ECVET

ECVET eli ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (European Credit system for Vocational Education and Training).

Suomessa ECVET-järjestelmän toimeenpanosta vastaa OKM yhdessä OPH:n kanssa. OPH on päävastuussa ECVET -koulutuksesta ja tiedotuksesta.

Muualla verkossa

Materiaalit

Työkaluja ECVET Experteille

Expert-logo

ECVET Expert -toiminto

Euroopan komissio käynnisti vuonna 2012 ECVET Expert -toiminnon tukemaan ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) toimeenpanoa kansallisesti.

Suomen ECVET Expert -toiminnasta vastaa Opetushallitus yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Opetushallituksessa toimii yhteyspiste, jonka tehtävänä on ECVETin kansallinen toimeenpano. ECVET Expert -toimintoa toteuttaa myös 24 muuta Euroopan maata.

ECVET Expertiä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Experteiksi on valittu 13 ammatillisen koulutuksen kansainvälisen toiminnan ja liikkuvuuden asiantuntijaa, joita haettiin eri aloilta ympäri Suomea. Valituilla asiantuntijoilla on laaja kokemus mm. FINECVET ja ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -hankkeista.

ECVET Expertit

  • tiedottavat ja kouluttavat ECVETin mahdollisuuksista ja toimeenpanosta
  • neuvovat, kuinka ECVETin toimeenpanossa voidaan hyödyntää ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -ohjelmaa
  • järjestävät alueillaan koulutusseminaareja ja pienempiä tilaisuuksia.

Experttejä voi myös kutsua kertomaan ja kouluttamaan ECVETin toimeenpanosta erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Kutsut tilaisuuksiin voi lähettää suoraan heille.

Ota yhteyttä