Nimi Ohjelma Aihepiiri
Erasmus+ -hakuprosessi
Nordplus ja muut pohjoismaiset ohjelmatNordplus
aikuiskoulutus
ammatillinen koulutus
hankkeet
henkilökuntavaihto
korkeakoulutus
opettajavaihto
oppilasvaihto
verkostoituminen
yleissivistävä koulutus
Nordplus AikuiskoulutusNordplus Aikuiskoulutus
aikuiskoulutus
hankkeet
opiskelijavaihto
verkostoituminen
täydennyskoulutus
opetusvierailut
opintovierailut
Verkostot ja hankkeetNordplus Aikuiskoulutus
aikuiskoulutus
hankkeet
verkostoituminen
Liikkuvuus Nordplus Aikuiskoulutus
aikuiskoulutus
opiskelijavaihto
opettajavaihto
opetusvierailut
Erasmus+Erasmus+
EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma
Euroopan unioni (EU)
Tuki eurooppalaisille verkostoilleEU:n Kulttuuri-ohjelma
Euroopan unioni (EU)
hankkeet
kulttuuri
verkostoituminen
Ohjelman esittelyEU:n Kansalaisten Eurooppa
Euroopan unioni (EU)
hankkeet
ystävyyskuntatoiminta
verkostoituminen

Eurooppalainen muistiperintö EU:n Kansalaisten Eurooppa
hankkeet
Tuki kulttuuriperintövuoden hankkeilleEU:n Kulttuuri-ohjelma
hankkeet
kulttuuri
Tuki yhteistyöhankkeilleEU:n Kulttuuri-ohjelma
hankkeet
kulttuuri
verkostoituminen
Luova EurooppaEU:n Kulttuuri-ohjelma
hankkeet
kulttuuri
verkostoituminen
Euroopan unioni (EU)
Erasmus+ nuorisotoimialalleErasmus+
Erasmus+ nuorisotoimialalle
hankkeet
nuorisoaloitteet
nuorisotoiminta
nuorisovaihto
ryhmätapaamiset
vapaaehtoistyö
Euroopan unioni (EU)
Hanke- ja verkostoyhteistyö Nordplus Pohjoismaiset kielet
hankkeet
verkostoituminen
yleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
Tuki kirjallisuuden käännöshankkeilleEU:n Kulttuuri-ohjelma
kulttuuri
Tuki kulttuuriperintövuoden hankkeilleEU:n Kulttuuri-ohjelma
kulttuuri
hankkeet
Tuki eurooppalaisille foorumeilleEU:n Kulttuuri-ohjelma
kulttuuri
hankkeet
Erasmus+ liikunnalle ja urheilulleErasmus+
Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle
liikunta
urheilu
Työnantajille

neuvonta

työelämäyhteistyö
Suomalaisille työnantajilleSuomea Suomessa
Suomen kielen ja kulttuurin opinnot
Suomen kieli ja kulttuuri
kansainvälinen harjoittelu
työskentely
Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminenEU:n Kansalaisten Eurooppa
verkostoituminen
hankkeet
Nordplus Pohjolan kieletNordplus Pohjoismaiset kielet
verkostoituminen
hankkeet
kielikurssit
opettajavaihto
oppilasvaihto
aikuiskoulutus
yleissivistävä koulutus
ammatillinen koulutus
korkeakoulutus
Nordplus HorisontalNordplus Horisontal
verkostoituminen
hankkeet
korkeakoulutus
aikuiskoulutus
yleissivistävä koulutus

Muu yhteistyö

Yrityksille, yhteisöille ja järjestöille

Jos olet työnantaja, voit osallistua Opetushallituksen rahoittamiin henkilöstön kehittämishankkeisiin tai tarjota harjoittelupaikkoja nuorille osaajille:

Hanke-, verkosto- ja työelämäyhteistyö

Vapaaehtoisen lähettäminen tai vastaanottaminen

Muita toimintamahdollisuuksia

Lisätietoa ja virikkeitä

Tuottamamme esitteet, oppaat ja selvitykset avaavat
kansainvälisen yhteistyön ulottuvuuksia
havainnollisesti ja asiantuntevasti.

Piilotettu osaaminen

Demos Helsinki ja CIMO kysyivät tuhansilta suomalaisilta
työnantajilta ja opiskelijoilta kansainvälisen osaamisen
merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa ja tulevaisuuden
työelämässä. Tutustu Piilotettu osaaminen -selvitykseen.