Katso myös

EU:n Erasmus+ nuorisotoimialalle tukee osaltaan näiden tavoitteiden saavuttamista.

Muualla verkossa

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle (15.9.2015)
Luonnos neuvoston ja komission yhteiseksi vuoden 2015 raportiksi nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistettujen puitteiden täytäntöönpanosta (2010-2018)
kaikilla EU-kielillä

Youth policy 2010–2018 (European Comission)

Lisätietoja eurooppalaisen nuorisoyhteistyön puitteista saa myös Euroopan nuorisoportaalista.

Opetus- ja kulttuuriminiseriön verkkopalvelu: Ajankohtaista nuorisoasioissa

Video

Katso video Euroopan nuorisostrategiasta! (YouTube 4:12 min)

Nuorison puitteet
Kuva: Satu Haavisto

Nuorisoalan eurooppalainen yhteistyö 2010–2018

Euroopan unionin nuorisoministerit hyväksyivät marraskuussa 2009 nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudet puitteet vuosille 2010–2018. Toimeenpano käynnistyi vuoden 2010 alussa Espanjan puheenjohtajuuskaudella ja sitä arvioidaan v. 2017.

Eurooppalaisella yhteistyöllä on kaksi päätavoitetta:

  1. Taataan kaikille nuorille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua koulutukseen ja työelämään
  2. Edistetään kaikkien nuorten aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja solidaarisuutta.

Tärkeimpiä toiminta-aloja ovat koulutus, työllisyys ja yrittäjyys, terveys ja hyvinvointi, osallistuminen, vapaaehtoistoiminta, sosiaalinen osallisuus, nuoriso ja maailma sekä luovuus ja kulttuuri. Nuoriso ja maailma -kokonaisuudella pyritään saamaan nuoret mukaan globaaliin politiikkaan kaikilla tasoilla eli paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Päätavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään ja viedään eteenpäin

  • aloitteita, jotka koskevat esimerkiksi koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista, osallistumista, vapaaehtoistoimintaa, nuorisotyötä, nuorison kansainvälistä liikkuvuutta ja nuorisotiedotusta
  • valtavirtaistamista; nuorison näkökulman huomioimista niillä politiikka-aloilla, joilla on merkitystä nuorten elämän kannalta.