Nordplus ja muut pohjoismaiset ohjelmatNordplus
aikuiskoulutus
ammatillinen koulutus
hankkeet
henkilökuntavaihto
korkeakoulutus
opettajavaihto
oppilasvaihto
verkostoituminen
yleissivistävä koulutus
Tutkimus- ja selvitystoiminta
aikuiskoulutus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
nuorisotoiminta
yleissivistävä koulutus

Aikuinen oppisopimusopiskelijanaaikuiskoulutus
työharjoittelu
ammatillinen koulutus
henkilökuntavaihto
Tietoa ja tilastoja -raportit 1/2016: Kansainvälisyys strategiassa ja oppilaitoksen arjessa. Selvitys ammatillisen koulutuksen tilanteesta.ammatillinen koulutus
Faktaa 1A/2016: Kansainvälisyys strategiassa ja oppilaitoksen arjessa. Selvitys ammatillisen koulutuksen tilanteestaammatillinen koulutus
Faktaa 1A/2018: Laatua ja kilpailukykyä. Ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien kansainvälinen toiminta ja sen vaikutukset oppilaitoksessaammatillinen koulutus
Tietoa ja tilastoja -raportit 1/2014: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2013ammatillinen koulutus
Tietoa ja tilastoja -raportit 4/2012: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2011ammatillinen koulutus

Tietoa ja tilastoja -raportit 1/2013: Selvitys Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeiden vaikutuksistaLeonardo da Vinci
ammatillinen koulutus
Tietoa ja tilastoja -raportit 2/2013: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2012ammatillinen koulutus
Kansainväliset seminaarit ja koulutuksetErasmus+
ammatillinen koulutus
ELOCASSEU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma
ammatillinen koulutus
EkamiErasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Erasmus+
ammatillinen koulutus
OsallistujalleErasmus+
ammatillinen koulutus
Kansainvälistä ammatillista osaamista - Erasmus+ ammatilliselle koulutukselleErasmus+
Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
ammatillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen strategiat ja käytännön kansainvälisyystyöammatillinen koulutus

Tietoa ja tilastoja -raportit 1/2011: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2010ammatillinen koulutus
Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2011Leonardo da Vinci
ammatillinen koulutus
aikuiskoulutus
Erasmus+ ammatilliselle koulutukselleLeonardo da Vinci
Erasmus+
Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
ammatillinen koulutus
ammatillinen oppilaitos
Euroopan unioni (EU)
hankkeet
työssäoppiminen
opiskelijavaihto
opettajavaihto
verkostoituminen
työharjoittelu
Tietoa ja tilastoja -raportti 2/2009: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisissa oppilaitoksissa 2008 ammatillinen koulutus
ammatillinen oppilaitos
kansainvälinen harjoittelu
opiskelijavaihto
opettajavaihto
tutkinto-opiskelu
vaihto-ohjelmat
ECVET - Ekspertit liikkeelläErasmus+
ammatillinen koulutus
ammatillinen tutkinto
ammatillinen oppilaitos
Nordplus Pohjoismaiset Kielet. Kieliyhteistyötä yli rajojenNordplus Pohjoismaiset kielet
ammatillinen koulutus
hankkeet
kulttuuri
verkostoituminen
yleissivistävä koulutus
Faktaa 3/2009: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 2008ammatillinen koulutus
kansainvälinen harjoittelu
korkeakouluopinnot
opiskelijavaihto
vaihto-ohjelmat
vaihto-opiskelijat
opiskelu
tutkinto-opiskelu
Tietoa ja tilastoja -raportit 1/2010: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2009ammatillinen koulutus
kansainvälinen harjoittelu
opiskelijavaihto
vaihto-ohjelmat
vaihto-opiskelijat
tutkinto-opiskelu
Faktaa 1/2011: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2010 ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
Faktaa Express 2/2014: Mitä tilastot kertovat oppilaitoksissa työskentelevien ulkomaanjaksoista?ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
Faktaa Express 4/2012: Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2011ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
opiskelijavaihto
työssäoppiminen
Faktaa Express 7A/2018: Vierailulla, vaihto-oppilaana ja oppimassa ulkomaisella työpaikalla. Tilastoja lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien kansainvälisestä liikkuvuudesta 2017ammatillinen koulutus
lukio
Tietoa ja tilastoja -raportti 2/2016: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2015ammatillinen koulutus
opiskelijavaihto
opettajavaihto
henkilökuntavaihto
kansainvälinen harjoittelu
työssäoppiminen

Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2017ammatillinen koulutus
opiskelijavaihto
työssäoppiminen
Faktaa 1/2010: Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä. Selvityksen keskeiset tuloksetammatillinen koulutus
verkostoituminen
Tietoa ja tilastoja -raportit 3/2010: Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänäammatillinen koulutus
verkostoituminen
Ypäjän HevosopistoErasmus+ ammatilliselle koulutukselle
ammatillinen oppilaitos
ammatillinen koulutus
Hanke- ja verkostoyhteistyöNordplus Junior
hankkeet
verkostoituminen
yleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
Hanke- ja verkostoyhteistyö Nordplus Pohjoismaiset kielet
hankkeet
verkostoituminen
yleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
Faktaa 1A/2013: Mitä tilastot kertovat kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta Suomessa?korkeakouluopinnot
ammatillinen koulutus
OpettajavaihdotNordplus Junior
opettajavaihto
yleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessaperusopetus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
aikuiskoulutus
Pohjoismaiden ja Venäjän välinen koulutus- ja tutkimusyhteistyöpohjoismainen yhteistyö
verkostoituminen
korkeakoulutus
ammatillinen koulutus
yleissivistävä koulutus
Nordplus Pohjolan kieletNordplus Pohjoismaiset kielet
verkostoituminen
hankkeet
kielikurssit
opettajavaihto
oppilasvaihto
aikuiskoulutus
yleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissayleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
aikuiskoulutus
Nordplus JuniorNordplus Junior
yleissivistävä koulutus
verkostoituminen
hankkeet
ammatillinen koulutus
opettajavaihto
oppilasvaihto

Muu yhteistyö

Yrityksille, yhteisöille ja järjestöille

Jos olet työnantaja, voit osallistua Opetushallituksen rahoittamiin henkilöstön kehittämishankkeisiin tai tarjota harjoittelupaikkoja nuorille osaajille:

Hanke-, verkosto- ja työelämäyhteistyö

Vapaaehtoisen lähettäminen tai vastaanottaminen

Muita toimintamahdollisuuksia

Lisätietoa ja virikkeitä

Tuottamamme esitteet, oppaat ja selvitykset avaavat
kansainvälisen yhteistyön ulottuvuuksia
havainnollisesti ja asiantuntevasti.

Piilotettu osaaminen

Demos Helsinki ja CIMO kysyivät tuhansilta suomalaisilta
työnantajilta ja opiskelijoilta kansainvälisen osaamisen
merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa ja tulevaisuuden
työelämässä. Tutustu Piilotettu osaaminen -selvitykseen.